Navigation

Igor Pečanac

Projekti

Ultrazvucna i mikrotalasna obrada razlicitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola

Project Number 1251140
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Aleksandar Savic
Participants Maja Milijas, ma
prof. dr Sasa Papuga
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
Jovana Milanovic
Jelena Racic
Mitja Kolar
doc. dr Darko Bodroza
prof. dr Dragana Grujic
Igor Pecanac
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2022-09-28
Project value 26500.0 BAM

Modifikacija procesa proizvodnje medovine od razlicitih vrsta meda sa podrucja Republike Srpske u cilju poboljsanja njenih funkcionalnih svojstava

Project Number 1251103
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Aleksandar Savic
Participants prof. dr Sasa Papuga
Maja Milijas, ma
dr Milenko Blesic
prof. dr Pero Sailovic
Zvjezdana Kisin
Aleksandra Ranitovic
doc. dr Ivan Samelak
Igor Pecanac
Dragisa Savic
Dijana Maletic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2021-04-12
Project value 15261.0 BAM