Navigacija

Nebojša Babić

Viši stručni saradnik - mrežni administrator - I-3-4-4
Rektorat

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 2

051/321-082

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Razvoj podsistema Fakultetskog informacionog sistema za evaluaciju uspješnosti studenata tokom školovanja

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Ljubiša Preradović, Dragoljub Mirjanić, Darko Divnić i Nebojša Babić
  Strana od 741
  Strana do 746

  Primjena Web GIS-a u katastru zagađivača

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija - juče, danas, sutra
  Publikacija Zbornik radova međunarodnog naučno-stručnog skupa Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo i Geodezija -juče, danas, sutra,
  Godina 2011
  Autori Ljubiša Preradović, D. Divnić i Nebojša Babić
  Strana od GE2
  Strana do 06

Projekti

Razvoj i implementacija metakognitivnog razvoja i modula baziranih na probleme

snovni cilj projekta je unapređenje obrazovanja lekara u VBC VZ uz podršku VŠU EU u skladu sa društvene potrebe, što se postiže kroz dva specifična cilja: (1) implementacija novog modela učenja kako bi se omogućilo studentima da koriste konceptualne, proceduralne i metakognitivne probleme i (2) razvijanje kapaciteta VBC VŠU za dalje unapređenje kombinovanog učenja kroz saradnju...

Broj projekta 1257047
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Igor Sladojević
Projektni tim prof. dr Vesna Rudić Grujić
prof. dr Ranko Škrbić
doc. mr Nina Marić
Loredana Bijelić
Nebojša Babić
doc. mr Olivera Ljuboja
doc. dr Tanja Šobot
prof. dr Lana Nežić
doc. mr Milkica Grabež
prof. dr Nenad Ponorac
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.04.2023.
Završetak projekta 30.04.2026.
Vrijednost projekta 127610.0 BAM

Unapređenje kapaciteta i sigurnosti bežične UNIBL mreže za potrebe naučnog rada

Jedan od najvažnijih strateških ciljeva Univerziteta u Banjoj Luci je jačanje naučnoistraživačke infrastrukture na svim njegovim članicama kako bi se omogućili što bolji uslovi za naučni rad. Postojanje komunikacione infrastrukture za komunikaciju, prenos podataka, pristup bazama podataka, slanje i obradu velike količine podataka, prvi je preduslov za odvijanje naučnoistraživačkog rada. Trenutno je prostor Univerzitetskog grada pokriven bežičnom internet mrežom čija nabavka je prvobitno...

Broj projekta 1251221
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Nebojša Babić
prof. dr Milica Balaban
Aleksandar Gaćina
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.07.2023.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM