Navigation

prof. dr Miloš Sorak
redovni profesor

051/434-363 lok 117
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
inženjerski menadžment redovni profesor April 16, 2009

Bibliografija

Radovi u časopisima

  DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC PLANNING PROCESS NECESSARY FOR THE BUSINESS PERFORMANCE QUALITY IMPROVEMENT IN SMALL AND MEDIUM COMPANIES

  Časopis Journal of Economics, Management and Informatics
  Godina 2018
  Autori Boris Valjevac, Ljiljana Sorak, and Miloš Sorak
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 57

  ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN BANJALUKA, BOSNIA AND HERZEGOVINA

  DOI 10.30638/eemj.2017.121
  Časopis ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
  Godina 2017
  Autori Draženko Bjelić, Dragana Nešković Markić, Željka Šobot Pešić, Miloš Sorak, Olivera Kikanović, Ljiljana Vukić, Marina Ilić, and Anđelka Mihajlov
  Volumen 16
  Broj 5
  Strana od 1161
  Strana do 1170
  Veb adresa http://eemj.icpm.tuiasi.ro/

  ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN BANJALUKA, BOSNIA AND HERZEGOVINA

  DOI DOI: 10.30638/eemj.2017.121
  Časopis Environmental Engineering and Management Journal
  Godina 2017
  Autori Draženko Bjelić, Dragana Nešković-Markić, Željka Šobot-Pešić, Miloš Sorak, Olivera Kikanović, Ljiljana Vukić, Marina Ilić, and Anđelka Mihajlov
  Volumen 16
  Broj 5
  Strana od 1161
  Strana do 1170
  Veb adresa http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/

  Simulation for Improving the Performance of Small and Medium Sized Enterprises

  DOI 10.2507/IJSIMM15(4)2.343
  Časopis International Journal of Simulation Modelling
  Godina 2016
  Autori Miroslav Dragić and Miloš Sorak
  Volumen 15
  Broj 4
  Strana od 597
  Strana do 610
  Veb adresa http://www.ijsimm.com/Full_Papers/Fulltext2016/text15-4_597-610.pdf

  METODOLOGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA PREMA ZAHTJEVIMA STANDARDA ISO 9001:2015

  Časopis Kvalitet & izvrsnost
  Godina 2016
  Autori Miloš Sorak, Ranko Božičković, Moljević Slaviša, and Miroslav Dragić
  Volumen V
  Broj 7-8
  Strana od 21
  Strana do 24

  SELECTION OF THE MANNER OF MEASURING SIGNIFICANT CHARACTERISTICS OF THE INSURANCE COMPANIES’ SERVICE QUALITY

  Časopis E C ON O MI C S , M ANA G E M E N T , I NFO R M A T I ON AND TE C H NO L OGY E M I T
  Godina 2015
  Autori Saša Čudić and Miloš Sorak
  Volumen Vol 4 /No. 2 /2
  Strana od 11
  Strana do 18
  Veb adresa w w w . e m i t . k c b o r . n e t

  Improvement methodology of important characteristics by applying quality tools to clothing products

  Časopis INDUSTRIA TEXTILA
  Godina 2015
  Autori Miloš Sorak, Miroslav Dragić, Snežana Urošević, and Ljiljana Sorak
  Volumen 66
  Broj 5
  Strana od 283
  Strana do 288
  Veb adresa http://www.revistaindustriatextila.ro/index.php/en/2015

  RAZVOJ BSC METODOLOGIJE ZA POTREBE POBOLJŠANJA KVALITETA POSLOVANJA ORGANIZACIJA

  Časopis Kvalitet & izvrsnost
  Godina 2015
  Autori Boris Valjevac, Ljiljana Sorak, and Miloš Sorak
  Broj 7-8
  Strana od 37
  Strana do 40
  Veb adresa www.fqce.org.rs

  SERVICE SPECIFITIES OF THE INSURANCE COMPANIES IN THE REPUBLIKA SRPSKA

  Časopis EMIT
  Godina 2015
  Autori Saša Čudić and Miloš Sorak
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 45
  Strana do 53

  PRIMJENA “PARETO“ METODE U IDENTIFIKACIJI BITNIH KARAKTERISTIKA KVALITETA USLUGA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

  Časopis Kvalitet & izvrsnost
  Godina 2015
  Autori Saša Čudić and Miloš Sorak
  Broj 3-4
  Strana od 76
  Strana do 79

  Model for benchmarking of identified significant characteristic of insurance companies services by applving quality tools

  Časopis EMIT -economics management information technology
  Godina 2014
  Autori Saša Čudić and Miloš Sorak
  Volumen 3
  Broj 3
  Strana od 104
  Strana do 113

  Razvoj metodologije za primjenu BSC metode u malim i srednjim preduzećima

  Časopis ECONOMICS
  Godina 2014
  Autori Boris Valjevac, Ljiljana Sorak, and Miloš Sorak
  Broj 2
  Strana od 115
  Strana do 124

  Optimizacija lanaca snabdijevanja malih i srednjih preduzeća primjenom simulacije u operativnoj pripremi

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2013
  Autori Miroslav Dragić and Miloš Sorak
  Volumen 13
  Broj 4
  Strana od 761
  Strana do 767

  Grupna tehnologija kao podrška izgradnji Lean struktura u procesu remonta alatnih mašina

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2013
  Autori Bogdan Marić, Ranko Božičković, Miloš Sorak, and Zdravko Božičković
  Broj 1
  Strana od 68
  Strana do 74

  THE IMPACT OF LEAN CONCEPT TOOLS ON EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE OVERHAUL PROCESS OF TECHNICAL SYSTEMS

  Časopis TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Godina 2013
  Autori Bogdan Marić, Ranko Božičković, and Miloš Sorak
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 1109
  Strana do 1116

  Poboljšanje bitnih karakteristika proizvoda primjenom benchmarking metode

  Časopis Industrija
  Godina 2010
  Autori Miloš Sorak
  Broj 38(2)
  Strana od 45
  Strana do 54

  Procedura za poboljšanje bitnih karakteristika proizvoda primjenom benchmarking metode

  Časopis Kvalitet & izvrsnost
  Godina 2009
  Autori Ljiljana Sorak and Miloš Sorak
  Broj 9-10
  Strana od 91
  Strana do 93

  Kritička analiza rezultata istraživanja izbora metode optimalnog redosleda poslova u upravljanju proizvodnjom u jednakim vremenskim intervalima

  Časopis MAŠINSTVO
  Godina 2006
  Autori Miloš Sorak
  Volumen 10
  Broj 1-2
  Strana od 243
  Strana do 251

  Razvoj metodologije za izradu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova

  Časopis Kvalitet & izvrsnost
  Godina 2005
  Autori Miloš Sorak
  Broj 5-6
  Strana od 66
  Strana do 69

  Razvoj metodologije za projektovanje i implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom

  Časopis Industrija
  Godina 2005
  Autori Miloš Sorak
  Broj 1
  Strana od 75
  Strana do 83

  Proces strategijske kontrole prema zahtjevima serije standarda ISO 9000:2000

  Časopis Kvalitet & izvrsnost
  Godina 2005
  Autori Miloš Sorak
  Broj 1-2
  Strana od 47
  Strana do 49

  Istraživanje problema procjene trenda prodaje u industrijskim sistemima

  Časopis Lider
  Godina 2005
  Autori Miroslav Dragić and Miloš Sorak
  Broj 3
  Strana od 45
  Strana do 49

  Izbor metode optimalnog redosleda poslova u upravljanju proizvodnjom u jednakim vremenskim intervalima

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2005
  Autori Miloš Sorak and Miroslav Dragić
  Volumen 55
  Broj 4
  Strana od 1
  Strana do 4

  Bencmarking alat savremenog poslovanja

  Časopis Kvalitet & izvrsnost
  Godina 2004
  Autori Biljana Lazić and Miloš Sorak
  Broj 9-10
  Strana od 73
  Strana do 75

  Promovisanje kvaliteta meda primjenom sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom oznake geografskog porijekla proizvoda

  DOI http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%264464&page=9&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d4464
  Časopis Kvalitet
  Godina 2004
  Autori Slavica Grujić, Miloš Sorak, and Radomir Radovanović
  Volumen 14
  Broj 9-10
  Strana od 47
  Strana do 51
  Veb adresa http://www.poslovnapolitika.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=56

  Prikaz metoda za rješavanje problema optimalnog redoslijeda poslova u upravljanju proizvodnjom u jednakim vremenskim intervalima

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2004
  Autori Miloš Sorak and Miroslav Dragić
  Volumen 54
  Broj 6
  Strana od 1
  Strana do 5

  Model strategijskog menadžmenta u industrijskim sistemima

  Časopis DIREKTOR
  Godina 2003
  Autori Goran Janjić and Miloš Sorak
  Broj 11-12
  Strana od 6
  Strana do 11

  Uticaj faktora iz okoline na efikasnost i efektivnost funkcionisanja industrijskih sistema

  Časopis Preduzetnik
  Godina 2003
  Autori Miloš Sorak and Miroslav Dragić
  Broj 11-12
  Strana od 31
  Strana do 35

  Uloga menadžmenta u održavanju, razvoju i rastu industrijskih sistema

  Časopis Lider
  Godina 2003
  Autori Miloš Sorak and Saša Čudić
  Broj 5-6
  Strana od 25
  Strana do 31

  Proces određivanja strategije industrijskih sistema prema seriji standarda ISO 9000:2000

  Časopis Kvalitet
  Godina 2002
  Autori Goran Janjić and Miloš Sorak
  Broj 11-12
  Strana od 37
  Strana do 42

  Proces strategijske kontrole prema zahtjevima serije standarda ISO 9000:2000

  Časopis Kvalitet
  Godina 2002
  Autori Miloš Sorak
  Broj 11-12
  Strana od 37
  Strana do 42

  Razvoj strategije u funkciji povećanja efektivnosti i efikasnosti industrijskih sistema

  Časopis Lider
  Godina 2002
  Autori Saša Čudić and Miloš Sorak
  Broj 9-10
  Strana od 60
  Strana do 62

  Kako projektovati i implementirati sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9000:2000

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Miroslav Bobrek and Miloš Sorak
  Broj 43
  Strana od 139
  Strana do 144

  Optimizacija planova proizvodnje

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Miloš Sorak and Miroslav Bobrek
  Broj 43
  Strana od 133
  Strana do 137

  Uticaj funkcije materijalnog obezbjeđenja na povećanje efektivnosti i efikasnosti upravljanja industrijskim sistemima

  Časopis Industrija
  Godina 2001
  Autori Miloš Sorak
  Broj 1
  Strana od 109
  Strana do 117

  Uticaj okoline na efektivnost i efikasnost funkcionisanja industrijskih sistema

  Časopis DIREKTOR
  Godina 2001
  Autori Miloš Sorak
  Broj 3
  Strana od 31
  Strana do 33

  Stanje i perspektive upravljanja proizvodnjom

  Časopis Lider
  Godina 2001
  Autori Miloš Sorak
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 22

  Algoritam za rješavanje problema raspoređivanja poslova u uslovima serijske proizvodnje

  Časopis TEHNIKA - MENADŽMENT
  Godina 2001
  Autori Miloš Sorak
  Broj 4-5
  Strana od 6
  Strana do 9

  Povećanje kvaliteta i plasmana proizvoda preventivnim djelovanjem na uzroke grešaka

  Časopis Kvalitet
  Godina 2000
  Autori Slavica Grujić, Miloš Sorak, and Radoslav Grujić
  Broj 11-12
  Strana od 64
  Strana do 67

  Model funkcije nabavke prema standardima JUS ISO 9000

  Časopis Kvalitet
  Godina 2000
  Autori Obrenija Kalamanda and Miloš Sorak
  Broj 11-12
  Strana od 45
  Strana do 48

  Upravljanje zalihama alata prema standardima JUS ISO 9000

  Časopis Kvalitet
  Godina 2000
  Autori Miloš Sorak and Perica Gojković
  Broj 3-4
  Strana od 42
  Strana do 44

  Prilaz problemu projektovanja menadžment informacionog sistema u industrijskim sistemima

  Časopis TEHNIKA - MENADŽMENT
  Godina 2000
  Autori Miloš Sorak
  Broj 3
  Strana od 13
  Strana do 16

  Projektovanje organizacione strukture preduzeća

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2000
  Autori Miloš Sorak
  Broj 42
  Strana od 127
  Strana do 131

  Karakteristike preduzeća kao kibernetskog sistema

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2000
  Autori Miloš Sorak
  Broj 42
  Strana od 121
  Strana do 125

  Postupci za oblikovanje proizvoga za montažu

  Časopis TEHNIKA - MAŠINSTVO
  Godina 2000
  Autori Nedeljko Sredić, Ilija Ćosić, and Miloš Sorak
  Broj 6
  Strana od 6
  Strana do 10

  Kvalitet proizvoda kao faktor efikasnosti i efektivnosti proizvodnje

  Časopis DIREKTOR
  Godina 1999
  Autori Miloš Sorak and Slavica Grujić
  Volumen 2-3
  Strana od 24
  Strana do 26

  Prilaz proučavanju funkcionisanja preduzeća sa kibernetskog stanovišta

  Časopis TEHNIKA-ORGANIZACIJA RADA
  Godina 1999
  Autori Miloš Sorak
  Broj 3
  Strana od 1
  Strana do 4

  Upravljanje kao faktor efikasnosti preduzeća

  Časopis DIREKTOR
  Godina 1999
  Autori Miloš Sorak
  Broj 4-5-6
  Strana od 34
  Strana do 35

  Prilaz problemu određivanja metode optimalnog redosleda poslova u serijskoj proizvodnji

  Časopis TEHNIKA-ORGANIZACIJA RADA
  Godina 1999
  Autori Miloš Sorak
  Broj 6
  Strana od 1
  Strana do 3

  Kvalitet proizvoda kao faktor efikasnosti i efektivnosti preduzeća

  Časopis DIREKTOR
  Godina 1999
  Autori Miloš Sorak and Radoslav Grujić
  Broj 2-3
  Strana od 24
  Strana do 26

  Istraživanje uticaja kvaliteta proizvoda na efikasnost i efektivnost preduzeća

  Časopis TEHNIKA - ORGANIZACIJA RADA
  Godina 1998
  Autori Miloš Sorak, Radoslav Grujić, and Slavica Grujić
  Broj 5-6
  Strana od OR1
  Strana do OR4

  Određivanje bitnih svojstava i karakteristika proizvoda u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti proizvodnje

  Časopis Kvalitet
  Godina 1998
  Autori Slavica Grujić, Miloš Sorak, and Radoslav Grujić
  Volumen 8
  Broj 11-12
  Strana od 22
  Strana do 25

  Primjena standarda JUS/ISO 9000 u procesu proizvodnj

  Časopis DIREKTOR
  Godina 1997
  Autori Ranko Božičković and Miloš Sorak
  Broj 7-8
  Strana od 37
  Strana do 38

  Model informacionog podsistema za terminiranje, lansiranje i kontrolu realizacije proizvodnje

  Časopis TEHNIKA-ORGANIZACIJA RADA
  Godina 1996
  Autori Miloš Sorak and Milan Cvijić
  Broj 7-8
  Strana od 10
  Strana do 12

  Modeli kao sredstvo za izučavanje ponašanja procesa proizvodnje

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1996
  Autori Miloš Sorak and Perica Gojković
  Broj 38
  Strana od 87
  Strana do 90

  Upravljanje zalihama materijala

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1995
  Autori Miloš Sorak
  Broj 37
  Strana od 95
  Strana do 98

  Funkcionisanje sistema upravljanja proizvodnjom

  Časopis DIREKTOR
  Godina 1995
  Autori Miloš Sorak
  Broj 11
  Strana od 19
  Strana do 21

  Model operativnog upravljanja serijskom proizvodnjom

  Časopis DIREKTOR
  Godina 1995
  Autori Miloš Sorak
  Broj 7-8
  Strana od 26
  Strana do 29

  Prikaz novih metoda za rješavanje problema optimalnog redosleda poslova u serijskoj proizvodnji

  Časopis TEHNIKA-ORGANIZACIJA RADA
  Godina 1995
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 1
  Strana do 4

  Problem izbora metode optimalnog redosleda poslova u serijskoj proizvodnji

  Časopis TEHNIKA-ORGANIZACIJA RADA
  Godina 1995
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 1
  Strana do 4

  Praktična primjena novih metoda određivanja optimalnog redosleda poslova u serijskoj proizvodnji

  Časopis TEHNIKA-ORGANIZACIJA RADA
  Godina 1995
  Autori Miloš Sorak
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 4

  Izračunavanje ciklusa proizvodnje u maloserijskoj proizvodnji na bazi srednjeg zadržavanja dijelova ucentrima za obradu

  Časopis TEHNIKA-ORGANIZACIJA RADA
  Godina 1985
  Autori Miloš Sorak
  Broj 12
  Strana od 7
  Strana do 9

Radovi sa skupova

  IDENTIFICATION AND SELECTION OF CRITERIA FOR ECO-LABELING OF FOOTWEAR

  Naučni skup CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE INDUSTRY
  DOI ISBN 978-86-900426-1-6
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2019
  Autori Svjetlana Janjić, Verica Stojanović-Trivić, Miloš Sorak, and Dragana Grujić
  Strana od 296
  Strana do 303
  Veb adresa COBISS.SR-ID 276030476

  UTICAJ EKO-OZNAKE OBUĆE NA KONKURENTNE PREDNOSTI INDUSTRIJE OBUĆE U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE INDUSTRY
  DOI 677(082)
  Publikacija Proceedings "CONTEMPORARY TRENDS AND INNOVATIONS IN THE TEXTILE INDUSTRY"
  Godina 2018
  Autori Verica Stojanović-Trivić, Svjetlana Janjić, Miloš Sorak, Dragana Grujić, and Miroslav Dragić
  Strana od 99
  Strana do 104
  Veb adresa COBISS.SR-ID 263451148

  A SUCCESSFUL BUSINESS SYSTEM – Processes and Performance

  Naučni skup QUALITY FEST
  Publikacija QUALITY FEST PROCEEDINGS
  Godina 2017
  Autori Zorana Tanasić, Goran Janjić, Miloš Sorak, and Miroslav Dragić
  Strana od 123
  Strana do 128

  The Simulation Process in Small and Medium Enterprises: Decision-making Support

  Naučni skup IX International Conference “Heavy Machinery-HM 2017”
  Publikacija Heavy Machinery HM 2017, Proceeding
  Godina 2017
  Autori Miroslav Dragić and Miloš Sorak
  Strana od B.29
  Strana do B.35
  Veb adresa http://www.hm.kg.ac.rs/documents/HM2017-Proceedings.pdf

  DEVELOPMENT OF MODEL FOR THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO STANDARD 9001:2015

  Naučni skup 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2017
  Autori Miloš Sorak, Miroslav Dragić, and Zorana Tanasić
  Strana od 791
  Strana do 796

  Lanci snabdijevanja domaćih tekstilnih preduzeća: Struktura lanca

  Naučni skup V International Congress “Engineering, environment and materials in processing industry”
  DOI 10.7251/EEMSR15011666D
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Miroslav Dragić, Miloš Sorak, Zorana Tanasić, Mladen Stančić, and Branka Ružičić
  Strana od 1666
  Strana do 1679

  UTICAJ STRATEŠKOG PLANIRANJA NA EFIKASNOST I EFEKTIVNOST PREDUZEĆA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“,
  DOI 10.7251/EEMSR15011646P
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2017
  Autori Dragana Popara, Miloš Sorak, and Miroslav Dragić
  Strana od 1646
  Strana do 1658

  LANCI SNABDIJEVANJA DOMAĆIH TEKSTILNIH PREDUZEĆA: STRUKTURA LANCA

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“
  DOI 10.7251/EEMSR15011666D
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2017
  Autori Miroslav Dragić, Miloš Sorak, Zorana Tanasić, Mladen Stančić, and Branka Ružičić
  Strana od 1666
  Strana do 1679

  Impact of print parameters on air permeability of printed knitwear

  Naučni skup VIII International Symposium on Graphic Engineering and Design GRID
  Publikacija Proceedings
  Godina 2016
  Autori Mladen Stančić, Dragana Grujić, Branka Ružičić, Miloš Sorak, Miroslav Dragić, and Đorđe Vujčić
  Strana od 247
  Strana do 254
  Veb adresa https://www.grid.uns.ac.rs/symposium/enzbornik2016.html

  IMPACT OF PRINT PARAMETERS ON AIR PERMEABILITY OF PRINTED KNITWEAR

  Naučni skup 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN
  Publikacija Proceedings - The Eighth International Symposium GRID 2016; ISBN 978-86-78928-67-3
  Godina 2016
  Autori Mladen Stančić, Dragana Grujić, Branka Ružičić, Miloš Sorak, Miroslav Dragić, and Đorđe Vujčić
  Strana od 247
  Strana do 254
  Veb adresa http://www.grid.uns.ac.rs/symposium/zbornici.html

  UTICAJ STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA NA EFIKASNOST I EFEKTIVNOST PREDUZEĆA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Dragana Popara, Miloš Sorak, and Miroslav Dragić
  Strana od 331
  Strana do 340

  INFORMACIONI SISTEMI U LANCIMA SNABDIJEVANJA TEKSTILNIH PREDUZEĆA

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Miroslav Dragić and Miloš Sorak
  Strana od 466
  Strana do 475

  KVALITET PROCESA INTERNE KOMUNIKACIJE U PREDUZEĆIMA TEKSTILNE INDUSTRIJE U BANJA LUCI

  Naučni skup XI SIMPOZIJUM «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ
  Publikacija XI SIMPOZIJUM «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ,Zbornik Radova
  Godina 2015
  Autori Miloš Sorak and Miroslav Dragić
  Strana od 855
  Strana do 864

  Razvoj modela za identifikaciju uticaja procesa proizvodnje na životnu sredinu

  Naučni skup IV International Congress “Engineering, environment and materials in processing industry”
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Miroslav Dragić, Miloš Sorak, Milica Matijević, Mladen Stančić, and Branka Ružičić
  Strana od 856
  Strana do 864

  THE DEVELOPMENT OF MODEL FOR IDENTIFICATION OF PRODUCTION PROCESS IMPACTS ON THE ENVIRONMENT

  Naučni skup IV INTERNATIONAL CONGRESS “ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY”
  Godina 2015
  Autori Miroslav Dragić, Miloš Sorak, Milica Matijević, Mladen Stančić, and Ružičić Branka
  Strana od 855
  Strana do 864

  EXTRICATION THE SIGNIFICANT ENVIRONMENTAL ASPECTS USING ABC ANALYSIS

  Naučni skup IV INTERNATIONAL CONGRESS “ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY”
  DOI 10.7251/EEMSR1501778D
  Godina 2015
  Autori Miroslav Dragić and Miloš Sorak
  Strana od 770
  Strana do 778

  MODEL ZA IDENTIFIKACIJU BITNIH KARAKTERISTIKA USLUGA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA PRIMJENOM ALATA KVALITETA

  Naučni skup COMETa2014 "Conference on Mechanical Engeneering Technologies and Applications"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Saša Čudić and Miloš Sorak
  Strana od 603
  Strana do 612

  IZBOR KRITERIJUMA ZA VREDNOVANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PROCESIMA PROIZVODNJE GRAĐEVINSKIH RASTVORA I BOJA

  Naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Miroslav Dragić, Milica Matijević, and Miloš Sorak
  Strana od 621
  Strana do 630
  Veb adresa http://tfbl.org/savjetovanje/wp-content/uploads/2013/02/Zbornik-radova.pdf

  Istraživanje mogućnosti povećanja efektivnosti i efikasnosti tekstilnih preduzeća primjenom metoda simulacije prilikom donošenja upravljačkih odluka

  Naučni skup X Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj", Leskovac, Srbija
  Godina 2013
  Autori Miloš Sorak and Miroslav Dragić
  Strana od 216
  Strana do 224

  Algorithm for production process managem in overhaul – production system

  Naučni skup DEMI 2013
  Publikacija 11th International conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology
  Godina 2013
  Autori Bogdan Marić, Ranko Božičković, Miloš Sorak, and Zdravko Božičković
  Strana od 269
  Strana do 274

  Uticaj graditelja kompleksa u galvanskim otpadnim vodama na njihovu obradu (dio II)

  Naučni skup XII YUCORR
  Publikacija Knjiga radova
  Godina 2010
  Autori Borislav Malinović, Jovo Mandić, Miloš Sorak, and Pantelija Dakić

  PRILAZ PROJEKTOVANJU LEAN KONCEPTA U INDUSTRIJSKIM SISTEMIMA

  Naučni skup JUPITER konferencija
  Publikacija 33. JUPITER konferencija 35. Simpozijum UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM U INDUSTRIJI PRERADE METALA
  Godina 2007
  Autori Ranko Božičković, Ilija Ćosić, Miloš Sorak, and Perica Gojković
  Strana od 5.34
  Strana do 5.36

  METODOLOGIJA PRIMJENE PROCESNOG PRILAZA SISTEMU MENADŽMENTA KVALITETOM

  Naučni skup 32. JUPITER konferencija
  Publikacija 32. JUPITER konferencija 12. Simpozijum MENADŽMENT KVALITETOM
  Godina 2006
  Autori Miloš Sorak, Ranko Božičković, and Perica Gojković
  Strana od 5.34
  Strana do 5.36

  Methodology of projecting quality management system

  Naučni skup TEMPUS IB_JEP 16140-2001 "PROCEDEDINGS"
  Godina 2005
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 9
  Strana do 17

  Model procesnog prilaza sistemu menadžmenta kvalitetom

  Naučni skup INDUSTRIJSKI SISTEMI – IS 2005
  Publikacija Zbornika radova
  Godina 2005
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 631
  Strana do 636

  Istraživanje problema upravljanja potražnjom u industrijskim sistemima

  Naučni skup I. Međunarodno savjetovanje "Informatika u proizvodnom i poslovnom menadžmentu" - IPOM 2004
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2004
  Autori Miroslav Dragić, Miloš Sorak, and Perica Gojković
  Strana od 93
  Strana do 97

  Od kvalitetne sirovine do bezbjednih namirnica primenom QM sistema.

  Naučni skup Savjetovanje “Proizvodnja hrane u uslovima otvorenog tržišta”, Poljoprivredni fakultet Banja Luka
  Publikacija Zbornik izvoda radova. Savjetovanje “Proizvodnja hrane u uslovima otvorenog tržišta” Teslić, Poljoprivredni fakultet Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Radoslav Grujić, Miloš Sorak, and Slavica Grujić
  Strana od 42
  Strana do 43

  Stvaranje LEAN vođstva

  Naučni skup 6. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA U ELEKTRO I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI - DEMI 2003
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Ranko Božičković, Miloš Sorak, and Radomir Maksimović
  Strana od 301
  Strana do 396

  Optimizacija redosleda poslova u proizvodnji

  Naučni skup XII Međunarodna konferencija INDUSTRIJSKI SISTEMI - IS 2002
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Miloš Sorak, Perica Gojković, and Miroslav Dragić
  Strana od 487
  Strana do 492

  Projektovanje nosioca informacija u funkciji materijalnog obezbjeđenja

  Naučni skup 3. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA U ELEKTRO I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI - DEMI 2000
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2000
  Autori Radovan Martić, Miloš Sorak, and Ranko Božičković
  Strana od 141
  Strana do 146

  Primjena postupka za oblikovanje proizvoda pogodnih za montažu

  Naučni skup 3. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA U ELEKTRO I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI - DEMI 2000
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2000
  Autori Nedeljko Sredić, Ilija Ćosić, and Miloš Sorak
  Strana od 156
  Strana do 160

  Projektovanje informacionog podsistema za potrebe funkcije materijalnog obezbjeđenja

  Naučni skup 3. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA U ELEKTRO I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI - DEMI 2000
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2000
  Autori Miloš Sorak, Radovan Martić, and Perica Gojković
  Strana od 147
  Strana do 151

  Kibernetski model - optimalna struktura za implementaciju principa upravljanja kvalitetom

  Naučni skup 6 SIMPOZIJUM - KVALITET "26 JUPITER konferencija"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2000
  Autori Miroslav Bobrek and Miloš Sorak
  Strana od 5.43
  Strana do 5.48

  Projektovanje menadžment informacionog podsistema za upravljanje proizvodnjom

  Naučni skup 28 SIMPOZIJUM - UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM U INDUSTRIJI PRERADE METALA "26 JUPITER konferencija"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2000
  Autori Miloš Sorak and Miroslav Bobrek
  Strana od 4.13
  Strana do 4.18

  Modularni pristup projektovanju informacionih sistema

  Naučni skup 2. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA U ELEKTRO I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI - DEMI ,99
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1999
  Autori Perica Gojković, Miloš Sorak, and Radovan Martić
  Strana od 193
  Strana do 196

  Algoritam za rješavanje problema upravljanja zalihama materijala u serijskoj proizvodnji

  Naučni skup 27 SIMPOZIJUM - UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM U INDUSTRIJI PRERADE METALA "25 JUPITER konferencija"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1999
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 4.76
  Strana do 4.82

  Prilaz rješavanju problema upravljanja zalihama materijala u serijskoj proizvodnji

  Naučni skup 27 SIMPOZIJUM - UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM U INDUSTRIJI PRERADE METALA "25 JUPITER konferencija"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1999
  Autori Miloš Sorak, Radovan Martić, and Perica Gojković
  Strana od 4.71
  Strana do 4.75

  Algoritam za rješavanje problema raspoređivanja poslova u uslovima serijske proizvodnje

  Naučni skup 2. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA U ELEKTRO I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI - DEMI ,99
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1999
  Autori Miloš Sorak, Perica Gojković, and Radovan Martić
  Strana od 201
  Strana do 204

  Značaj izbora metode optimalnog redosleda poslova sa stanovišta povećanja efikasnosti i efektivnosti proizvodnje

  Naučni skup 1. MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE O DOSTIGNUĆIMA U ELEKTRO I MAŠINSKOJ INDUSTRIJI - DEMI ,98
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1998
  Autori Miloš Sorak and Radovan Martić
  Strana od 76
  Strana do 91

  Rezultati istraživanja problema izbora metode optimalnog redosleda poslova u serijskoj proizvodnji

  Naučni skup 25 SIMPOZIJUM - UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM U INDUSTRIJI PRERADE METALA "23 JUPITER konferencija"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1997
  Autori Miloš Sorak and Ranko Božičković
  Strana od 441
  Strana do 445

  Izračunavanje ciklusa proizvodnje na bazi srednjeg zadržavanja dijelova u centrima za obradu i korekcionog faktora

  Naučni skup VII SIMPOZIJUM - UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM SA ORGANIZACIONIM SREDSTVIMA "UPOPS-91"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1991
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 27
  Strana do 34

  Organizacija sektora operativne pripreme kao nosioca upravljanja procesom proizvodnje

  Naučni skup VI SIMPOZIJUM - UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM SA ORGANIZACIONIM SREDSTVIMA "UPOPS-88"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1988
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 87
  Strana do 91

  Projektovanje upravljačke dokumentacije za kompjutersko upravljanje proizvodnjom

  Naučni skup VI SIMPOZIJUM - UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM SA ORGANIZACIONIM SREDSTVIMA "UPOPS-88"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1988
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 150
  Strana do 154

  Mehanizovani postupak upravljanja lansiranjem radnih naloga u proizvodnju

  Naučni skup V SIMPOZIJUM - UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM SA ORGANIZACIONIM SREDSTVIMA "UPOPS-87"
  Publikacija POSLOVNE INFORMACIJE br. 8
  Godina 1987
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 81
  Strana do 83

  Raspoređivanje poslova primjenom metode planiranog završetka posla u uslovima srednjeserijske proizvodnje

  Naučni skup V SIMPOZIJUM - UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM SA ORGANIZACIONIM SREDSTVIMA "UPOPS-87"
  Publikacija Poslovne informacije 8
  Godina 1987
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 77
  Strana do 79

  Određivanje početnih i završnih termina izrade sklopova, podsklopova i delova u odnosu na planirani termin završetka izrade proizvoda

  Naučni skup IV SIMPOZIJUM - UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM SA ORGANIZACIONIM SREDSTVIMA "UPOPS-86"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1986
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 114
  Strana do 121

  Istraživanje i adaptacija sistema za utvrđivanje optimalnog redosleda poslova u maloserijskoj proizvodnji

  Naučni skup XII SIMPOZIJUM "SYM-OP-IS 85"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1985
  Autori Miloš Sorak
  Strana od 633

Ostali radovi

  Chapter 15:Supply Chain Management of Small and Medium-Sized Enterprises

  Izdavač Faculty of Technical Sciences (Novi Sad, Serbia), Fraunhofer IAO(Stuttgart, Germany) and DAAAM International (Vienna, Austria)
  ISSN/ISBN ISBN 978-3-902734-01-3
  Godina 2013
  Autori Miloš Sorak and Miroslav Dragić
  Strana od 256
  Strana do 271
  Veb adresa http://cff-project.com/

Knjige

  UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKIM SISTEMA

  Izdavač Tehnološki fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-54-52-4
  Godina 2014
  Autori Miloš Sorak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 351

  50 godina Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, 1963-2013.

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka
  ISBN 978-99938-54-47-0
  Godina 2013
  Autori Miloš Sorak, LJiljana Vukić, Radana Đuđić, Slavica Grujić, Branka Rodić-Grabovac, Zora Levi, Mladen Stančić, and Jovanka Todić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 227

  Zbirka zadataka iz osnova mašinstva

  Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet u Doboju
  ISBN 99938-54-14-X
  Godina 2008
  Autori Perica Gojković, Miloš Sorak, and Miroslav Dragić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 203

  ORGANIZACIJA I EKONOMIKA PREDUZEĆA

  Izdavač Tehnološki fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-54-17-3
  Godina 2007
  Autori Miloš Sorak
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 222

  MENADŽMENT POSLOVNIM FUNKCIJAMA PREMA ISO 9000:2000

  Izdavač Tehnološki fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-54-02-6
  Godina 2005
  Autori Miloš Sorak
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 197

  MENADŽMENT PROIZVODNJE

  Izdavač Tehnološki fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-54-08-5
  Godina 2005
  Autori Miloš Sorak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 293

  Quality Management System – Way Ahead for the Food Industry (Upravljanje sistemom kvaliteta - korak naprijed za prehrambenu industriju)

  Izdavač University of Lleida (E), University of Banja Luka (BA), TEMPUS JEP Project 16140-2001, Banja Luka
  ISBN 99938-674-1-1
  Godina 2003
  Autori Miloš Sorak, Olga Martin Belloso, Aleksandra Nikolić, and Slavica Grujić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 96

  INDUSTRIJSKI MENADŽMENT

  Izdavač Tehnološki fakultet Banja Luka
  ISBN 86-82-741-10-5
  Godina 1999
  Autori Miloš Sorak
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 285

  ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM

  Izdavač Tehnološki fakultet Banja Luka
  ISBN 86-82741-01-6
  Godina 1997
  Autori Miloš Sorak
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 219

  Nacrtna geometrija i osnovi mašinstva

  Izdavač Tehnološki fakultet Banja Luka
  ISBN 86-82741-03-2
  Godina 1996
  Autori Miloš Sorak and Perica Gojković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 228

  UPRAVLJANJE PROIZVODNIM SISTEMIMA

  Izdavač Tehnološki fakultet Banja Luka
  ISBN 86-82741-06-7
  Godina 1995
  Autori Miloš Sorak
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 242