Navigation

Stevan Petković

Projekti

Istrazivanje diverziteta genetickih resursa povrca u BiH i Sjevernoj Makedoniji

Project Number 1251527
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
Participants Sonja Ivanovska
Tanja Krmpot, ma
Mile Markoski
David Ducanovic
Biljana Kuzmanovska
Mirjana Jankulovska
Nadica Sandeva Atanasova
Stevan Petkovic
Sonja Umicevic, ma
doc. dr Marina Antic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 6000.0 BAM