Navigacija

Darko Todorović

051/301-468

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Studentski konkurs obnove dječijeg vrtića u Vitezu, organizovan u saradnji Arhitektonsko-građevinskog fakulteta i Delter-a,

  Časopis m-Kvadrat
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković i Darko Todorović
  Broj 61
  Strana od 42
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  Reprezentativni faktori oblika stambenih kuća i zgrada Bosne i Hercegovine za određivanje referentnih energetskih razreda

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF 2017
  DOI ISBN 978-99955-46-27-4
  Publikacija Zbornik radova [Elektronski izvor] / Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF 2017, (Ur.) Blanuša B., Matić P., Zeljković Č., Erceg B.
  Godina 2017
  Autori Darija Gajić, Darko Todorović i Nermina Zagora
  Strana od 9
  Strana do 14
  Veb adresa http://enef.etf.unibl.org/2017/resources/ENEF_2017_Rad_A11.pdf

  Mjerenje koeficijenta prolaza toplote zida u zgradi rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija VIII međunarodni naučno-stručni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2012
  Autori Biljana Antunović, Milenko Stanković, Aleksandar Janković, Darija Gajić i Darko Todorović
  Strana od 37
  Strana do 46

Ostali radovi

  Projekat: Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, br: 83404583

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet i Automated Geosolutions d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
  Godina 2022
  Autori Darija Gajić, Mladen Amović, Milovan Kotur, Darko Todorović i Jovan Đukić

  Projekat: Analiza komfora u radnoj sredini na primjeru zgrada Univerziteta u Banjoj Luci, 2012-13.

  Unapređenje energetskih perfomansi postojećeg građevinskog fonda grada Banjaluke – formiranje baze podataka

  Izdavač Arhitektonsko građevinski fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Krstić, Darija Gajić, Darko Todorović i Saša Čvoro
  Strana od 182
  Strana do 197

Knjige

  Tipologija stambenih zgrada Bosne i Hercegovine

  Izdavač Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, GIZ GmbH, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-9958-691-50-8
  Godina 2016
  Autori Dragica Arnautović-Aksić, Mladen Burazor, Nijaz Delalić, Darija Gajić, Petar Gvero, Džana Kadrić, Milovan Kotur, Erdin Salihović, Darko Todorović i Nermina Zagora
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 255

  Priručnik za energetski efikasnu i održivu gradnju

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *******
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković, Ljubiša Preradović, Biljana Antunović, Darko Todorović i Darija Gajić
  Tip knjige pomoćni udžbenik