Navigation

doc. mr Biljana Kelečević
docent

Nastavnik - II-4
Poljoprivredni fakultet
Katedre
 • Poljoprivredni fakultet - Katedra za zaštitu biljaka i agroekologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija docent February 25, 2021

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ANATOMICAL AND GENETIC CHARACTERIZATION OF THE GENUS Xanthium SPECIES FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA

  DOI 2067-5720 RAR 2021-78
  Časopis ROMANIAN AGRICULTURAL RESEARCH
  Godina 2021
  Autori Biljana Kelečević, Nataša Kočiš Tubić, Milica Rat, Zlatan Kovačević, Siniša Mitrić, Mihajla Djan, and Goran Anačkov
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 13
  Veb adresa www.incda-fundulea.ro

  Rasprostranjenost i invazivnost vrsta roda Xanthium L. na teritoriji Bosne i Hercegovine

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2020
  Autori Biljana Kelečević, Vladimir Petković, Siniša Mitrić, Sava Vrbničanin, and Zlatan Kovačević
  Volumen 29
  Broj 2
  Strana od 141
  Strana do 154

  Primena modela za izračunavanje gubitaka prinosa gajenih biljaka u zavisnosti od sastava, brojnosti i vremena suzbijanja korova

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2016
  Autori Siniša Mitrić, Vaskrsija Janjić, Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, and Dragoslava Bjelošević
  Volumen 25
  Broj 2
  Strana od 15
  Strana do 34

  Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) u korovskoj vegetaciji Republike Srpske

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2015
  Autori Zlatan Kovačević, Nada Šumatić, Vaskrsija Janjić, Siniša Mitrić, and Biljana Kelečević
  Volumen 24
  Broj 2
  Strana od 109
  Strana do 116

  Zastupljenost trava (Poaceae) u zajednicama višegodišnjih zasada Bosne i Hercegovine

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2014
  Autori Zlatan Kovačević, Siniša Mitrić, and Biljana Kelečević
  Volumen 23
  Broj 2
  Strana od 119
  Strana do 128

  Određivanje sadržaja sjemena korova u zemljištu metodom fizičke ekstrakcije i metodom naklijavanja

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2011
  Autori Biljana Vučković, Zlatan Kovačević, Sava Vrbničanin, and Vaskrsija Janjić
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 42

  Brojnost sjemena korovskih biljaka u zemljištu u usjevu kukuruza

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2011
  Autori Biljana Vučković, Zlatan Kovačević, and Siniša Mitrić
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 50

  Određivanje sadržaja sjemena korova u zemljištu metodom fizičke ekstrakcije i metodom naklijavanja

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2011
  Autori Biljana Kelečević, Zlatan Kovačević, Sava Vrbičanin, and Vaskrsija Janjić
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 42

  Preliminarni biotest za određivanje graničnih doza herbicida

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2008
  Autori Siniša Mitrić and Biljana Vučković
  Strana od 161
  Strana do 166

Radovi sa skupova

  Determination of pottentially toxic elements in common wild plants used in volk medicine

  Naučni skup X International Symposium on agricultural sciences Agroress, 2021
  Publikacija Book of Abstracts, X International Symposium on Agricultural Sciences AgroRes2021
  Godina 2021
  Autori Jovana Žunić, Dijana Mihajlović, Biljana Kelečević, and Zlatan Kovačević
  Strana od 40

  Uptake and translocation of heavy metals by ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.).

  Naučni skup IX International Symposium on Agricultural Sciencee AgroReS
  Publikacija Book of abstract IX International Symposium on Agricultural Sciencee AgroReS, Banja Luka,
  Godina 2020
  Autori Jovana Žunić, Biljana Kelečević, Zlatan Kovačević, and Dijana Mihajlović

  Distribution of Xanthium species on the territory of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup AgroReS 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija Book of Abstracts [Elektronski izvor] / 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2019"
  Godina 2019
  Autori Biljana Kelečević, Milan Šipka, Zlatan Kovačević, and Siniša Mitrić
  Strana od 54
  Strana do 54
  Veb adresa http://agro.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf

  Seed germination of common cocklebur (Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter).

  Naučni skup VIII International Symposium and XXIIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpske
  Publikacija Book of abstract IX International Symposium on Agricultural Sciencee AgroReS
  Godina 2019
  Autori Biljana Kelečević, Zlatan Kovačević, and Siniša Mitrić

  Dependence of the efficacy of pre-emergence herbicides (PreEM) in common ragweed control of the dose and number of days after herbicide application (DAA).

  Naučni skup VIII International Symposium and XXIIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpske
  Publikacija Book of abstract VIII International Symposium and XXIIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpske
  Godina 2019
  Autori Siniša Mitrić, Darko Golić, Vaskrsija Janjić, Dragana Božić, Zlatan Kovačević, Vladan Jovanović, and Biljana Kelečević
  Strana od 202

  Prinos kukuruzu u zavisnosti od primjene herbicida

  Naučni skup 15. Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Publikacija Zbornik rezimea, 15. Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Godina 2018
  Autori Mladen Gvozden, Siniša Mitrić, Biljana Kelečević, and Zlatan Kovačević
  Strana od 53
  Strana do 54

  Ecological analysis of weed flora in vineyards of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2018"
  Publikacija Book of abstracts, 7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2018"
  Godina 2018
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, and Siniša Mitrić
  Strana od 98
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2018/03/Zbornik-sazetaka-AgroReS_2018-FINAL-6.3.2018a.pdf

  Ecological analysis of weed flora in vineyards of Bosnia and Herzegovina.

  Naučni skup 8th International symposium on agricultural sciences
  Publikacija Book of Abstracts 8th International symposium on agricultural sciences
  Godina 2018
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, and Siniša Mitrić
  Strana od 98

  Parazitske cvjetnice-karantinski štetni organizmi

  Naučni skup 14. Simpozijum o zaštiti bilja
  Publikacija Zbornik radova, 14. Simpozijum o zaštiti bilja
  Godina 2017
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, Siniša Mitrić, Danijela Petrović, and Jovana Žunić
  Strana od 30
  Strana do 31

  Vegetacija sveze Potamion eurosibiricum W.Koch 1928 u Ramsarskom području Bardača

  Naučni skup 14. Simpozijum o zaštiti bilja
  Publikacija Zbornik radova, 14. Simpozijum o zaštiti bilja
  Godina 2017
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, Danijela Petrović, Siniša Mitrić, and Nina Čavić
  Strana od 55
  Strana do 56

  Uticaj pomoćnih supstanci na djelovanje herbicida

  Naučni skup Četvrti naučno-stručni simpozij "Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja"
  Publikacija Zbornik radova Četvrtog naučno-stručnog simpozija "Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja"
  Godina 2017
  Autori Siniša Mitrić, Marko Bjeljac, Zlatan Kovačević, and Biljana Kelečević
  Strana od 141
  Strana do 147

  The study of the mobility of herbicide by bioassay method

  Naučni skup 6th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2017"
  Publikacija Book of abstracts, 6th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2017"
  Godina 2017
  Autori Davor Rajlić, Siniša Mitrić, Zlatan Kovačević, and Biljana Kelečević
  Strana od 145
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2017/03/AGRORES-Book_of_Abstracts_2017.pdf

  The study of the mobility of the herbicide by bioassay method.

  Naučni skup 6th International symposium on agricultural sciences
  Publikacija Book of Abstracts 6th International symposium on agricultural sciences
  Godina 2017
  Autori Davor Rajilić, Siniša Mitrić, Zlatan Kovačević, and Biljana Kelečević
  Strana od 145

  Diverzitet korovske flore i vegetacije u agrofitocenozama Bosne i Hercegovine

  Naučni skup Deseti kongres o korovima
  Publikacija Zbornik rezimea, Deseti kongres o korovima
  Godina 2016
  Autori Zlatan Kovačević, Momčilo Kojić, Nada Šumatić, Vaskrsija Janjić, Siniša Mitrić, Mirha Đikić, Danijela Petrović, Biljana Kelečević, and Sanja Čekić
  Strana od 24
  Strana do 25

  Uticaj korova na prinos gajenih biljaka i određivanje optimalnog vremena za njihovo suzbijanje

  Naučni skup Deseti kongres o korovima
  Publikacija Zbornik rezimea, Deseti kongres o korovima
  Godina 2016
  Autori Siniša Mitrić, Vaskrsija Janjić, Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, and Dragoslava Bjelošević
  Strana od 37

  Weed vegetation of alliance Polygono-Chenopodion Koch 1926 em Sissing. 1946 in the vineyards of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup V International Symposium on agricultural sciences "AgroReS 2016"
  Publikacija Book of abstracts, V International Symposium on agricultural sciences "AgroReS 2016"
  Godina 2016
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, and Siniša Mitrić
  Strana od 221
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2016/02/ZBORNIK-SAZETAKA-2016-27.02.pdf

  Uporedna analiza podataka iz registracije sredstava za zaštitu bilja u EU i u BiH

  Naučni skup XII Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Publikacija Zbornik rezimea, XII Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Godina 2015
  Autori Siniša Mitrić, Zlatan Kovačević, and Biljana Kelečević
  Strana od 83
  Strana do 84

  Association of Cynodono-Sorghetum halepensae (Laban 1974) Kojić 1979 in the vineyards of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015“
  Publikacija BOOK OF PROCEEDINGS Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”
  Godina 2015
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, and Siniša Mitrić
  Strana od 825
  Strana do 830
  Veb adresa http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2015/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2015.pdf

  Association of Cynodono-Sorghetum halepensae (Laban 1974) Kojić 1979 in the vineyards of Bosnia and Herzegovina.

  Naučni skup Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”
  Publikacija Book of proceedings, Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”
  Godina 2015
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, and Siniša Mitrić
  Strana od 825
  Strana do 830

  Preliminarna istraživanja rasprostranjenosti vrsta roda Xanthium na teritoriji Bosne i Hercegovine

  Naučni skup XI Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Publikacija Zbornik rezimea, XI Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Godina 2014
  Autori Biljana Kelečević, Zlatan Kovačević, and Siniša Mitrić
  Strana od 57

  Weed flora of vineyard in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Integrated Plant Protection – a Knowledge-Based Step towards Sustainable Agriculture, Forestry and Landscape Architecture
  Publikacija Proceedings of the 7th Congress on Plant Protection
  Godina 2014
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, and Siniša Mitrić
  Strana od 307
  Strana do 310
  Veb adresa http://www.plantprs.org.rs/?article_id=26&lang=sr&topicgroup=activities&topic=meetings&subtopic=taken

  Invasive weeds in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of abstracts, III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2014
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, and Siniša Mitrić
  Strana od 372
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-ABSTRACTS_Trebinje_2014_FINAL1.pdf

  Weed flora of vineyard in Bosnia and Herzegovina.

  Naučni skup 7th Congress on Plant Protection
  Publikacija Proceedings of the 7th Congress on Plant Protection
  Godina 2014
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, and Siniša Mitrić
  Strana od 307
  Strana do 310

  Efikasnost glifosata prmjenjenog prskalicom Herbi 4 u prostoru reda voćnjaka

  Naučni skup XII savetovanje o zaštiti bilja
  Publikacija Zbornik rezimea radova, XII savetovanje o zaštiti bilja
  Godina 2013
  Autori Siniša Mitrić, Gojko Milanović, Biljana Kelečević, Zlatan Kovačević, Aleksandar Berendika, Dragan Jovanić, Aleksandar Krdžić, and Boško Šušnjar
  Strana od 153
  Strana do 155

  Ispitivanje biološke aktivnosti i ponašanja herbicida biološkim metodama

  Naučni skup XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX Kongres o korovima
  Godina 2012
  Autori Siniša Mitrić, Vaskrsija Janjić, and Biljana Kelečević

  ZNAČAJ ODREĐIVANJA BANKE SJEMENA KOROVA U ZEMLJIŠTU ZA PLANIRANJE UPOTREBE HERBICIDA

  Naučni skup 5.Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Godina 2008
  Autori Biljana Kelečević, Siniša Mitrić, and Jelena Radić

  ANALIZA PROMETA PESTICIDA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU OD 2000.DO2004.GODINE

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Siniša Mitrić, Vaskrsija Janjić, Biljana Kelečević, and Zorica Đurić

  ISPITIVANJE TOKSIČNOSTI INSEKTICIDA NA ŽITNOG ŽIŠKA - Sitophilus granarius L. (Coleoptera; Curculionide)

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Milica Vujasinović, Zorica Đurić, Biljana Kelečević, and Siniša Mitrić

  MOGUĆNOSTI BIOTEST METODE ZA ODREĐIVANJE SADRŽAJA PESTICIDA U ZEMLJIŠTU I VODI

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Godina 2005
  Autori Vaskrsija Janjić, Siniša Mitrić, Zorica Đurić, Biljana Kelečević, German Estudillos, Saša Petković, Aleksandar Milanović, Damir Sladojević, and Dražen Jovičić

Ostali radovi

  Invazivni korovi

  Izdavač Akadmija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-33-2
  Godina 2020
  Autori Sava Vrbičanin, Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, and Dragana Božić
  Strana od 325
  Strana do 366

  Biološke karakteristike i suzbijanje vrsta roda Xanthium na teritoriji Bosne i Hercegovine.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Poljoprivredni fkaultet
  Godina 2020
  Autori Biljana Kelečević
  Strana od 1
  Strana do 152

  Određivanje sjemena korova u zemljištu kao osnova za izbor herbicida.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Poljoprivredni fkaultet
  Godina 2011
  Autori Biljana Vučković
  Strana od 1
  Strana do 95

  Određivanje sjemena korova u zemljištu kao osnova za izbor zemljišnih herbicida

  Godina 2011
  Autori Biljana Vučković

Knjige

  Agrobotanika

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99938-93-34-9
  Godina 2015
  Autori Zlatan Kovačević and Biljana Kelečević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 286

Projekti

Analiza zdravstvenog stanja i bezbjedonosnog rizika stabala u zasticenom podrucju „Univerzitetski grad“ metodom akusticne tomografije sa prijedlogom mjera sanacije

Project Number 1251511
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Rodoljub Oljaca
Participants prof. dr Svjetlana Zeljkovic
doc. mr Biljana Kelecevic
Natasa Pasalic
doc. dr Vanja Danicic
doc. dr Borut Bosancic
dr Biljana Lolic
mr Jelena Davidovic Gidas
Nikola Travar
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-03-01
End of the project 2022-01-31
Project value 17000.0 BAM