Navigation

prof. dr Mirko Raković
redovni profesor

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija redovni profesor April 24, 2014

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Tipovi operacija koje su najčešće rađene kod karcinoma pluća na našim pacijentima

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Slavko Grbić, Zoran Mavija, Marinko Vučić, and Mirko Raković
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 160
  Strana do 166

  Rakonjac Z, Brdar R, Raković M. Značaj radiografskih parametara za postavljanje indikacija za hiruršku korekciju pes equinovarusa

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2013
  Autori Zoran Rakonjac, Mirko Raković, and Radivoj Brdar
  Strana od 237
  Strana do 240

Radovi sa skupova

  Ljekarska greška i odgovornost

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava
  Publikacija Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2009
  Autori Đorđe Raković and Mirko Raković
  Strana od 941
  Strana do 952

  Savremeni značaj ljekarske komore sa osvrtom na ljekarsku komoru Srbije

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava
  Publikacija Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2008
  Autori Mirko Raković and Đorđe Raković
  Strana od 387
  Strana do 394

Knjige

  Dječija hirurgija

  Izdavač GrafoMark
  ISBN 978-99955-57-70-6
  Godina 2012
  Autori Mirko Raković, Mirko Šatar, and Zoran Rakonjac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 281