Navigation

prof. dr Drago Branković
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija redovni profesor October 27, 2004

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kompetentnost budućih učitelja za sadržaje učenja u nastavnim predmetima razredne nastave

  DOI 10.7251/NSK2202065B
  Časopis Naša škola
  Godina 2022
  Autori Drago Branković and Slaviša Jenjić
  Volumen XXXVIII
  Strana od 65
  Strana do 84

  Kompetentnost budućih učitelja za izvođenje metodičkih postupaka u procesima aktivnog učenja u nastavi

  DOI doi.org/10.7251/NSK2102009J
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2021
  Autori Slaviša Jenjić and Drago Branković
  Broj 2
  Strana od 9
  Strana do 29
  Veb adresa http://www.nasaskola.org/index.php/nasaskola/issue/view/8

  Preferencije i povezanost stilova ponašanja osnovnoškolaca u konfliktnim situacijama

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2020
  Autori Drago Branković and Slaviša Jenjić
  Strana od 285
  Strana do 306

  Students’ goals, defecitism, hope, positive and negative evaluation of school

  Časopis Journal of advanced research in Education and Literature
  Godina 2018
  Autori Nenad Suzić and Drago Branković
  Volumen 4
  Broj 7
  Strana od 1
  Strana do 21

  Primjena taksonomije vaspitno-obrazovnih ciljeva u analizi udžbenika prirode i društva

  Časopis UČITELJ
  Godina 2013
  Autori Drago Branković, Brane Mikanović, and Dragan Partalo
  Broj 4
  Strana od 539
  Strana do 551

  Metodološki pristupi istraživanju kompetencija nastavnika

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Broj 15
  Strana od 23
  Strana do 43

  Problemsko-otkrivajući model istraživačkog rada učenika

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 32

  Komplementarnost kvantitativne i kvalitativne istraživačke paradigme u pedagogiji

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2011
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Broj 3-4
  Strana od 5
  Strana do 22

  Emancipatorsko vaspitanje - osnov razvoja partnerskih odnosa u nastavi

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2011
  Autori Drago Branković and Brane Mikanović
  Broj 7-8
  Strana od 581
  Strana do 595

Radovi sa skupova

  Metodičke kompetencije – relevantan cilj i ishod školovanja budućih učitelja

  Naučni skup NAUKA I STVARNOST
  Publikacija NAUKA I STVARNOST
  Godina 2022
  Autori Drago Branković and Slaviša Jenjić
  Strana od 255
  Strana do 273
  Veb adresa https://ff.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/09/Nauka-i-stvarnost-2021-final-za-stampu.pdf

  Teorijsko-metodološki problemi (ne)saobraženosti pedagoške teorije i prakse

  Naučni skup NAUKA I STVARNOST
  DOI 10.7251/ZRNS1702151B
  Publikacija NAUKA I STVARNOST, TOM 2
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović and Drago Branković
  Strana od 151
  Strana do 161

  Interkulturno vaspitanje - konstituenta evrointegracija

  Naučni skup NAUKA I EVROINTEGRACIJE
  DOI 10.7251/ZRNETOM11510033B
  Publikacija NAUKA I EVROINTEGRACIJE
  Godina 2016
  Autori Drago Branković and Brane Mikanović
  Strana od 33
  Strana do 46

  Evaluacija kvaliteta procesa i ishoda univerzitetske nastave

  Naučni skup Nastava i učenje – evaluacija vaspitno-obrazovnog rada
  Publikacija Nastava i učenje – evaluacija vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2015
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 85
  Strana do 98

  Eksperiment s rotacijom faktora u pedagogiji

  Naučni skup Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak, and Dragan Partalo
  Strana od 453
  Strana do 468

  Modeli interaktivnog učenja i kvalitet znanja učenika osnovne škole

  Naučni skup Nastava i učenje - savremeni pristupi i perspektive
  Godina 2014
  Autori Drago Branković and Margareta Skopljak
  Strana od 241
  Strana do 256

  Metodološki postupci analize kvaliteta sadržaja učenja u nastavi

  Naučni skup NASTAVA I UČENJE: kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa
  Publikacija NASTAVA I UČENJE: kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa
  Godina 2013
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 121
  Strana do 132

  Etnička distanca i kulturna podrška među studentima tri nacije u BiH

  Naučni skup Drugi kongres pedagoga Hrvatske
  Publikacija Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, and Dragan Partalo
  Strana od 391
  Strana do 403

  Informal youth violence

  Naučni skup 2012: International Conference on Economic, Education and Management
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić and Drago Branković
  Strana od 19
  Strana do 31

  Neformalno nasilje među mladima

  Naučni skup Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Nenad Suzić
  Strana od 47
  Strana do 72

  Modeli isksutvenog učenja i profesionalni razvoj nastavnika

  Naučni skup Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi
  Publikacija Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Brane Mikanović
  Strana od 131
  Strana do 146

  Kompetencije za cjeloživotno učenje u kontekstu društva znanja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti DRUŠTVO ZNANJA I LIČNOST: PUTEVI I STRANPUTICE (DE)HUMANIZACIJE
  Publikacija DRUŠTVO ZNANJA I LIČNOST: PUTEVI I STRANPUTICE (DE)HUMANIZACIJE
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 43
  Strana do 54

  Metodološki problemi teorijskog definisanja i empirijskog istraživanja kompetencija nastavnika

  Naučni skup NASTAVA I UČENJE: stanje i problemi
  Publikacija NASTAVA I UČENJE: stanje i problemi
  Godina 2011
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 39
  Strana do 50

  Vrijednosne orijentacije i slobodno vrijeme

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Drago Branković and Brane Mikanović
  Strana od 311
  Strana do 326

Ostali radovi

  Tradicionalni i savremeni pristup tehnici intervjua u istraživanju vaspitnih pojava

  Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
  ISSN/ISBN 978-99938-47-40-3
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 146

Knjige

  Vaspitanje i slobodno vrijeme

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-92-2
  Godina 2017
  Autori Drago Branković and Brane Mikanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 223

  Uvod u pedagogiju i didaktiku

  Izdavač Banja Luka: Comesgrafika
  ISBN 978-99938-59-29-1
  Godina 2011
  Autori Drago Branković and Mile Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  VRŠNJAČKO NASILJE

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-10-6
  Godina 2010
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, Mile Ilić, Draženko Jorgić, Brane Mikanović, and Bisera Jevtić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 144

  Pedagoške osnove savremenog modela postdiplomskih studija u socijalnom radu (supervizija i menadžment)

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka; Fakultet političkih nauka, Sarajevo; Fakultet društvenih nauka, Geteborg
  ISBN 978-99955-59-12-0
  Godina 2010
  Autori Lilja Cajvert, Drago Branković, Draženko Jorgić, Vesna Šućur-Janjetović, and Sanela Bašić
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Teorijsko-izvedbeni modeli pedagoških inovacija

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-34-40-8
  Godina 2005
  Autori Svetozar Bogojević, Drago Branković, and Nenad Suzić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 260

  Inovacije u univerzitetskoj nastavi

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 99938-34-39-4
  Godina 2005
  Autori Drago Branković, Mile Ilić, Nenad Suzić, Svetozar Milijević, Svetozar Bogojević, Mladen Vilotijević, and Danimir Mandić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  Interaktivno učenje IV - Učenje učenja

  Izdavač TT-Centar Banja Luka
  ISBN 86-7554-008-6
  Godina 2004
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, Mile Ilić, Petar Stojaković, Dragana Lukić-Domuz, and Svetozar Milijević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 327

  Osnovi pedagogije

  Izdavač Comesgrafika, Banja Luka
  ISBN 99938-705-6-0
  Godina 2003
  Autori Drago Branković and Mile Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 405