Navigation

prof. dr Dijana Crnjak
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-121
lokal 121
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – srpski jezik redovni profesor October 27, 2016

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Osobine konsonantskog sistema govora Javorana

  Časopis Godišnjak za srpski jezik - Filozofski fakultet u Nišu
  Godina 2018
  Autori Dijana Crnjak and Dragomir Kozomara
  Broj 28
  Strana od 205
  Strana do 217

  O vokalizmu govora Javorana

  Časopis Srpski jezik - Studije srpske i slovenske
  Godina 2015
  Autori Dijana Crnjak and Dragomir Kozomara
  Broj 20
  Strana od 697
  Strana do 710

  Prilog proučavanju zoonima u visokoj Hercegovini

  Časopis Filolog
  Godina 2015
  Autori Dijana Crnjak and Biljana Savić
  Broj 12
  Strana od 213
  Strana do 222
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/2067/PDF

  On se ne dvoumi (V. Matović, Ćirilica i latinogorica. Podgorica-Nikšić: Književna zadruga SNV, 2013)

  Časopis Filolog
  Godina 2014
  Autori Dijana Crnjak
  Broj 9
  Strana od 328
  Strana do 329
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/1370/pdf_30

  Leksička i sintaksičko-semantička analiza blagoslova u obredu čarojice

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2013
  Autori Dijana Crnjak and Biljana Savić
  Broj 61/1
  Strana od 93
  Strana do 107
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/wordpress/assets/Knjizevnost-61_I-papir-5.pdf

  Turcizmi u leksici kuće i pokućstva

  Časopis FILOLOG
  Godina 2010
  Autori Dijana Crnjak
  Broj 2
  Strana od 169
  Strana do 181
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/issue/view/79

  O jednom vidu antimerije u Molitvama na jezeru Vladike Nikolaja

  Časopis Prilozi proučavanju jezika, Novi Sad: Filozofski fakultet
  Godina 2009
  Autori Dijana Crnjak
  Broj 40
  Strana od 47
  Strana do 63

  Gerundi sa kauzativnim značenjem kod P. Kočića (sintaksičko-semantička analiza)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Dijana Crnjak
  Broj 12
  Strana od 19
  Strana do 32

  Nazivi ograda i njihovih dijelova u Lijevču polju i Župi

  Časopis Godišnjak za srpski jezik i književnost, godina XXII, broj 9. Niš: Filozofski fakultet.
  Godina 2009
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 523
  Strana do 535

  Nazivi alatki za košenje u Lijevču polju i Župi

  Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 50/ 1–2.
  Godina 2007
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 917
  Strana do 926
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/filologija_50.pdf

  Terminologija ovčarstva u okolini Laktaša

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2007
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 367
  Strana do 391

  Struktura sloga u savremenom srpskom jeziku

  Časopis Radovi 5, Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  Godina 2003
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 63
  Strana do 77

  Ranko Bugarski, Lica jezika” (Biblioteka XX vek, Beograd, 2001). Prikaz

  Časopis Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost
  Godina 2001
  Autori Dijana Crnjak
  Broj 2
  Strana od 231
  Strana do 233

  Upotreba padeža u jeziku Gerasima Zelića

  Časopis Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost
  Godina 2001
  Autori Dijana Crnjak
  Broj 1
  Strana od 139
  Strana do 180

  Iz leksike Velikog Blaška (kod Banjaluke)

  Časopis Prilozi proučavanju jezika 28/29
  Godina 1997
  Autori Dijana Crnjak and Biljana Savić
  Strana od 204
  Strana do 245

Radovi sa skupova

  O jeziku Ardalićevih basana

  Naučni skup Tranzicija i kulturno pamćenje
  Godina 2017
  Autori Dijana Crnjak and Dragomir Kozomara
  Strana od 391
  Strana do 403

  Sufiksalna tvorba zoonima u pastirskoj leksici laktaškog kraja

  Naučni skup Putevi i dometi dijalekatske leksikografije
  Publikacija Putevi i dometi dijalekatske leksikografije
  Godina 2013
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 49
  Strana do 63

  Ekvativne konstrukcije u Ćopićevom romanu Ne tuguj, bronzana stražo (srpsko-njemačke paralele)

  Naučni skup Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja – Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von Branko Ćopić
  Publikacija Tošović, B. (ur.) Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja / Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von B. Ćopić. Lirski, humoristički i satirički svijet B. Ćopića / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von B. Ćopić
  Godina 2012
  Autori Dijana Crnjak and Kristina Mirnić
  Strana od 197
  Strana do 208

  Padežni nekongruentni atributi u Andrićevom opusu iz austrougarskog perioda i njihovi prevodni ekvivalenti na njemački

  Naučni skup Die österreichisch-ungarische Periode im Leben und Schaffen Ivo Andrićs – Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića
  Publikacija B. Tošović (ur.) DIE K.UND K. PERIODE IM LEBEN UND SCHAFFEN VON IVO ANDRIĆ (1892-1922). AUSTRIJSKI PERIOD U ŽIVOTU I DJELU IVA ANDRIĆA (1892-1922)
  Godina 2011
  Autori Dijana Crnjak and Kristina Mirnić
  Strana od 483
  Strana do 505

  Etnolingvistička naliza svadbenih običaja Srba slatinskog kraja (okolina Banjaluke). Srpsko-bugarske paralele.

  Naučni skup Balkanski folklor jako kod interkulturowy - Balkanski folklor kao interkulturni kod
  Publikacija Balkanski folklor jako kod interkulturowy (tom I) - Balkanski folklor kao interkulturni kod
  Godina 2011
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 395
  Strana do 404

  Nazivi kuhinjskog namještaja u Lijevču polju i Župi

  Naučni skup Dijalekat - dijalekatska književnost 3
  Publikacija R. Žugić (ur.) Dijalekat – dijalekatska književnost 3
  Godina 2011
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 93
  Strana do 101

  Glagolski prilog sadašnji u Andrićevom gračkom opusu i njegovi prevodni ekvivalenti na njemački

  Naučni skup Das Grazer Opus von Ivo Andrić: kulturell-historische, literarische und sprachliche Aspekte – Andrićev grački opus: kulturnoistorijski, književni i jezički aspekti
  Publikacija B, Tošović (ur.), Das Grazer Opus von Ivo Andrić (1923–1924) – Grački opus Iva Andrića (1923–1924)
  Godina 2010
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 319
  Strana do 334

  Glagolski pridjev radni kao deklinabilna forma u djelu Petra Kočića

  Naučni skup "Petar Kočić danas"
  Publikacija Petar Kočić danas
  Godina 2009
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 463
  Strana do 484

  Uloga glagolskog pridjeva trpnog kao imenskog dijela predikata

  Naučni skup Nauka, kultura, ideologija
  Publikacija Nauka, kultura, ideologija, knj. IX/1
  Godina 2008
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 25
  Strana do 36

  Tvorbena analiza leksike kuće i pokućstva

  Naučni skup Jedinstvo nauka danas (interdisciplinarni pristup znanju)
  Publikacija Jedinstvo nauka danas (interdisciplinarni pristup znanju)
  Godina 2003
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 123
  Strana do 136

  Semantika boja u zoonimiji

  Naučni skup "Nauka i društvena stvarnost"
  Publikacija Zbornik radova s naučnog skupa "Nauka i društvena stvarnost"
  Godina 2002
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 101
  Strana do 116

Ostali radovi

  Tkačka leksika Bastasa

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-58-44-4
  Godina 2018
  Autori Dijana Crnjak and Dragomir Kozomara
  Strana od 129
  Strana do 147

  Jezik, percepcija i metafore: semantika imenovanja domaćih životinja

  Izdavač Plovdiv: UI „Paisiй Hilendarski“
  ISSN/ISBN 978-954-423-769-1
  Godina 2012
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 202
  Strana do 212

  Nazivi za mlijeko i mlječne proizvode u okolini Laktaša

  Izdavač Filozofski fakultet u Novom Sadu
  ISSN/ISBN 978-86-6065-099-5
  Godina 2011
  Autori Dijana Crnjak
  Strana od 283
  Strana do 292

Knjige

  Skice iz etnolingvistike

  Izdavač Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISBN 978-99976-640-8-2
  Godina 2016
  Autori Dijana Crnjak and Biljana Savić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 157

  Praktikum s rješenjima iz sintakse srpskoga jezika

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-58-21-5
  Godina 2014
  Autori Dijana Crnjak and Mijana Kuburić Macura
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 118

  Razvoj zavisnosloženih rečenica u govoru predškolske djece

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-31-1
  Godina 2012
  Autori Svetozar Bogojević, Mijana Kuburić Macura, Dijana Crnjak, Željko Mrđa, and Sanja Partalo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 152

  Pastirska leksika laktaškog kraja

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-58-05-5
  Godina 2011
  Autori Dijana Crnjak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 219

  Neki vidovi rečenične kondenzacije u jeziku krajiških pisaca

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-58-00-0
  Godina 2010
  Autori Dijana Crnjak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 140

  Terminologija kuće i pokućstva u Lijevču polju i Župi

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 99938-34-51-3
  Godina 2006
  Autori Dijana Crnjak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 419

Projekti

Sitnu knjigu pisem

Project Number 1251612
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants prof. dr Slavica Vasiljevic Ilic
prof. dr Dragomir Kozomara
prof. dr Dijana Crnjak
mr Goran Milasin
Business Partner FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Beginning of realization 2021-10-01
End of the project 2022-04-30
Project value 2493.0 BAM

Potomci slovenackih iseljenika i ocuvanje slovenackog jezika u Bosni i Hercegovini

Project Number 1251610
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filoloski fakultet
Head prof. dr Biljana Babic
Participants prof. dr Dijana Crnjak
prof. dr Dragomir Kozomara
doc. dr Anja Bundalo
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2023-06-30
Project value 1000.0 BAM