Navigation

Jelena Jandrić, ma
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Gluma asistent March 30, 2023

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa

Projekti

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljsanje samoodrzivih ekosistema istrazivanja i inovacija

Project Number 1250156
Status Aktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head doc. Andjela Pepic
Participants Jelena Jandric, ma
prof. dr Goran Stojanovic
prof. dr Sinisa Lakic
Marko Sipka, ma
Milica Maric
dr Dragan Dragomirovic
doc. mr Sasa Karakas Sikanic
prof. dr Smiljana Paras
doc. dr Mihajlo Savic
Ognjen Calic
Aleksandar Gacina
mr Dragana Radulovic
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
prof. Drasko Gajic, ma
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2021-03-01
End of the project 2024-02-29
Project value 104937.0 EUR