Navigation

Nebojša Babić

Viši stručni saradnik - mrežni administrator - I-3-4-4
Rektorat

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 2

051/321-082

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Razvoj podsistema Fakultetskog informacionog sistema za evaluaciju uspješnosti studenata tokom školovanja

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Ljubiša Preradović, Dragoljub Mirjanić, Darko Divnić, and Nebojša Babić
  Strana od 741
  Strana do 746

  Primjena Web GIS-a u katastru zagađivača

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija - juče, danas, sutra
  Publikacija Zbornik radova međunarodnog naučno-stručnog skupa Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo i Geodezija -juče, danas, sutra,
  Godina 2011
  Autori Ljubiša Preradović, D. Divnić, and Nebojša Babić
  Strana od GE2
  Strana do 06