Navigation

Mile Markoski

Projekti

Istrazivanje diverziteta genetickih resursa povrca u BiH i Sjevernoj Makedoniji

Project Number 1251527
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
Participants David Ducanovic
Sonja Ivanovska
Tanja Krmpot, ma
Biljana Kuzmanovska
Mirjana Jankulovska
Sonja Umicevic, ma
Nadica Sandeva Atanasova
Stevan Petkovic
doc. dr Marina Antic
Mile Markoski
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 6000.0 BAM