Navigation

prof. dr Tanja Jovanović
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor January 01, 1900

Bibliografija

Ostali radovi

  Evaluacija i genetička karakterizacija autohtonih genotipova voćaka i vinove loze Republike Srpske

  Izdavač Hortikulturno naučno društvo Bosne i Hercegovine
  ISSN/ISBN 978-99938-808-2-0
  Godina 2010
  Autori Gordana Đurić, Nikola Mićić, Miljan Cvetković, Ljubomir Radoš, Boris Pašalić, Tanja Jovanović, Lidija Tomić, and Marina Radun
  Strana od 32
  Strana do 33