Navigation

Aleksandar Gaćina

Rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra - I-3-4-1
Rektorat

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 3

lokal 200
051/321-071

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Primjena informacionih tehnologija u analizi i predviđanju uspjeha studenata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1806028V
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2018
  Autori Ljubiša Preradović, Đorđe Stojisavljević, and Aleksandar Gaćina
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 28
  Strana do 38
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/6056

Projekti

Izrada digitalnog repozitorijuma naucnih radova

Project Number 1250160
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Rektorat
Head Dijana Bilanovic
Participants mr Dusan Vrucinic
prof. dr Goran Latinovic
mr Dragana Radulovic
Aleksandar Gacina
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2021-12-31
Project value 11000.0 BAM

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljsanje samoodrzivih ekosistema istrazivanja i inovacija

Project Number 1250156
Status Aktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants prof. Drasko Gajic, ma
mr Sasa Karakas Sikanic
Marko Sipka, ma
mr Dragana Radulovic
prof. dr Sinisa Lakic
Milica Maric
doc. dr Mihajlo Savic
prof. dr Smiljana Paras
prof. dr Goran Stojanovic
dr Dragan Dragomirovic
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Jelena Jandric
Aleksandar Gacina
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2021-03-01
End of the project 2024-02-29
Project value 104937.0 EUR

Jacanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Project Number 8301005
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Biljana Antunovic
Participants Jelena Rozic, ma
prof. dr Biljana Antunovic
Aleksandra Regojevic
prof. dr Miroslav Malinovic
Aleksandar Gacina
Djordje Stojisavljevic, ma
prof. dr Petar Maric
prof. dr Sinisa Lakic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2019-04-14
Project value 103400.0 BAM