Navigation

Dijana Bilanović

Stručni saradnik - projekt menadžer - I-2-2-3-4
Rektorat
051/340-101

Projekti

Jacanje kapaciteta EURAXESS Servisnog centra Univerziteta u Banjoj Luci

Project Number 1250161
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head mr Dragana Radulovic
Participants prof. dr Goran Latinovic
doc. dr Marina Antic
Dijana Bilanovic
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2021-12-31
Project value 10000.0 BAM

Izrada digitalnog repozitorijuma naucnih radova

Project Number 1250160
Status Aktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Rektorat
Head Dijana Bilanovic
Participants prof. dr Goran Latinovic
mr Dusan Vrucinic
Aleksandar Gacina
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2021-12-31
Project value 11000.0 BAM

Otvoreni EURAXESS - povecanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mrezi

Project Number 1250124
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants Dijana Bilanovic
prof. dr Miroslav Malinovic
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 4000.0 BAM

Od ideje do komercijalizacije-edukativni moduli o zastiti intelektualnog vlasnistva"

Project Number 1250102
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Predrag Govedarica
Participants mr Djordje Markez
Dijana Bilanovic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2018-12-31
End of the project 2019-12-31
Project value 2940.0 BAM

EURAXESS TOP IV - Otvoreni EURAXESS - povecanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mrezi

Project Number 8301017
Status Aktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants prof. dr Miroslav Malinovic
Dijana Bilanovic
mr Dragana Radulovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2018-09-01
End of the project 2021-10-01
Project value 56097.0 BAM

Podrska projektu H2020 "Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network – EURAXESS TOPIII – Network Call

Project Number 8301010
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants mr Dragana Radulovic
Dijana Bilanovic
prof. dr Miroslav Malinovic
Stamenko Mijatovic
Natasa Pasalic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2018-01-01
End of the project 2018-12-31
Project value 15000.0 BAM

Podrska projektu H2020/Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network

Project Number 8301008
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Mario Milanovic
Participants doc. dr Marina Antic
mr Dragana Radulovic
Igor Dragic
Dijana Bilanovic
Stamenko Mijatovic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2017-09-30
Project value 30000.0 BAM