Navigation

Nadica Sandeva Atanasova

Projekti

Istrazivanje diverziteta genetickih resursa povrca u BiH i Sjevernoj Makedoniji

Project Number 1251527
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
Participants Tanja Krmpot, ma
doc. dr Marina Antic
Biljana Kuzmanovska
Sonja Umicevic, ma
Mile Markoski
David Ducanovic
Sonja Ivanovska
Mirjana Jankulovska
Stevan Petkovic
Nadica Sandeva Atanasova
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 6000.0 BAM