Navigacija

Jelena Jandrić, ma
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Gluma asistent 25. novembar 2021.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DGSGOSJ1 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 1
13DGSGOSJ2 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 2
13DGSGOSJ3 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 3
13DGSGOSJ4 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 4
13DGSGOSJ5 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 5
13DGSGOSJ6 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 6
13DGSGOSJ7 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 7
13DGSGOSJ8 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 8
13DDSGOSJ1 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 1
13DDSGOSJ2 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 2
13DTG1 Tehnika glasa 1
13DTG2 Tehnika glasa 2
13DTG3 Tehnika glasa 3
13DTG4 Tehnika glasa 4
13DTG5 Tehnika glasa 5
13DTG6 Tehnika glasa 6
13DTG7 Tehnika glasa 7
13DTG8 Tehnika glasa 8
21MSGOSJ1 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 1
21MSGOSJ2 Scenski govor sa osnovama srpskog jezika 2

Projekti

Uključivanje odgovornih istraživanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljšanje samoodrživih ekosistema istraživanja i inovacija

WBC-RRI.NET ima za cilj podržati primjenu principa odgovornih istraživanja i inovacija unutar ekosistema istraživanja i inovacija na teritorijalnom nivou u pet (5) zemalja Zapadnog Balkana - 4 regionalna i 1 na nivou države - i promociju više - nivoa upravljanja istraživanjima i inovacijama u ZZB. Principi odgovornih istraživanja i inovacija će doprinijeti zajedničkom učenju i difuziji inovacija u upravljanju istraživanjima...

Broj projekta 1250156
Status Aktivan
Tip projekta Horizont 2020
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim prof. dr Siniša Lakić
prof. Draško Gajić, ma
doc. mr Saša Karakaš Šikanić
prof. dr Smiljana Paraš
prof. dr Goran Stojanović
Aleksandar Gaćina
doc. dr Mihajlo Savić
mr Dragana Radulović
Jelena Jandrić, ma
Marko Šipka, ma
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
dr Dragan Dragomirović
Ognjen Čalić
Milica Marić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.03.2021.
Završetak projekta 29.02.2024.
Vrijednost projekta 104937.0 EUR