Navigation

prof. dr Sanja Partalo
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za pedagogiju i metodike
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija vanredni profesor January 26, 2023

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Međugeneracijsko učenje u zajednici: Izazovi za vrtiće i škole

  DOI https://doi.org/10.7251/NSK2101033L
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2021
  Autori Sanja Partalo
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 56

  Kreativnost i konformnost simboličke igre predškolske djece.

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Sanja Partalo
  Volumen 27
  Broj 1
  Strana od 65
  Strana do 73

  Savremeni tokovi predškolskog vaspitanja.

  Časopis ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA, Univerzitet u Prištini
  Godina 2012
  Autori Radivoje Kulić and Sanja Partalo
  Strana od 293
  Strana do 303

  Struktura i sredstva simboličke igre u zavisnosti od uzrasta.

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Sanja Partalo
  Broj 3-4
  Strana od 85
  Strana do 102

Radovi sa skupova

  Porodično okruženje i matematički razvoj djece u ranom djetinjstvu. Family environment and children's mathematical development in early childhood

  Naučni skup NOVI HORIZONTI VASPITANJA I OBRAZOVANJA Univerzitet u Beogradu Učiteljski fakultet 28.5.2022.
  Publikacija Međunarodni naučni skup NOVI HORIZONTI VASPITANJA I OBRAZOVANJA Univerzitet u Beogradu Učiteljski fakultet 28.5.2022. Knjiga rezimea
  Godina 2022
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Sanja Partalo, Aleksandra Hadžić, and Dragica Milinković
  Strana od 117
  Strana do 119
  Veb adresa http://naucniskup.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/12/Zbornik-rezimea-Book-of-Abstracts-2022-2.pdf

  Empirijski model prijateljstva predškolske djece u izmjenjenom kontekstu institucionalnog vaspitanja

  Naučni skup Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu
  DOI 10.46793/NNU21.665P
  Publikacija Nauka, nastava, učenje u izmenjenom društvenom kontekstu
  Godina 2021
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 665
  Strana do 678

  Children's words about friendship before and during the pandemic

  Naučni skup Early Childhood Voices Conference 2020
  Publikacija S. McLeod, T. Cumming, B. Downey, and L. Mahony (Eds.), Early Childhood Voices 2020 Conference Proceedings. Charles Sturt University, Faculty of Arts and Education, Early Childhood Research Group
  Godina 2020
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin and Sanja Partalo
  Strana od 149
  Strana do 150
  Veb adresa https://earlychildhoodresearch.csu.domains/early-childhood-voices-conference-2020/

  Međugeneracijsko učenje u informacionom dobu

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti Društveno-humanističke nauke danas
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti Društveno-humanističke nauke danas Rezimei
  Godina 2019
  Autori Nives Ličen, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Tamara Pribišev-Beleslin, Aleksandra Šindić, Brane Mikanović, and Sanja Partalo

  Pedagoške vrijednosti igre i pokreta predškolske djece

  Naučni skup VIII naučno – stručna konferencija međunarodnog karaktera Balkanskog saveza udruženja vaspitača BAPTA: Vaspitanje igrom i pokretom kroz svakodnevni život djeteta.
  Publikacija U Zborniku radova sa VIII naučno – stručne konferencije međunarodnog karaktera Balkanskog saveza udruženja vaspitača BAPTA: Vaspitanje igrom i pokretom kroz svakodnevni život djeteta
  Godina 2019
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 17
  Strana do 28

  Umjetnost kao cilj i sredstvo vaspitanja i obrazovanja predškolske djece.

  Naučni skup VII naučno – stručna konferencija međunarodnog karaktera u organizaciji Balkanskog saveza udruženja vaspitača BAPTA: Kultura i umjetnost u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
  Publikacija U Zborniku radova sa VII naučno-stručne konferencije međunarodnog karaktera Balkanskog saveza udruženja vaspitača BAPTA: Kultura i umjetnost u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Smederevo: Newpress.
  Godina 2018
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 43
  Strana do 53

  Dječija igra u kurikulumu predškolskog vaspitanja.

  Naučni skup Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i dileme
  Publikacija U Zborniku radova sa naučnog skupa: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i dileme.
  Godina 2015
  Autori Sanja Partalo and Tamara Pribišev-Beleslin
  Strana od 123
  Strana do 133

  Igra kao temeljna odrednica sazrijevanja i kvaliteta učenja predškolskog djeteta.

  Naučni skup Drugi kongres pedagoga Republike Srpske: Kvalitet vaspitno – obrazovnog rada
  Publikacija U Zborniku radova s Drugog kongresa pedagoga Republike Srpske: Kvalitet vaspitno – obrazovnog rada.
  Godina 2014
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 175
  Strana do 188

  Globalizacija i obrazovne reforme.

  Naučni skup Nauka i globalizacija
  Publikacija U Zborniku radova sa naučnog skupa: Nauka i globalizacija. Univerzitet u Istočnom Sarajevu: Filozofski fakultet Pale.
  Godina 2014
  Autori Radivoje Kulić and Sanja Partalo
  Strana od 747
  Strana do 756

  Bajka i crtani film kao vaspitni podsticaji likovnog izražavanja djece predškolskog uzrasta.

  Naučni skup Suvremeni tokovi ranom odgoju
  Publikacija U Zborniku radova sa naučnog skupa Suvremeni tokovi ranom odgoju.
  Godina 2013
  Autori Svetozar Bogojević, Sanja Partalo, and Tatjana Zirojević
  Strana od 187
  Strana do 201

  Praćenje i ocjenjivanje studenata po Bolonjskom procesu

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak, Sanja Partalo, and Tanja Vujić
  Strana od 225
  Strana do 240

  Tradicionalne i savremene koncepcije o darovitosti u kontekstu predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

  Naučni skup Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Publikacija Zborniku radova sa naučnog skupa: Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin and Sanja Partalo
  Strana od 509
  Strana do 523

Ostali radovi

  Stvaralaštvo iz dječije perspektive

  Izdavač Filozofski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99976-38-48-9
  Godina 2020
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 71
  Strana do 78

  Obrazovanje za održivi razvoj u inicijalnom profesionalnom razvoju vaspitača predškolske djece

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem
  ISSN/ISBN 978-99976-38-27-4
  Godina 2019
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Sanja Partalo, Aleksandra Šindić-Radić, Brane Mikanović, and Nives Ličen
  Strana od 9
  Strana do 26

  Prijateljstva predškolske djece u odnosu na uzrast i pol

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem
  ISSN/ISBN 978-99976-38-27-4
  Godina 2019
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 123
  Strana do 142

  Društveno oblikovanje potreba nadarene dece

  Izdavač Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku
  ISSN/ISBN 978-86-87095-17-5
  Godina 2011
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Tanja Stanković - Janković, and Sanja Partalo
  Strana od 333
  Strana do 341

  Potrebe i mogućnosti unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih.

  Izdavač Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  ISSN/ISBN 978-99938-0-984-5
  Godina 2007
  Autori Sanja Partalo
  Strana od 127
  Strana do 142

Knjige

  Prijateljstva predškolske djece

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-70-0
  Godina 2022
  Autori Sanja Partalo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 197

  Razvoj zavisnosloženih rečenica u govoru predškolske djece

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-31-1
  Godina 2012
  Autori Svetozar Bogojević, Mijana Kuburić Macura, Dijana Crnjak, Željko Mrđa, and Sanja Partalo
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 152

Projekti

Unapredjenje upravljanja i rukovodjenja kroz poducavanje

Project Number 1251324
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participants prof. dr Dragan Matic
prof. dr Sanja Partalo
Zeljana Kovacevic
dr Dragan Dragomirovic
prof. dr Drazenko Jorgic
prof. dr Sinisa Lakic
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Tanja Stankovic - Jankovic
Business Partner EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY
Beginning of realization 2022-12-01
End of the project 2025-11-30
Project value 46165.0 BAM

Zivotna sredina u vrijeme pandemije: pedagoske i andragoske implikacije u razvoju rezilijentnosti

Project Number 1251313
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Participants prof. dr Tanja Stankovic - Jankovic
Tanja Glisic, ma
prof. dr Drazenko Jorgic
prof. dr Sanja Partalo
mr Kristijan Popovic
prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-07-01
End of the project 2024-07-10
Project value 4000.0 BAM

Svi za inkluzivno obrazovanje

Project Number 1251312
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Sanja Partalo
Participants prof. dr Drazenko Jorgic
Zeljana Kovacevic
Ozren Trisic
doc. dr Snjezana Kevic-Zrnic
prof. dr Sanja Josifovic-Elezovic
Tanja Glisic, ma
prof. dr Tanja Stankovic - Jankovic
Business Partner UNICEF
Beginning of realization 2020-11-01
End of the project 2021-12-31
Project value 45500.0 BAM

Obrazovanje za odrzivi razvoj na ranom uzrastu i medjugeneracijsko ucenje

Project Number 1251307
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Participants prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
doc. dr Dragan Partalo
doc. dr Zelimir Dragic
prof. dr Sanja Partalo
Adrijana Jevtic Visnjic
prof. dr Brane Mikanovic
Snjezana Jovanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2024-07-10
Project value 10000.0 BAM

Djecije stvaralastvo u predskolskim ustanovama

Project Number 1251304
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participants prof. dr Biljana Babic
prof. dr Miroslav Drljaca
doc. mr Biljana Smailagic
mr Danijel Dojcinovic
prof. dr Brane Mikanovic
prof. dr Sanja Partalo
prof. dr Svetozar Bogojevic
Vladana Gajic
prof. dr Jelenka Pandurevic
Jasmina Becirovic
prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2021-05-17
Project value 4500.0 BAM

Ocuvanje zivotne sredine: vaspitanje i obrazovanje u zajednici (Komparativna analiza izmedju Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine)

Project Number 1251302
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Participants prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
prof. dr Sanja Partalo
Milana Damjenic, ma
prof. dr Brane Mikanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2021-10-01
Project value 4000.0 BAM