Navigation

prof. dr Mile Ilić
redovni profesor

051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika razredne nastave redovni profesor January 25, 2012

Bibliografija

Radovi u časopisima

  School Inclusiveness and the Degree of Development of Students’ Civic Competence

  Časopis Sodobna pedagogika
  Godina 2021
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Volumen 72 (138)
  Broj 2
  Strana od 202
  Strana do 217

  Funkcionalnost porodice i moralna razvijenost učenika

  DOI 10.5937/ZRFFP50-26959
  Časopis ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA, Univerzitet u Prištini
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Volumen 50
  Broj 2
  Strana od 275
  Strana do 294

  Efekti recepcije književnog teksta u individualizovanoj i responsibilnoj razrednoj nastavi

  DOI 10.5937/ZRFFP48-19172
  Časopis ZBORNIK RADOVA FILOZOFSKOG FAKULTETA, Univerzitet u Prištini
  Godina 2018
  Autori Želimir Dragić and Mile Ilić
  Volumen 48
  Broj 4
  Strana od 165
  Strana do 183

  The effects of civic education instruction

  Časopis Nastava
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Jerković, Mile Ilić, and Sanja Josifović-Elezović
  Broj 3-4
  Strana od 55
  Strana do 65

  Scientific and methodological soundness of experiments in pedagogical research

  DOI 105281
  Časopis European Journal of Education Studies
  Godina 2017
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 112
  Strana do 122
  Veb adresa http://www.oapub.org/edu

  ORGANIZACIONO-PEDAGOŠKA REFORMA ŠKOLA ĐORĐA NATOŠEVIĆA I NJEGOV DOPRINOS DIDAKTIČKO-METODIČKOM UNAPREĐIVANJU NASTAVE

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2017
  Autori Mile Ilić and Tatjana Mihajlović
  Volumen 2
  Strana od 119
  Strana do 143

  Recepcija inkluzivne nastave

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Volumen XXIII
  Broj 3/4
  Strana od 25
  Strana do 39

  PREDINSTITUCIONALNO VASPITANJE I OBRAZOVANJE SRBA

  DOI 10.5937/sinteze0-11326
  Časopis SINTEZE
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić and Tatjana Mihajlović
  Volumen 5 (br.9)
  Broj 2217-902x. eISSN
  Strana od 15
  Strana do 30

  Doprinos srpskih prosvjetitelja nastajanju savremenih koncepcija vaspitanja

  DOI 10.7251/FIZN17010211
  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić and Tatjana Mihajlović
  Volumen 18
  Strana od 21
  Strana do 39

  EPISTEMOLOGIJA ISTORIJE NACIONALNE PEDAGOGIJE

  Časopis Pedagogija
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić and Tatjana Mihajlović
  Strana od 119
  Strana do 130

  Građansko obrazovanje mladih i odraslih za aktivno učešće u formiranju mjera javne politike

  DOI 10.7251/NSK1601053I
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić and Draženko Jorgić
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 53
  Strana do 64

  Uticaj brzine čitanja na uspjeh učenika mlađeg školskog uzrasta iz srpskog jezika

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Mile Ilić, Želimir Dragić, and Slaviša Jenjić
  Broj 4
  Strana od 689
  Strana do 704
  Veb adresa www.klettobrazovanje.org

  Odnosi u porodici i vaspitanje djece

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Mile Ilić
  Strana od 149
  Strana do 162

  Evaluacija inkluzivne nastave

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2009
  Autori Mile Ilić
  Broj 1-2
  Strana od 21
  Strana do 40

  Razvijanje kognitivnih sposobnosti učenika u inkluzivnoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Mile Ilić
  Broj 1-2
  Strana od 5
  Strana do 23

  Učenje i poučavanje u inkluzivnoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Mile Ilić
  Broj 3-4
  Strana od 25
  Strana do 47

  Epistemološke odrednice metodike nastave srpskog jezika i književnosti

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Mile Ilić
  Broj 1-2
  Strana od 61
  Strana do 67

  Metodološko i stručno-metodičko osposobljavanje nastavnika za individualizaciju učenja u inkluzivnoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Mile Ilić
  Strana od 28
  Strana do 70

  Planiranje efikasne nastave u obrnutom dizajnu

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2005
  Autori Mile Ilić
  Broj 1-2
  Strana od 141
  Strana do 158

  Slobodne valdorfske škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2004
  Autori Mile Ilić
  Broj 1-2
  Strana od 24
  Strana do 40

  Unapređivanje obrazovanja za demokratiju i ljudska prava

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2004
  Autori Mile Ilić
  Strana od 5
  Strana do 32

  Pedagoški savjetodavni rad u grupi sportista

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2003
  Autori Mile Ilić
  Broj 1-2
  Strana od 67
  Strana do 86

  Individualni savjetodavno-pedagoški rad sportskog trenera

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2003
  Autori Mile Ilić
  Broj 3-4
  Strana od 41
  Strana do 62

  Pedagoški savjetodavni rad u grupi sportista

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2003
  Autori Mile Ilić
  Broj 1-2
  Strana od 67
  Strana do 86

  Struktura i tok interaktivne lekcije u obrazovanju za demokratiju i ljudska prava

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2002
  Autori Mile Ilić
  Broj 3-4
  Strana od 147
  Strana do 175

  Porodična pedagogija - naučna disciplina

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2001
  Autori Mile Ilić
  Broj 1-2
  Strana od 21
  Strana do 30

  Teorijske osnove Škole života i Kvalitetne škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2001
  Autori Mile Ilić
  Broj 3-4
  Strana od 11
  Strana do 29

  Metodski postupci obrade slova

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2000
  Autori Mile Ilić
  Broj 3-4
  Strana od 70
  Strana do 87

  Istraživačko-inovaciona nastava (početnog) čitanja i pisanja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1999
  Autori Mile Ilić
  Broj 3-4
  Strana od 64
  Strana do 71

  Od tradicionalne do kvalitetne škole

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 1998
  Autori Mile Ilić
  Broj 1
  Strana od 253
  Strana do 264

  Participativno-eksplorativna edukacija budućih nastavnika

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1998
  Autori Mile Ilić
  Broj 3-4
  Strana od 81
  Strana do 91

  Doprinos srpskih prosvjetitelja unapređivanju nastave

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1996
  Autori Mile Ilić
  Strana od 65
  Strana do 77

  Dalji razvoj pedagogije i modernizacija univerzitetske nastave

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1996
  Autori Mile Ilić
  Broj 3-4
  Strana od 293
  Strana do 299

  Međuzavisnost teorije i prakse u modernim oblicima edukacije nastavnika

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 1995
  Autori Mile Ilić
  Broj 9-10
  Strana od 557
  Strana do 564

  Cilj, zadaci i sadržaji vaspitno-obrazovnog rada u uslovima savremenih promjena

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1995
  Autori Mile Ilić
  Broj 1-2
  Strana od 3
  Strana do 23

  Efikasnost modela kompleksnijeg rada učenika u osnovnoj školi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1990
  Autori Mile Ilić
  Broj 1-2
  Strana od 15
  Strana do 26

  Razvojni tokovi i osnovna obilježja vrednovanja rada u školama drugih zemalja

  Časopis Nastava
  Godina 1989
  Autori Mile Ilić
  Strana od 26
  Strana do 33

  Ispitivanje i unapređivanja čitanja

  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 1989
  Autori Mile Ilić
  Strana od 311
  Strana do 320

  Razvoj i problemi pedagoške nauke u Bosni i Hercegovini

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1986
  Autori Mile Ilić
  Broj 1-2
  Strana od 3
  Strana do 17

  Pedagoška funkcija odjeljenskog starješine u moralnom razvoju učenika

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1984
  Autori Mile Ilić
  Broj 5-6
  Strana od 300
  Strana do 311

Radovi sa skupova

  Razvoj kompetencija vaspitača za savjetodavno-pedagoški rad sa roditeljima

  Naučni skup Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje – tendencije, izazovi i mogućnosti
  DOI 10.46793/SPVO23.159J
  Publikacija Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje – tendencije, izazovi i mogućnosti
  Godina 2023
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 159
  Strana do 170

  Recepcija škole i kompetencije učenika za cjeloživotno učenje

  Naučni skup Nauka i obrazovanje - izazovi i perspektive
  DOI 10.46793/NOIP.045J
  Publikacija Nauka i obrazovanje - izazovi i perspektive
  Godina 2022
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 45
  Strana do 62

  Inkluzivna nastava građanskog obrazovanja u izmijenjenom društvenom kontekstu.

  Naučni skup Nauka, nastava i učenje u izmenjenom društvenom kontekstu
  DOI 10.46793/NNU21.627J
  Godina 2021
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 627
  Strana do 648

  Naučna vrijednost andragoško-didaktičkog opusa dr Gojka I. Babića

  Naučni skup Naučni skup posvećen životu i djelu prof. dr Gojka Babića
  Godina 2021
  Autori Mile Ilić and Tatjana Mihajlović
  Strana od 55
  Strana do 75

  Recepcija književnog teksta u razvijajućoj nastavi i moralna razvijenost učenika mlađeg školskog uzrasta

  Naučni skup Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu
  Publikacija Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontekstu
  Godina 2020
  Autori Želimir Dragić and Mile Ilić
  Strana od 281
  Strana do 298

  Koncept višestrukog učenja i poučavanja u inkluzivnoj nastavi

  Naučni skup Nauka i nastava u vaspitno-obrazovnom kontektstu
  DOI 10.46793/STEC20.125J
  Godina 2020
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 125
  Strana do 146

  Inkluzivna individualno planirana nastava u teoriji i praksi

  Naučni skup Zbornik sa Naučnog skupa NAUKA, NASTAVA, UČENJE - problemi i perspektive
  Publikacija Zbornik sa Naučnog skupa NAUKA, NASTAVA, UČENJE - problemi i perspektive
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 283
  Strana do 302

  Učenik u individualno planiranoj nastavi

  Naučni skup X Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih"
  DOI ISSN 1986-9886
  Publikacija Tematski zbornik, I dio, X Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života i mladih", Istanbul, Turska
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 173
  Strana do 186

  Epistemologija didaktičkih teorija

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/NIS20141491
  Godina 2019
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 149
  Strana do 161

  Razvoj kompetencija nastavnika za individualno planiranu nastavu

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2018
  DOI 10.725/FLZZB1901283J
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti 2018.
  Godina 2018
  Autori Ljiljana Jerković and Mile Ilić
  Strana od 283
  Strana do 317

  Recepcija i ishodi osnovnoškolske nastave

  Naučni skup Jezik, kultura, obrazovanje
  Publikacija Naučni skup "Jezik, kultura, obrazovanje"
  Godina 2018
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 533
  Strana do 544

  Izazovi pedagoške nauke i prakse

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/BNS1602083N
  Publikacija Tom II
  Godina 2016
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 61
  Strana do 82

  Eksperiment u didaktičko-metodičkim istraživanjima

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti: STANJE I PERSPEKTIVE ISTRAŽIVANJA U HUMANISTIČKIM I DRUŠTVENIM NAUKAMA
  Publikacija Knjiga 16
  Godina 2015
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković

  Razvoj kritičkog mišljenja učenika recepcijom bajke u razrednoj nastavi

  Naučni skup Kritičko mišljenje-faktor razvoja nauke i društva
  Publikacija Knjiga 15
  Godina 2014
  Autori Mile Ilić, Ljubomir Milutinović, and Želimir Dragić
  Strana od 255
  Strana do 268

  Misaono-kritička aktivizacija studenata u inovativnoj nastavi

  Naučni skup Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva (Banjalučki novembarski susreti)
  Godina 2014
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 297
  Strana do 308

  Recepcija kvaliteta univerzitetske nastave

  Naučni skup Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada (Drugi Kongres pedagoga Republike srpske)
  Publikacija Zbornik radova II "Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada"
  Godina 2014
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 239
  Strana do 258

  Recepcija neposrednih činilaca učiteljskog studija

  Naučni skup Nastava i učenje – kvalitet vaspitno obrazovnog procesa
  Publikacija Zbornik radova Nastava i učenje - kvalitet učiteljskog studija
  Godina 2013
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 183
  Strana do 192

  Konstituisanje metodike građanskog obrazovanja

  Naučni skup NAUKA I TRADICIJA, Pale
  Publikacija Zbornik radova Nauka i tradicija, Tom 2/2
  Godina 2013
  Autori Mile Ilić
  Strana od 1137
  Strana do 1149

  Protivrječnosti recepcije procesa i ishoda univerzitetske nastave

  Naučni skup Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti (Banjalučki novembarski susreti)
  Publikacija Zbornik radova Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Knjiga 14. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2013
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 133
  Strana do 148

  Naučni identitet metodike nastave početnog čitanja i pisanja

  Naučni skup Nauka i identitet
  Publikacija Nauka i identitet, Knjiga 6/2
  Godina 2012
  Autori Mile Ilić
  Strana od 509
  Strana do 514

  Protivrječnosti usvajanja znanja u nastavi i humanizacija ličnosti

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti: DRUŠTVO ZNANJA I LIČNOST: PUTEVI I STRANPUTICE (DE)HUMANIZACIJE
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti: DRUŠTVO ZNANJA I LIČNOST: PUTEVI I STRANPUTICE (DE)HUMANIZACIJE
  Godina 2012
  Autori Mile Ilić
  Strana od 55
  Strana do 67

  Kvalitet univerzitetske nastave i bolonjski proces

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces (Banjalučki novembarski susreti)
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti, Zbornik radova "Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces"
  Godina 2011
  Autori Mile Ilić
  Strana od 9
  Strana do 44

  Didaktičke osnove i vaspitne vrijednosti obrade kontraverznih nastavnih sadržaja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti NAUČNA I DUHOVNA UTEMELJENOST DRUŠTVENIH REFORMI
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Banjalučki novembarski susreti NAUČNA I DUHOVNA UTEMELJENOST DRUŠTVENIH REFORMI
  Godina 2009
  Autori Mile Ilić
  Strana od 509
  Strana do 523

  Evaluacija očekivanih ishoda interaktivne obuke nastavnika za savjetodavni pedagoški rad sa roditeljima učeinika

  Naučni skup Obrazovanje i usavršavanje nastavnika -ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada
  Publikacija Zbornik radova Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - Ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Univerzitet u Kragujevcu i Učiteljski fakultet u Užicu
  Godina 2009
  Autori Mile Ilić and Ljiljana Jerković
  Strana od 257
  Strana do 266

  Razvoj pedagoške nauke i reformske promjene u obrazovanju i vaspitanju(Uvodni referat)

  Naučni skup Razvoj pedagoške nauke i reformske promjene u obrazovanju i vaspitanju
  Publikacija U Zborniku radova sa Prvog kongresa pedagoga RS-a - Razvoj pedagoške nauke i reformske promjene u obrazovanju i vaspitanju (Tom II)
  Godina 2009
  Autori Mile Ilić
  Strana od 7
  Strana do 51

  Inkluzivna škola

  Naučni skup Buduća škola, Beograd
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Buduća škola I
  Godina 2009
  Autori Mile Ilić
  Strana od 445
  Strana do 463

  Porodične uloge u pedagoškoj teoriji i praksi

  Naučni skup NAUKA I NAŠA DRUŠTVENA STVARNOST
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa NAUKA I NAŠA DRUŠTVENA STVARNOST, BANJA LUKA.
  Godina 2002
  Autori Mile Ilić
  Strana od 413
  Strana do 422

  Značaj obrazovanja u formiranju ekološke svesti – upravljanje otpadom.

  Naučni skup Solid waste management strategy in Bosnia and Herzegovina
  Godina 1999
  Autori Nenad Suzić and Mile Ilić
  Strana od 161
  Strana do 171

  Pelagićev doprinos unapređivanju nastave

  Naučni skup Život i delo Vase Pelagića, Srpska akademija nauka i umetnosti Beograd i Akademija nauka i umjetnosti RS-a
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Život i delo Vase Pelagića, Srpska akademija nauka i umetnosti Beograd i Akademija nauka i umjetnosti RS-a
  Godina 1999
  Autori Mile Ilić
  Strana od 443
  Strana do 455

  Koncepcija evaluacije vaspitno-obrazovnog rada

  Naučni skup Odgojno-obrazovni sistem u novim prilikama
  Godina 1990
  Autori Mile Ilić
  Strana od 361
  Strana do 368

Knjige

  Metodika početnog čitanja i pisanja

  Izdavač Comesgrafika, Banja Luka
  ISBN 978-99938-59-10-9
  Godina 2013
  Autori Mile Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Školska pedagogija

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-34-76-2
  Godina 2012
  Autori Mile Ilić, Radmila Nikolić, and Branko Jovanović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Inkluzivna nastava

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  ISBN 978-99938-47-15-1
  Godina 2012
  Autori Mile Ilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 414

  Metodika građanskog obrazovanja

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i CIVITAS BiH
  ISBN 978-99955-59-29-8
  Godina 2012
  Autori Mile Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 274

  Uvod u pedagogiju i didaktiku

  Izdavač Banja Luka: Comesgrafika
  ISBN 978-99938-59-29-1
  Godina 2011
  Autori Drago Branković and Mile Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  VRŠNJAČKO NASILJE

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-10-6
  Godina 2010
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, Mile Ilić, Draženko Jorgić, Brane Mikanović, and Bisera Jevtić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 144

  Porodična pedagogija

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
  ISBN 978-99955-59-04-5
  Godina 2010
  Autori Mile Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 446

  Inovacije u univerzitetskoj nastavi

  Izdavač Banja Luka: Filozofski fakultet
  ISBN 99938-34-39-4
  Godina 2005
  Autori Drago Branković, Mile Ilić, Nenad Suzić, Svetozar Milijević, Svetozar Bogojević, Mladen Vilotijević, and Danimir Mandić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 352

  Inovacije u univerzitetskoj nastavi

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 99938-34-39-4
  Godina 2005
  Autori Drago Branković, Mile Ilić, Nenad Suzić, Svetozar Milijević, Svetozar Bogojević, Mladen Vilotijević, and Danimir Mandić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  Interaktivno učenje IV - Učenje učenja

  Izdavač TT-Centar Banja Luka
  ISBN 86-7554-008-6
  Godina 2004
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, Mile Ilić, Petar Stojaković, Dragana Lukić-Domuz, and Svetozar Milijević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 327

  Pedagogija sporta

  Izdavač Centar za sport, Banja Luka
  ISBN 99938-714-1-9
  Godina 2003
  Autori Mile Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 164

  Osnovi pedagogije

  Izdavač Comesgrafika, Banja Luka
  ISBN 99938-705-6-0
  Godina 2003
  Autori Drago Branković and Mile Ilić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 405

  Responsibilna nastava

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 86-83297-01-2
  Godina 2002
  Autori Mile Ilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 242

  Nastava različitih nivoa složenosti

  Izdavač Učiteljski fakultet Beograd
  ISBN 60723724
  Godina 1998
  Autori Mile Ilić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 272

  Savremeni tokovi u pedagogiji

  Izdavač "Novi glas", Banja Luka
  ISBN 86-7119-024-2
  Godina 1994
  Autori Mile Ilić
  Tip knjige naučna knjiga