Navigation

dr Lidija Tomić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Fruit Genetic Resources in Republika Srpska

  Časopis Acta Agriculturae Serbica
  Godina 2009
  Autori Gordana Đurić, Lidija Tomić, Nikola Mićić, Miljan Cvetković, LJubomir Radoš, and Boris Pašalić
  Volumen 14
  Broj 28
  Strana od 31
  Strana do 40
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0354-95420928031D

Radovi sa skupova

  Genotipske specifičnosti ploda sorti jagode gajenih na području banjalučke regije

  Naučni skup Savetovanje o biotehnologiji
  Godina 2012
  Autori Lidija Tomić, Ljubomir Radoš, Nada Vidović, and Miljan Cvetković

  Apple cultivars at Bosnia and Herzegovina market from the consumers perspective

  Naučni skup 22 International Symposium "Food safety production"
  Publikacija Proceedings
  Godina 2011
  Autori Miljan Cvetković, Sonja Stančić, Lidija Tomić, Tatjana Jovanović-Cvetković, and Boris Pašalić
  Strana od 356
  Strana do 358

  Evaluacija i genetička karakterizacija autohtonih genotipova voćaka i vinove loze Republike Srpske

  Naučni skup Prvi simpozijum hortikulture u BiH sa međunarodnim učešćem: Izazovi i inovacije u hortikulturi
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Gordana Đurić, Nikola Mićić, Miljan Cvetković, Ljubomir Radoš, Boris Pašalić, Tatjana Jovanović-Cvetković, Lidija Tomić, and Marina Radun
  Strana od 32
  Strana do 32

  Fruit Germplasm in Republika Srpska: Inventory, collection and conservation

  Naučni skup 18 EUCARPIA genetic resources section meeting
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2007
  Autori Gordana Đurić, Lidija Tomić, Boris Pašalić, Ljubomir Radoš, and Nikola Mićić
  Strana od 41
  Strana do 41

Ostali radovi

  Evaluacija i genetička karakterizacija autohtonih genotipova voćaka i vinove loze Republike Srpske

  Izdavač Hortikulturno naučno društvo Bosne i Hercegovine
  ISSN/ISBN 978-99938-808-2-0
  Godina 2010
  Autori Gordana Đurić, Nikola Mićić, Miljan Cvetković, Ljubomir Radoš, Boris Pašalić, Tanja Jovanović, Lidija Tomić, and Marina Radun
  Strana od 32
  Strana do 33