Navigation

prof. dr Jelica Predojević-Samardžić
redovni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za internu medicinu
 • Medicinski fakultet - Katedra za babištvo
 • Medicinski fakultet - Katedra za pedijatriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pedijatrija redovni profesor June 25, 2013

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Imunohistohemijske karakteristike stečenog holesteatoma srednjeg uha u dječijem uzrastu

  DOI 10.7251/SCEPED2001002V COBISS.RS-ID 134028289
  Časopis SCRIPTA PEDIATRICA
  Godina 2021
  Autori Dalibor Vranješ, Jelica Predojević-Samardžić, and Biljana Đurđević-Banjac
  Volumen 3
  Broj 1-2
  Strana od 7
  Strana do 17
  Veb adresa cholesteatoma, children, tumor necrosis factor-alpha, interleukin-1, ma - trix metalloproteinase 9

  Poremećaj koagulacije kod djece s COVID 19 infekcijom

  DOI 10.7251/SCEPED2001004Dj COBISS.RS-ID 134029825
  Časopis SCRIPTA PEDIATRICA
  Godina 2021
  Autori Biljana Đurđević-Banjac, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić Zanić, and Dalibor Vranješ
  Volumen 3
  Broj 1-2
  Strana od 27
  Strana do 36
  Veb adresa COVID 19 infekcija, djeca, koagulopatija

  Analysis of the results of amniocentesis performed at the University Clinical Centre of the Republic of Srpska.

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.17.08
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Nina Marić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Olivera LJuboja
  Broj 48
  Strana od 53
  Strana do 60

  THE EFFECT OF OXYGEN THERAPY ON THE DEVELOPMENT OF RETINOPATHY OF PREMATURITY

  DOI DOI 10.5457/p2005-114.120
  Časopis Paediatrics Today
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Milka Mavija, Dimitrije Nikolić, and Vesna Marinković
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 144
  Strana do 153
  Veb adresa http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.900.5163&rep=rep1&type=pdf

  Imuni hydrops fetalis

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Gordana Guzijan, and Snežana Petrović-Tepić
  Broj 46
  Strana od 80
  Strana do 83

  Activites of proximal tubule enzymes and albumin concentration in urine of children treated with methotrexate

  DOI doi: 10.7251/COMEN1501074V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić, and Živko Saničanin
  Volumen VI
  Broj 1
  Strana od 74
  Strana do 79

  Alkaline phosphatase enzyme and lactate dehydrogenase activity in urine of patients treated with methotrexate

  DOI 10.7251/COMEN1401146V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić, and Živko Saničanin
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 146
  Strana do 150

  THE ACTIVITY OF PROXIMAL TUBULE ENZYMES IN THE URINE OF CEPHALEXIN-TREATED PATIENTS

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, and Živko Saničanin
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 134

  Aktivnost enzima ß- glukuronidaze i alkalne fosfataze u urinu pacijenata tretiranih cefaleksinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, and Živko Saničanin
  Volumen 5
  Strana od 1
  Strana do 4

  Urinary activities of proximal tubule enzymes in neonates treated with gentamicin

  DOI 10.2478/v10011-010-0002-2
  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2010
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 44
  Strana do 47

  Intrakranijalno krvarenje kod pacijenta oboljelog od sistemske sklerodermije

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2010
  Autori Olivera Ljuboja, Daliborka Tadić, Vlado Đajić, Jelica Predojević-Samardžić, and Vladimir Mirošljević
  Strana od 46
  Strana do 49

  Aktivnost lizozomalnih enzima proksimalnih tubula u urinu pacijenata neonatalnog perioda tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Snežana Uletilović, Tatjana Vujić, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Volumen 2
  Strana od 175
  Strana do 179

  Aktivnost ß- glukuronidaze u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, and Živko Saničanin
  Volumen 47
  Strana od 25
  Strana do 28

  Mehanička ventilacija u liječenju novorođenčadi u odjelu intezivne njege i terapije Dječije klinike Kliničkog centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Dalibor Đukić, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Biljana Suzić, Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, V. Kuzmanović, Jelica Predojević-Samardžić, and Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Rana neonatalna sepsa

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Vera Milošević, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, and Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 122
  Strana do 122

  Epileptički sindromi u novorođenčadi: Rana infantilna epileptička encefalopatija ili Otaharin sindrom

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Serdar, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, and Snežana Petrović-Tepić
  Broj 38 (1 Suplement)
  Strana od 121
  Strana do 121

  Activities of proximal tubule enzymes in urine of patients treated with gentamicin

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 46
  Strana do 50

  Nivo alkalne fosfataze u urinu kao indikator nefrotoksičnosti gentamicina

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Volumen 46
  Strana od 1
  Strana do 3

  Efekti primjene fizikalne terapije i rehabilitacije u liječenju djeteta oboljelog od sklerodermije-prikaz slučaja (apstrakt).

  Časopis ACTA RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA
  Godina 2007
  Autori Branislava Marjanović, Jelica Predojević-Samardžić, Slavica Jandrić, M Ćelić, Djurdjica Stevanović-Papić, and Gabrijela Mirković
  Volumen 37
  Broj Suppl 1
  Strana od 97
  Strana do 97
  Veb adresa http://www.reumatologija.org.rs/

  . Uticaj konsolidacije sa metotreksatom u terapiji akutne limfoblastne leukemije na ishod liječenja

  Časopis Pedijatrija danas
  Godina 2006
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Elvira Simić, Vesna Miljković, Stojislav Konjević, and Gordana Guzijan
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 78
  Strana do 94

  Sindrom krupa

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "ABC"
  Godina 2004
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, N. Dragišić, and Jelica Predojević-Samardžić
  Volumen 1
  Broj 65
  Strana od -
  Strana do -

  Renal cell carcinom u dječjem uzrastu- prikaz slučaja

  Časopis Bilten za hematologiju
  Godina 2003
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Mirko Šatara, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 31
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 43

  Procjena efikasnosti humanog rekombinantnog eritropoetina u terapiji anemije prematuriteta

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1999
  Autori Jelica Predojević-Samardžić and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 2
  Broj 30
  Strana od 59
  Strana do 65

  Primjena humanog rekombinantnog eritropoetina u terapiji anemije prematuriteta

  Časopis Bilten Jugoslovenske hematologije
  Godina 1997
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, and Branislav Lolić
  Volumen 25
  Broj 1
  Strana od 76
  Strana do 79

  Okulo-aurikulo-vertebralni sindrom (Goldenhar-ov sindrom)

  Časopis Medicinski arhiv
  Godina 1991
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Strana od 5
  Strana do 6

  Učestalost hipoglikemije i hiperglikemije u nedonesene i neishranjene novorodjenčadi u periodu adaptacijskog sindroma

  Časopis Arhiv za zaštitu majke i djeteta
  Godina 1991
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Bosiljka Štampar-Plasaj, Branislava Batančev, Ljiljana Hotić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Strana od 4
  Strana do 5

  Razina CEA u majke i novorodjenčadi nakon izlaganja radioaktivnosti

  Časopis Jugoslovenska pedijatrija
  Godina 1990
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Bosiljka Štampar-Plasaj, Branislava Batančev, Ljiljana Hotić, and Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 33
  Strana od 164
  Strana do 167

  Karcinoembrionalni antigen u novorodjenčadi

  Časopis Jugoslavenska pedijatrija
  Godina 1990
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Branislava Batančev, Ljiljana Hotić, and Branislav Lolić
  Volumen 33
  Strana od 70
  Strana do 73

  Neki od uzroka rane ablaktacije u perinatalnom periodu s posebnjim osvrtom na značaj ishrane na prsima

  Časopis Arhiv za zaštitu majke i djeteta
  Godina 1989
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Volumen 33
  Strana od 57
  Strana do 62

  Utjecaj pušenja majke u trudnoći u odnosu na gestacijsku dob novorodjenčeta

  Časopis Jugoslovenska pedijatrija
  Godina 1989
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Strana od 5
  Strana do 6

  Značaj ranog otkrivanja kongenitalnih anomalija urotrakta u periodu novorodjenčeta i odojčeta

  Časopis Medicinski arhiv
  Godina 1988
  Autori Ljiljana Hotić, Marija Galjanić, Itana Poleksić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Volumen 4
  Strana od 117
  Strana do 121

  Ishrana majčinim mlijekom i njen značaj u prevenciji hipohromne anemije dojenčeta

  Časopis Medicinski arhiv
  Godina 1987
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Volumen 6
  Strana od 37
  Strana do 39

Radovi sa skupova

  Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome type III: a case report

  Naučni skup International Primary Immunodeficiencies Congress
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Želimir Erić, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Đurđević-Banjac, and Dragana Malčić-Zanić
  Veb adresa https://www.ipic2017.com/abstracts-for-poster-presentation/

  Kontroverze u terapiji djece sa Gravesovom bolešću

  Naučni skup Prvi Kongres pedijatara RS s međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova sa kongresa
  Godina 2017
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Vesna Miljković, and Jelica Predojević-Samardžić
  Strana od 79
  Strana do 79

  Incidenca i mogućnost liječenja pacijenata sa hemofilijom u BiH

  Naučni skup 1.kongres pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Đurđević-Banjac, Edo Hasanbegović, Dragana Malčić-Zanić, Senada Mehadžić, and Želimir Erić
  Strana od 156
  Strana do 156

  Imunofenotipske i citogenetske karakteristike ALL u djece liječene na Klinici za dječije bolesti u periodu od 2005.-2015.

  Naučni skup 1.kongres pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Đurđević-Banjac, Dragana Malčić-Zanić, and Želimir Erić
  Strana od 107
  Strana do 108

  Esencijalna trombocitemija-rijetka bolest u dječijoj dobi-prikaz slučaja

  Naučni skup 1.kongres pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Biljana Đurđević-Banjac, Dragana Malčić-Zanić, Jelica Predojević-Samardžić, Violeta Kovačević-Dragosavljević, and Želimir Erić
  Strana od 106
  Strana do 106

  Manifestna kongenitalna citomegalovirusna infekcija novorođenčeta

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Ljilja Solomun, B Banjac-Đurđević, and Dragica Draganović

  Abscess of the Newborn Eye Cosket:A Case Report

  Naučni skup 3rd UENPS Congress Portugal, Porto, November 14 – 17, 2012
  Publikacija 3rd International Congress of UENPS 2012, Posters, Acta Med Port 2012;25(S2):145-223
  Godina 2012
  Autori Ljilja Solomun, Dejan Đurđević, Jelica Predojević-Samardžić, Dragica Jojić, Nina Marić, and Milka Mavija
  Strana od 147
  Strana do 148
  Veb adresa https://www.researchgate.net/profile/Giampiero_Meli/publication/324978832_PO06_Post-Partum_Depression_Ppd_Past_and_Present/links/5aef3d6caca2727bc0064c0d/PO06-Post-Partum-Depression-Ppd-Past-and-Present.pdf

  Kasne posljedice liječenja malignih tumora u djetinjstvu

  Naučni skup Prvi kongres pedijatara Srbije
  Godina 2010
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Aleksandra Serdar, Vladimir Mirošljević, Stevan Bajić, and Vesna Miljković
  Strana od 59
  Strana do 59

  Urinary activities of proximal tubule enzymes in patients treated with cephalexin

  Naučni skup XVII CONGRESS OF MEDICAL BIOCHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE with international participations
  Godina 2010
  Autori Tatjana Vujić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Biljana Davidović-Plavšić, and Živko Saničanin
  Strana od 412
  Strana do 412

  Johanson Blizzard sindrom

  Naučni skup Prvi kongres pedijatara Srbije
  Godina 2010
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, B Suzić, Vesna Miljković, Aleksandra Serdar, and Vesna Novaković

  Nephrotoxic effects of gentamicin in patients in the neonatal period

  Naučni skup XVI CONGRESS OF MEDICAL BIOCHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE with international participations
  Godina 2008
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Strana od 299
  Strana do 299

  Učestalost intrakranijalnih hemoragija novorođenčadi hospitalizovane na odjelu patološke neonatologije

  Naučni skup VI kongres perinatalne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2007
  Autori Ljilja Solomun, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Dragica Jojić, and N. Đurđević
  Strana od 139

  Kongenitalni nefrotski sindrom

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Gordana Bukara-Radujković, Vinko Kuzmanović, and Stevan Bajić
  Strana od 121
  Strana do 121

  Velika porođajna masa snažan prediktor gojaznosti

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, and Stevan Bajić
  Strana od 118
  Strana do 118

  Aktivnost enzima u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Naučni skup 2nd FESCC Symposium for Balkan Region XV Kongres medicinskih biohemičara Srbije
  Godina 2006
  Autori Biljana Davidović, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić, and Živko Saničanin
  Strana od 504
  Strana do 505

  Higher birth weight as a strong predictor of obesity.

  Naučni skup 45th Annual Meeting of the ESPE
  Publikacija Hormone research, Abstracts
  Godina 2006
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Dragan Zdravković, and Jelica Predojević-Samardžić
  Strana od 203
  Strana do 203

  Medullary sponge kidney with pseudohypoaldosteronsim.

  Tuberous sclerosis and polycystic kidney diseanse in a 2-year old girl

  Naučni skup European Society for Peadriatic Nephrology, 40 the Annual Meeting
  Godina 2006
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, Slavojka Keleman, Aleksandra Serdar, Jelica Predojević-Samardžić, Vesna Novaković, and Olivera Ljuboja

  Od neonatalnog skriniga sluha do kohlearne implantacije: dileme i kritične tačke

  Naučni skup XVII Kongres Otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelja
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2006
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Jelica Predojević-Samardžić, Predrag Špirić, and Zorica Novaković

  Determination of Body Mass Index in Banja Luka children and adolescents.

  Naučni skup ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology
  Publikacija Hormone research, Abstracts
  Godina 2005
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Jelica Predojević-Samardžić, and Dragan Zdravković
  Strana od 391
  Strana do 391

  Prevalence of overweight and obesity among Banja Luka children and adolescents: Sensitivity and specificity of BMI and skinfold thicknessess in detecting obesity

  Naučni skup ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology
  Publikacija Hormone research, Abstracts
  Godina 2005
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Jelica Predojević-Samardžić, and Dragan Zdravković
  Strana od 387
  Strana do 387

  Acute poisoning among children admitted to pediatric clinic in Banja Luka.

  Naučni skup 6th Xenobiotic metabolism and toxicity workshop of Balkan countries, Banja Luka, BiH
  Publikacija The proceeding of the 6th Xenobiotic metabolism and toxicity workshop of Balkan countries,
  Godina 2004
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Ranko Škrbić, Jelica Predojević-Samardžić, Lana Nežić, and Nataša Stojaković
  Strana od 35

  Prednosti rane primjene HrEp u prevenciji i liječenju anemije prematuriteta u novorodjenčadi veoma male gestacijske dobi

  Naučni skup VIII Kongresa Hematologa Jugoslavije
  Godina 1998
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Ljiljana Hotić, and Snežana Petrović-Tepić

  Perinatalni morbiditet i mortalitet u ratnim uslovima

  Naučni skup I Vanredni Kongres Lekara Srbije
  Godina 1993
  Autori Ljiljana Hotić, D Kuzmanović, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić

  Intrauterini rast novorodjenčadi opštine Banjaluka

  Naučni skup Perinatalni dani
  Godina 1990
  Autori Ljiljana Hotić, Branislava Batančev, P Džeba, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić

  Razina glukoze u krvi nedonesene i neishranjene novorodjenčadi u periodu adaptacijskog sindrom s osvrtom na način prehrane

  Naučni skup Perinatalni dani, Banjaluka
  Godina 1990
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Branislava Batančev, Ljiljana Hotić, and Jelica Predojević-Samardžić
  Strana od 277
  Strana do 277

  Pušenje u trudnoći- rizičan faktor za novorodjenče

  Naučni skup XIII Perinatalni dani
  Godina 1989
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, Branislav Lolić, and J Ćeranić

  Hepatitis A i hepatitis B s posebnim osvrtom na vertikalnu transmisiju sa majke na plod

  Naučni skup XXII Pedijatrijski dani SR BiH
  Godina 1988
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić

  Uredna laktacija u perinatalnom periodi- uslov uspješnog dojenja

  Naučni skup XIII Kongres Pedijatara Jugoslavije
  Godina 1987
  Autori Ljiljana Hotić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Branislav Lolić
  Strana od 188
  Strana do 188

Ostali radovi

  Imunofenotipska i citogenetske karakteristike akutne limfoblastne leukemije u djece liječenu u periodu 2003. do 2013. na Klinici za dječije bolesti u Banja Luci

  Godina 2013
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Banjac Đurđević, Dragana Malčić Zenić, Aleksandra Serdar, and Vladimir Mirošljević
  Strana od 104

Knjige

  Atlas kongenitalnih anomalija

  Izdavač . Udruženje pedijatara Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99976-24-01-7
  Godina 2016
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Nenad Babić, Snežana Petrović-Tepić, Nina Marić, Dragica Jojić, and Aleksandra Serdar
  Tip knjige naučna knjiga

  Pedijatrija

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 0602-178/97
  Godina 1997
  Autori Ljiljana Hotić-Čovičković, Branislav Lolić, Jelica Predojević-Samardžić, and Snežana Petrović-Tepić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 239