Navigation

mr Milada Nalesnik

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Faktori koji utiču na ishod liječenja sindroma kaude ekvine

  DOI 10.7251/BII1601076B
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Tatjana Bućma, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik, and Tatjana Boškić
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 76
  Strana do 81

  Adenosine deaminase isoenzymes in the diagnosis and monitoring of rheumatoid arthritis

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2012
  Autori Milada Nalesnik, Jasminka Nikolić, and Tatjana Bućma
  Volumen 31
  Broj 3
  Strana od 217
  Strana do 221

  Adenosine deaminase and c-reactive protein in diagnosing and monitoring of rheumatoid arthritis.

  Časopis MEDICINSKI GLASNIK
  Godina 2011
  Autori Milada Nalesnik, Jasminka Nikolić, and Slavica Jandrić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 163
  Strana do 168
  Veb adresa http://europepmc.org/abstract/med/21263416

  Identifikacija i izolacija polifenola sa potencijalnom antioksidativnom i antiradikalskom aktivnošću

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2011
  Autori Snežana Uletilović and Milada Nalesnik
  Strana od 41
  Strana do 47

  The diagnostic value of anti-cyclic citrullined peptide antibodies, adenosine deaminase activity and other potential biomarkers for predicting and monitoring rheumatoid arthritis

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2008
  Autori Jasminka Nikolić, Jasenka Laloš- Miljuš, Milada Nalesnik, Ljiljana Lakić, Željka Bobić, Jelena Bogdanić, and Nataša Vajić
  Volumen 27
  Broj 3
  Strana od 383
  Strana do 388

  Spektrofotometrijsko određivanje nivoa oksalata u urinu

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Snežana Uletilović, Živko Saničanin, and Milada Nalesnik
  Volumen 44
  Broj supplementum
  Strana od 421
  Strana do 425

Radovi sa skupova

  UČESTALOST CARPAL TUNNEL SYNDROM-a U OBOLJELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Sandra Grubiša Vujasinović, Tatjana Bućma, Milada Nalesnik, and Igor Sladojević
  Strana od 133
  Strana do 134

  Uticaj hormonskog disbalansa na razvitak sindroma karpalnog kanala (apstrakt)

  Naučni skup 16. Kongres fizijatara Srbije
  Publikacija Balneoclimatologia
  Godina 2016
  Autori Tatjana Bućma, Vera Stajić Aksentić, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik, and Ljiljana Petrović
  Strana od 324

  Rehabilitacija nakon operacije hernije diska slabinskog segmenta: proprioceptivna neuromuskularna facilitacija? (apstrakt)

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Tatjana Bućma, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik, Dijana Gajić, Ljiljana Petrović, and Simona Balaban
  Strana od 308

  Izloženost stanovnika Banjaluke djelovanju žive i olova

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad , sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Milada Nalesnik, Jasminka Nikolić, Biljana Lazić, and Jasenka Miljuš
  Strana od 505
  Strana do 508

  Sadržaj žive u krvi i kosi stanovnika Banjaluke

  Naučni skup Treći kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Časopis farmaceutskog društva Federacije BiH
  Godina 2015
  Autori Milada Nalesnik, Tamara Petrušić, Biljana Lazić, Darija Knežević, and Jasminka Nikolić
  Strana od 142

  Primjena opšteg i specifičnog kineziterapijskog programa kod pacijenata nakon operacije diskus hernije

  Naučni skup 4. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Milada Nalesnik, Sandra Grubiša-Vujasinović, and Dijana Gajić
  Strana od 65
  Strana do 66

  . Comparison of methods of determining the catalytic activity of adenosine deaminase isoensyme forms

  Naučni skup Second congress of pharmacists of Bosnia and Herzegovina with International Participation
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Milada Nalesnik and Jasminka Nikolić
  Strana od 420
  Strana do 422

  Optimalno vrijeme za početak rehabilitacije nakon hirurškog liječenja hernije diska lumbosakralnog segmenta kičmenog stuba.

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med, 2011; 42 (suppl.1)
  Godina 2011
  Autori Tatjana Bućma, Igor Sladojević, Milada Nalesnik, Sandra Grubiša Vujasinović, and Dragana Popović
  Strana od 25
  Strana do 30

  Identifikacija i izolacija polifenola sa potencijalnom antioksidativnom i antiradikalskom aktivnošću

  Naučni skup IX Savjetovanje hemičara i tehnologa R.S
  Godina 2010
  Autori Snežana Uletilović and Milada Nalesnik
  Strana od 24

  Terapijski principi i laboratorijsko praćenje reumatskih bolesti u dječijem uzrastu

  Naučni skup Dvanaesti simpozijum farmaceuta i biohemičara Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Milada Nalesnik and Jasminka Nikolić
  Strana od 104
  Strana do 108

  Spektrofotometrijsko određivanje nivoa oksalata u urinu.

  Naučni skup VII Savjetovanje hemičara i tehnologa R.S.
  Godina 2003
  Autori Snežana Uletilović, Živko Saničanin, and Milada Nalesnik
  Strana od 91

Ostali radovi

  Katalitičke aktivnosti ukupne i izoenzimskih formi adenozin deaminaze u reumatoidnom artritisu

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  Godina 2008
  Autori Milada Nalesnik
  Strana od 01
  Strana do 85