Navigation

mr Branislava Marjanović

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Fizio-rehabilitacioni tretman pacijenta sa reumatoidnim artritisom, obostranom endoprotezom i kontrakturama koljena i kukova- prikaz slučaja. (apstrakt)

  Časopis Balneoclimatologia
  Godina 2007
  Autori Stojanka Novaković, Biljana Majstorović, Slavica Jandrić, Dobrinka Živanić, Biljana Jovanović, and Branislava Marjanović
  Volumen 31
  Broj Suppl 2
  Strana od 136
  Strana do 137

  Efekti primjene fizikalne terapije i rehabilitacije u liječenju djeteta oboljelog od sklerodermije-prikaz slučaja (apstrakt).

  Časopis ACTA RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA
  Godina 2007
  Autori Branislava Marjanović, Jelica Predojević-Samardžić, Slavica Jandrić, M Ćelić, Djurdjica Stevanović-Papić, and Gabrijela Mirković
  Volumen 37
  Broj Suppl 1
  Strana od 97
  Strana do 97
  Veb adresa http://www.reumatologija.org.rs/

Radovi sa skupova

  Proksimalna fokalna femoralna deficijencija - prikaz slučaja (apstrakt)

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Branislava Marjanović, Biljana Majstorović, Jelena Bera, Zorislava Bajić, and Prodanović Boris
  Strana od 301
  Strana do 302

  Klinička i neuroimidžing korelacija (CT; MRI) u praćenju neuromotoričkog razvoja djece (apstrakt)

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Branislava Marjanović, Jelena Bera, Boris Prodanović, and Zorislava Bajić
  Strana od 186
  Strana do 187

  Funkcionalne posljedice i rehabilitacija nakon operativno liječene tvorbe slične tumorima.

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike srpske
  Godina 2015
  Autori Branislava Marjanović, Jelena Bera, and Zorislava Bajić
  Strana od 315
  Strana do 316

  Funkcionalni ishod kod djece sa suprakondilarnim prelomom humerusa.

  Naučni skup 6 kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, 2006. Vrnjačka Banja, (Srbija), Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, novembar 01-04, 2006
  Publikacija Zbornik radova 6 kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, 2006. Vrnjačka Banja, (Srbija), Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, novembar 01-04, 2006
  Godina 2006
  Autori Slavica Jandrić, Draško Prtina, Branislava Marjanović, and Ešref Bećirević
  Strana od 192
  Strana do 193

  Ishod rehabilitacije kod djeteta nakon traume sa komom i kliničkom slikom kvadriplegije-prikaz slučaja.

  Naučni skup V Fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Igalo, 9-12.3.2006, Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore i Institut „Dr Simo Milošević“, Igalo, 2006.
  Publikacija Zbornik radova V Fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Igalo, 9-12.3.2006, Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore i Institut „Dr Simo Milošević“, Igalo, 2006
  Godina 2006
  Autori Branislava Marjanović, Đurđica Stevanović-Papić, Slavica Jandrić, Vladimira Šolaja, Dobrinka Dragić, Slobodanka Šormaz, and Stojanka Novaković
  Strana od 154
  Strana do 156.

  Primjena ortoza i ortopedskih pomagala u liječenju djeteta sa artrogripozom

  Naučni skup Treći fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore
  Godina 2003
  Autori Branislava Marjanović, Nataša Majstorović, Vladimira Šolaja, and Tatjana Nožica-Radulović