Navigation

prof. dr Ljiljana Lakić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina redovni profesor December 23, 2005

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Značaj nivoa fibrinogena i lipidnog statusa na ispoljavanje sekundarnog terapijskog neuspjeha

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, LJiljana Lakić, Mirjana Bojić, and Branislav Gašić
  Volumen 40
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 5

  Uzroci sekundarnog neuspjeha peroralne terapije u bolesnika sa diabetes mellitusom tip 2

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Aleksandra Grbić, LJiljana Lakić, Mirjana Bojić, and Branislav Gašić
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 6

  The diagnostic value of anti-cyclic citrullined peptide antibodies, adenosine deaminase activity and other potential biomarkers for predicting and monitoring rheumatoid arthritis

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2008
  Autori Jasminka Nikolić, Jasenka Laloš- Miljuš, Milada Nalesnik, Ljiljana Lakić, Željka Bobić, Jelena Bogdanić, and Nataša Vajić
  Volumen 27
  Broj 3
  Strana od 383
  Strana do 388

  Bijeli luk i holesterol

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2000
  Autori Nikola Mrkobrada, Dobrila Rodić, Milovan Milanović, Ljiljana Lakić, Dragan Unčanin, and Miroslav Petković
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 32

Radovi sa skupova

  Hiperosmolarno stannje u najstarijeg pacijenta sa novootkrivenom šećernom bolešću na Klinici za endokrinologiju i dijabetes u Banjoj Luci

  Naučni skup Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Branislav Gašić, and Ljiljana Lakić

  Multipla endokrina neoplazija (MEN-1 i MEN-2 sindrom )

  Naučni skup 1.Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Grbić, Ljiljana Lakić, Snježana Popović-Pejičić, Blaženko Vuković, Mirjana Bojić, and Bojana Carić
  Strana od 42
  Strana do 43

  Dijabetička ketocidoza – učestalost i iskustva

  Naučni skup VI Kongres endokrinologa
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, Ljiljana Lakić, Milena Brkić, V. Soldat, and Gabrijela Malešević

  Sekundarni neuspjeh oralne terapije u tipu 2 dijabetesa-terapijska uloga metformina

  Naučni skup 4. radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Publikacija Zbornik radova sa 4.Radionice o dijabetesu i komplikacijama.Lisabon,Portugal
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, LJiljana Lakić, and Branislav Gašić

  Dijabetes mellitus i starije životne dobi

  Naučni skup II međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Lakić, Aleksandra Grbić, Milena Brkić, Bojana Radošević, and Gabrijela Malešević

Knjige

  Nacionalni vodič za dijabetes melitus

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  ISBN 99938-783-0-8
  Godina 2004
  Autori Žarko Pavić, Radoslav Dragojević, Ljiljana Lakić, Ranko Škrbić, Snježana Popović-Pejičić, Gordana Tešanović, and Gordana Bukara-Radujković
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Nacionalni vodič za diabetes mellitus

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  ISBN 99938-783-0-8
  Godina 2004
  Autori Žarko Pavić, Radoslav Dragojević, Ljiljana Lakić, and Snježana Popović-Pejičić
  Tip knjige pomoćni udžbenik