Navigation

prof. dr Margareta Skopljak
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za pedagogiju i metodike
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika vaspitno-obrazovnog rada vanredni profesor March 28, 2019

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Profesionalno izgaranje stručnih suradnika u školi

  Časopis Metodički ogledi
  Godina 2023
  Autori Tatjana Mihajlović, Margareta Skopljak, Nada Vaselić, and Dragan Partalo
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 113
  Strana do 134
  Veb adresa https://doi.org/10.21464/mo.30.2.6

  OSPOSOBLJENOST UČENIKA ZA SAMOSTALNO UČENJE MATEMATIKE

  DOI 10.51558/2490-3647.2023.8.1.525
  Časopis DHS-Društvene i humanističke studije, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli
  Godina 2023
  Autori Tatjana Mihajlović, Margareta Skopljak, and Slaviša Jenjić
  Volumen 24
  Broj 3
  Strana od 551
  Strana do 572

  Spremnost studenata ‒ budućih učitelja za kreiranje demokratske kulture u školi

  DOI https://doi.org/10.7251/NSK2201055S
  Časopis Naša škola
  Godina 2022
  Autori Margareta Skopljak, Želimir Dragić, Draženko Jorgić, and Rolf Gollob
  Volumen XXVIII
  Broj 1
  Strana od 55
  Strana do 73

  Uloge i zajedničke aktivnosti pedagoga i psihologa u školama

  Časopis Društvene i humanističke studije
  Godina 2020
  Autori Margareta Skopljak, Tatjana Mihajlović, and Jelena Kovačević
  Volumen Vol 5, 4(13)
  Strana od 303
  Strana do 320
  Veb adresa https://unitz.ba/wp-content/uploads/2021/02/DHS-br13-Drustvene_i_humanisticke_studije_FF_novembar2020.pdf

  Neuspjeh učenika u osnovnim školama iz ugla pedagoga

  DOI 10.19090/ps.2020.2.156-168
  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2020
  Autori Margareta Skopljak and Nataša Kovačević
  Volumen 66 (2)
  Strana od 156
  Strana do 168

  Kompetentnost pedagoga za podsticanje i razvijanje stručnog usavršavanja nastavnika

  DOI 10.5937/inovacije2004001B
  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2020
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak, and Draženko Jorgić
  Volumen 33
  Broj 4
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa 10.5937/inovacije2004001B

  Podsticanje kritičkog mišljenja u univerzitetskoj nastavi

  DOI https://doi:10.5937/nasvas1902231P
  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2019
  Autori Dragan Partalo, Margareta Skopljak, and Tatjana Mihajlović
  Volumen 68
  Broj 2
  Strana od 231
  Strana do 250
  Veb adresa https://doi.org/10.5937/nasvas1902231P

  Profesionalne kompetencije školskih pedagoga

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2018
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak, and Draženko Jorgić
  Strana od 201
  Strana do 218
  Veb adresa http://www.klettobrazovanje.org/Casopis/ucenje_i_nastava_2_2018.pdf

  Kvalitet univerzitetske nastave i sposobnost apstraktnog mišljenja studenata

  DOI 10.7251/NSK1601081S
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak, Ivana Zečević, and Milica Drobac
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 81
  Strana do 94

  Specifičnosti nastave zasnovane na interaktivnom učenju

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2012
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 59
  Strana do 79

  Filozofska i pedagoško-psihološka zasnovanost interaktivnog učenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 215
  Strana do 232

  Metodičke specifičnosti kooperativnog učenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 409
  Strana do 425

  Obrazovno-vaspitni efekti metoda kooperativnog učenja u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 53
  Strana do 74

  Kooperativno učenje

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2005
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 225
  Strana do 233

Radovi sa skupova

  Samostalno učenje - važan aspekt u postizanju boljeg školskog uspjeha

  Naučni skup Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  Godina 2019
  Autori Tatjana Mihajlović and Margareta Skopljak
  Strana od 187
  Strana do 197

  IZAZOVI ISTRAŽIVANJU OBRAZOVANJA

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNIS1701189J
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i stvarnost, Knjiga 12, Tom 2
  Godina 2018
  Autori Draženko Jorgić and Margareta Skopljak
  Strana od 189
  Strana do 202
  Veb adresa http://ffuis.edu.ba/files/docs/users/Urednik/Nauka-i-stvarnost/stampatom2ispravka.pdf

  Pedagoško savjetovanje univerzitetskog osoblja uključenog u rad studenata sa invaliditetom

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Tanja Stanković - Janković and Margareta Skopljak
  Strana od 135
  Strana do 151

  Stručna praksa - višestruki značaj za studente sa invaliditetom, fakultete i poslodavce

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Publikacija Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Margareta Skopljak and Tanja Stanković - Janković
  Strana od 169
  Strana do 188

  Interaktivno učenje i emancipacija učenika

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 231
  Strana do 254

  Eksperiment s rotacijom faktora u pedagogiji

  Naučni skup Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak, and Dragan Partalo
  Strana od 453
  Strana do 468

  Interaktivno učenje i participacija učenika

  Naučni skup Nauka i sloboda
  Godina 2015
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 733
  Strana do 746

  Interaktivno učenje u prošlosti i danas

  Naučni skup Drugi Kongres pedagoga Republike Srpske - Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović and Margareta Skopljak
  Strana od 207
  Strana do 222

  Modeli interaktivnog učenja i kvalitet znanja učenika osnovne škole

  Naučni skup Nastava i učenje - savremeni pristupi i perspektive
  Godina 2014
  Autori Drago Branković and Margareta Skopljak
  Strana od 241
  Strana do 256

  Protivurječnosti u razvoju profesionalnih kompetencija pedagoga

  Naučni skup Banjalučki novembarski sureti
  Godina 2013
  Autori Margareta Skopljak, Tamara Pribišev-Beleslin, and Tanja Vujić
  Strana od 235
  Strana do 250

  Praćenje i ocjenjivanje studenata po Bolonjskom procesu

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak, Sanja Partalo, and Tanja Vujić
  Strana od 225
  Strana do 240

  Uticaj interaktivnog učenja na vaspitno-obrazovne ishode

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti - Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2008
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 447
  Strana do 455

Knjige

  Metodičke kompetencije učitelja i kooperativno učenje u Vaspitnom radu odjeljenjske zajednice

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-76-2
  Godina 2023
  Autori Margareta Skopljak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 223

  Metodičko oblikovanje matematičkih sadržaja u razrednoj nastavi

  Izdavač "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva"a.d. Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-743-4
  Godina 2023
  Autori Slaviša Jenjić and Margareta Skopljak
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 158

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  Izdavač CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN 978-99976-722-1-6
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović, and Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Obuka studenata s invaliditetom

  Izdavač Centar modernih znanja Banja Luka
  ISBN 9789997672216
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović, and Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Interaktivno učenje u nastavnom procesu

  Izdavač Grafomark, Laktaši
  ISBN 978-99955-92-54-7
  Godina 2015
  Autori Margareta Skopljak
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Pripremanje buducih nastavnika na Zapadnom Balkanu

Project Number 1251316
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni strucni (profesionalni)
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Drazenko Jorgic
Participants doc. dr Zelimir Dragic
prof. dr Margareta Skopljak
prof. dr Strain Posavljak
Business Partner THE EUROPEAN WERGELAND CENTRE
Beginning of realization 2019-11-01
End of the project 2021-12-31
Project value 6852.0 BAM

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Project Number 0830042
Status Neaktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Drazenko Jorgic
Participants Zeljana Kovacevic
prof. dr Dragan Matic
prof. dr Nebojsa Macanovic
prof. dr Margareta Skopljak
prof. dr Brane Mikanovic
prof. dr Ljiljana Jerkovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2015-10-01
End of the project 2018-10-14
Project value 144664.0 BAM