Navigation

Darko Todorović

051/301-468

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Studentski konkurs obnove dječijeg vrtića u Vitezu, organizovan u saradnji Arhitektonsko-građevinskog fakulteta i Delter-a,

  Časopis m-Kvadrat
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković and Darko Todorović
  Broj 61
  Strana od 42
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  Reprezentativni faktori oblika stambenih kuća i zgrada Bosne i Hercegovine za određivanje referentnih energetskih razreda

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF 2017
  DOI ISBN 978-99955-46-27-4
  Publikacija Zbornik radova [Elektronski izvor] / Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF 2017, (Ur.) Blanuša B., Matić P., Zeljković Č., Erceg B.
  Godina 2017
  Autori Darija Gajić, Darko Todorović, and Nermina Zagora
  Strana od 9
  Strana do 14
  Veb adresa http://enef.etf.unibl.org/2017/resources/ENEF_2017_Rad_A11.pdf

  Mjerenje koeficijenta prolaza toplote zida u zgradi rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija VIII međunarodni naučno-stručni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2012
  Autori Biljana Antunović, Milenko Stanković, Aleksandar Janković, Darija Gajić, and Darko Todorović
  Strana od 37
  Strana do 46

Ostali radovi

  Projekat: Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, br: 83404583

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet i Automated Geosolutions d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
  Godina 2022
  Autori Darija Gajić, Mladen Amović, Milovan Kotur, Darko Todorović, and Jovan Đukić

  Projekat: Analiza komfora u radnoj sredini na primjeru zgrada Univerziteta u Banjoj Luci, 2012-13.

  Unapređenje energetskih perfomansi postojećeg građevinskog fonda grada Banjaluke – formiranje baze podataka

  Izdavač Arhitektonsko građevinski fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Krstić, Darija Gajić, Darko Todorović, and Saša Čvoro
  Strana od 182
  Strana do 197

Knjige

  Tipologija stambenih zgrada Bosne i Hercegovine

  Izdavač Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, GIZ GmbH, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-9958-691-50-8
  Godina 2016
  Autori Dragica Arnautović-Aksić, Mladen Burazor, Nijaz Delalić, Darija Gajić, Petar Gvero, Džana Kadrić, Milovan Kotur, Erdin Salihović, Darko Todorović, and Nermina Zagora
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 255

  Priručnik za energetski efikasnu i održivu gradnju

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *******
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković, Ljubiša Preradović, Biljana Antunović, Darko Todorović, and Darija Gajić
  Tip knjige pomoćni udžbenik