Navigation

doc. mr Dragan Partalo
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Pedagogija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija docent October 29, 2020

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13ISP Istraživanje predškolskog vaspitanja
MPV13MTP Metodologija pedagogije
MPV13PDS Pedagoška statistika
MPV13UMP Uvod u metodologiju pedagogije
MPD10KIP Kvalitativna istraživanja u pedagogiji
MPD10SSL Studija slučaja
MUS07MPI Metodologija pedagoških istraživanja
MUS07SUO Statistika u obrazovanju
SO2510 Statistika u obrazovanju
Akademske studije prvog ciklusa
AI142 Akciona istraživanja
KIP132 Kvantitativna istraživanja u pedagogiji
KIP132-07 Kvantitativna istraživanja u pedagogiji
OPS121 Osnovi pedagoške statistike
OPFZF-F1 Osnovi pedagogije
PD142 Pedagoška dijagnostika
PD147 Pedagogija
PD147-07 Pedagogija
PD174-16 Pedagogija
PI148 Uvod u metodologiju pedagoških istraživanja
PI148-07 Uvod u metodologiju pedagoških istraživanja
PNS122 Parametrijska i neparametrijska statistika
PNS122-07 Parametrijska i neparametrijska statistika
PS1-OPD32O Osnovi pedagogije i didaktika
UMP131 Uvod u metodologiju pedagogije
UMP131-07 Uvod u metodologiju pedagogije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Podsticanje kritičkog mišljenja u univerzitetskoj nastavi

  DOI https://doi:10.5937/nasvas1902231P
  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2019
  Autori Dragan Partalo, Margareta Skopljak, and Tatjana Mihajlović
  Volumen 68
  Broj 2
  Strana od 231
  Strana do 250

  Unapređenje kvaliteta vježbi u univerzitetskoj nastavi

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović and Dragan Partalo
  Broj 3
  Strana od 441
  Strana do 456

  Primjena taksonomije vaspitno-obrazovnih ciljeva u analizi udžbenika prirode i društva

  Časopis UČITELJ
  Godina 2013
  Autori Drago Branković, Brane Mikanović, and Dragan Partalo
  Broj 4
  Strana od 539
  Strana do 551

  Metodološki pristupi istraživanju kompetencija nastavnika

  Časopis RADOVI, časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Broj 15
  Strana od 23
  Strana do 43

  Komplementarnost kvantitativne i kvalitativne istraživačke paradigme u pedagogiji

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2011
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Broj 3-4
  Strana od 5
  Strana do 22

  Vrijednosti i ograničenja sociometrije u pedagoškim istraživanjima

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Dragan Partalo
  Broj 11
  Strana od 263
  Strana do 289

  Etape analize sadržaja u pedagoškim istraživanjima i proučavanjima

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Dragan Partalo
  Broj 1-2
  Strana od 139
  Strana do 157

Radovi sa skupova

  Emancipacija istraživača i ispitanika u pedagoškim istraživanjima

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Publikacija Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Dragan Partalo
  Strana od 253
  Strana do 264

  Evaluacija kvaliteta procesa i ishoda univerzitetske nastave

  Naučni skup Nastava i učenje – evaluacija vaspitno-obrazovnog rada
  Publikacija Nastava i učenje – evaluacija vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2015
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 85
  Strana do 98

  Eksperiment s rotacijom faktora u pedagogiji

  Naučni skup Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak, and Dragan Partalo
  Strana od 453
  Strana do 468

  Slobodno vrijeme i fakultetske obaveze studenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija VRIJEDNOSTI I PROTIVURJEČJA DRUŠTVENE STVARNOSTI
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović and Dragan Partalo
  Strana od 165
  Strana do 178

  Metodološki postupci analize kvaliteta sadržaja učenja u nastavi

  Naučni skup NASTAVA I UČENJE: kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa
  Publikacija NASTAVA I UČENJE: kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa
  Godina 2013
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 121
  Strana do 132

  Etnička distanca i kulturna podrška među studentima tri nacije u BiH

  Naučni skup Drugi kongres pedagoga Hrvatske
  Publikacija Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, and Dragan Partalo
  Strana od 391
  Strana do 403

  Kompetencije za cjeloživotno učenje u kontekstu društva znanja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti DRUŠTVO ZNANJA I LIČNOST: PUTEVI I STRANPUTICE (DE)HUMANIZACIJE
  Publikacija DRUŠTVO ZNANJA I LIČNOST: PUTEVI I STRANPUTICE (DE)HUMANIZACIJE
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 43
  Strana do 54

  Metodološki problemi teorijskog definisanja i empirijskog istraživanja kompetencija nastavnika

  Naučni skup NASTAVA I UČENJE: stanje i problemi
  Publikacija NASTAVA I UČENJE: stanje i problemi
  Godina 2011
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 39
  Strana do 50

  Stavovi mladih o vrijednostima sporta

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović, Draženko Jorgić, and Dragan Partalo
  Strana od 347
  Strana do 358

Ostali radovi

  Informacija o održavanju sedme zimske škole pedagoga i direktora

  Godina 2016
  Autori Dragan Partalo
  Strana od 141
  Strana do 143

  Osposobljavanje nastavnika za dijagnostiku vršnjačkog nasilja u školi

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-52-6
  Godina 2014
  Autori Dragan Partalo
  Strana od 89
  Strana do 100

  Pedagoške vrijednosti virtuelnih socijalnih mreža

  Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
  ISSN/ISBN 978-99938-47-49-6
  Godina 2013
  Autori Draženko Jorgić and Dragan Partalo
  Strana od 256

  Tradicionalni i savremeni pristup tehnici intervjua u istraživanju vaspitnih pojava

  Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
  ISSN/ISBN 978-99938-47-40-3
  Godina 2012
  Autori Drago Branković and Dragan Partalo
  Strana od 146

Projekti

Obrazovanje za odrzivi razvoj na ranom uzrastu i medjugeneracijsko ucenje

Project Number 1251307
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Aleksandra Sindic-Radic
Participants doc. dr Sanja Partalo
Zelimir Dragic, ma
prof. dr Brane Mikanovic
prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Snjezana Jovanovic
Adrijana Jevtic Visnjic
doc. mr Dragan Partalo
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-04-01
End of the project 2021-04-30
Project value 10000.0 BAM