Navigation

Dragiša Savić

Projekti

Modifikacija procesa proizvodnje medovine od razlicitih vrsta meda sa podrucja Republike Srpske u cilju poboljsanja njenih funkcionalnih svojstava

Project Number 1251103
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Aleksandar Savic
Participants Dijana Maletic
prof. dr Sasa Papuga
Dragisa Savic
Maja Milijas, ma
dr Milenko Blesic
Igor Pecanac
prof. dr Pero Sailovic
Zvjezdana Kisin
doc. dr Ivan Samelak
Aleksandra Ranitovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2021-04-12
Project value 15261.0 BAM