Navigation

dr Slavko Grbić

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ALKOHOLNA CIROZA I PREZENTACIJA RESPIRATORNIH POREMEĆAJA

  DOI 10.26601/rsp.aprs.17.15
  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2019
  Autori Zoran Mavija, Goran Bokan, Nikola Malešević, Milka Mavija, and Slavko Grbić
  Volumen 9
  Broj 1-2
  Strana od 17
  Strana do 22
  Veb adresa http://www.respiratio.info/index.php/sr/?option=com_content&view=article&id=89

  KLINIČKE KARAKTERISTIKE PLUĆNE DISFUNKCIJE U CIROZI JETRE

  DOI 10.26601/rsp.aprs.17.15
  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2017
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Slavko Grbić, Božo Krivokuća, and Rajkica Bambulović-Petrović
  Volumen 7
  Broj 1-2
  Strana od 102
  Strana do 107
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/2017-15.pdf

  Tipovi operacija koje su najčešće rađene kod karcinoma pluća na našim pacijentima

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Slavko Grbić, Zoran Mavija, Marinko Vučić, and Mirko Raković
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 160
  Strana do 166

  Učestalost oksigenacionih poremećaja u cirozi jetre

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Slavko Grbić, Antonija Verhaz, and Marinko Vučić
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 91
  Strana do 96

  Učestalost oksigenacionih poremećaja u cirozi jetre

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Slavko Grbić, Antonija Verhaz, and Marinko Vučić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 91
  Strana do 96

  Značaj ultrazvučnog skrininga za dijagnostiku i liječenje razvojnog poremećaja kuka

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Marinko Domuzin, Slavko Grbić, Darko Jović, Aleksandar Jakovljević, Predrag Grubor, Milorad Maran, Milan Grubor, and Milić Lazić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 44
  Strana do 51

  Procjena EGFR mutacionog statusa u adenokarcinomu pluća primjenom RT PCR.

  Časopis RESPIRAATIO
  Godina 2014
  Autori Slavko Grbić, Vanja Tomić, Radoslav Gajanin, Mirko Turić, and Gordana Vučić
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 81
  Strana do 86
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2014.pdf

  RESEARCH VARIATIONS THE CHANNEL OF GALLBLADDER IN RELATION TO GENDER

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2014
  Autori Goran Spasojević, Slavko Grbić, Dušan Šuščević, Marinko Domuzin, Ljubiša Preradović, Zoran Kričković, Dalibor Mikić, Boris Popović, and Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 49
  Strana od 153
  Strana do 158

  Korelacija plućnih i vanplućnih oboljenja sa karcinomom pluća

  Časopis RESPIRATION
  Godina 2014
  Autori Slavko Grbić, Zoran Mavija, and Aleksandra Grbić
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 137
  Strana do 143

  Istraživanje varijacija kanala žučne kesice u odnosu na pol

  DOI doi:10.5937/gads1449153S
  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2014
  Autori Goran Spasojević, Dušan Šuščević, Slavko Grbić, Marinko Domuzin, Ljubiša Preradović, Zoran Kričković, Dalibor Mikić, Boris Popović, and Mirka Šarović
  Volumen 49
  Strana od 153
  Strana do 158

  Senzibilitete prstiju dominantne i nedominantne ruke

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2013
  Autori Slavko Grbić, Marinko Domuzin, Aleksandra Grbić, Olivera Spasojević, and Z Obradović
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 17
  Strana do 23

  Intratorakalna splenoza.

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2011
  Autori Slavko Grbić, Marko Kantar, Zoran Dakić, Bogdan Zrnić, and Radoslav Gajanin
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 47
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/CasopispulmologaRS2011.pdf

  Distribucija metastaza u regionalnim limfnim čvorovima prema histološkom tipu karcinoma.

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2011
  Autori Slavko Grbić, Radoslav Gajanin, J Stojšić, and Bogdan Zrnić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 275
  Strana do 280

  Limfogena diseminacija karcinoma pluća.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Slavko Grbić, Dušan Janičić, Zoran Dakić, Radoslav Gajanin, and J Stojšić
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 206
  Strana do 216

  Inflamatorni pseudotumor pluća.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Mladen Babić, Slavko Grbić, Božana Babić, Bogdan Zrnić, and Radoslav Gajanin
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 189
  Strana do 194

  Cervikalna medijastinoskopija u procjeni operabilnosti karcinoma bronha

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Dušan Janičić, Slavko Grbić, Milanko Maksić, G Kajkut, and Z Dakić
  Volumen 41
  Strana od 1
  Strana do 1

  COMPARATIVE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN CYSTIC AND COMMON HEPATIC DUCT IN HEALTH INDIVIDUALS AND IN PATIENTS WITH GALLBLADDER DISEASES

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2004
  Autori Goran Spasojević, Slavko Grbić, Zoran Obradović, and Slobodan Malobabić
  Volumen 31
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 21

  APPENDICITIS ACUTA :ANATOMICAL VARIATIONS OF THE POSITION OF THE APPENDIX VERMIFORMIS RELATION TO AGE AND SEX

  Časopis Folia Anatomica
  Godina 1999
  Autori Slavko Grbić, Goran Spasojević, Slobodan Malobabić, Dušan Šuščević, and Željko Karan
  Volumen 27
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 40

  THE CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE TOPOGRAPHIC ANATOMICAL RELATIONSHIP OF THE CYSTIC ARTERY

  Časopis Folia Anatomica
  Godina 1998
  Autori Goran Spasojević, Slobodan Malobabić, Dušan Šuščević, Aleksandar Maliković, Slavko Grbić, and Ljubomir Curkić
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 57
  Strana do 63

  THE CONTRIBUTION OF THE STUDY OF THE TOPOGRAPHIC ANATOMICAL RELATIONSHIP OF THE CYSTIC ARTERY

  Časopis Folia Anatomica
  Godina 1998
  Autori Goran Spasojević, Slobodan Malobabić, Dušan Šuščević, Aleksandar Maliković, Slavko Grbić, and Ljubomir Curkić
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 57
  Strana do 63

Radovi sa skupova

  Povoljan uticaj insulina degludek na akutne teške hipoglikemije u nestabilnom DMT 2

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Slavko Grbić, Snježana Popović-Pejičić, Zorica Vrhovac, and Z Dardić
  Strana od 118

  Bolesti štitne žlijezde dijagnostikovane u 2014. godini u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova
  Godina 2015
  Autori Gordana Katalina, Svetlana Tomašević Pavlović, Božana Babić, Radoslav Gajanin, and Slavko Grbić
  Strana od 194
  Strana do 196

  Epidemiološke karakteristike pacijenata sa ascitesom u odnosu na etiološke faktore

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, and Slavko Grbić
  Strana od 152
  Strana do 155

  Citološke karakteristike i pouzdanost aspiracije tankom iglom u dijagnostici pleomorfnog adenoma pljuvačnih žlijezda.

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Božana Babić, Marinko Karalić, and Slavko Grbić
  Strana od 133
  Strana do 140

  Bolesti štitne žlijezde dijagnostikovane u 2014. godini u Univerzitetskom kliničkom centru republike Srpske.

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori G Katalina, S Tomašević Pavlović, Božana Babić, Radoslav Gajanin, and Slavko Grbić
  Strana od 194
  Strana do 196

  Karakteristike karcinoma cerviksa operativno liječenih u Kliničkom centru Banja Luka

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova: 7. Međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje,rad,sport"
  Godina 2015
  Autori Živorad Gajanin, Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, S Vilendečić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slavko Grbić, and Pavle Budakov
  Strana od 189
  Strana do 195

  ISTRAŽIVANJE VARIJACIJA KANALA ŽUČNE KESICE U ODNOSU NA POL

  Naučni skup 52. Congress of Antropological Society of Serbia with Ijnternational participation
  Godina 2013
  Autori Goran Spasojević, Slavko Grbić, Dušan Šuščević, Marinko Domuzin, Boris Popović, and Zoran Kričković
  Strana od 126

  Algoritamski pristup interpretaciji FNA pljuvačnih žlijezda.

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Radoslav Gajanin, Dejan Đurđević, Marinko Karalić, Radojka Bijelić, and Slavko Grbić
  Strana od 170
  Strana do 178
  Veb adresa http://udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

  Autozomalno dominantna policistična bolest bubrega: Prikaz slučaja.

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Radojka Bijelić, Irena Balaban, Slobodan Hajder, Radoslav Gajanin, and Slavko Grbić
  Strana od 238
  Strana do 242
  Veb adresa http://udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

  Odnos lokacije i histološkog tipa tumora pluća prema limfnim metastazama hilusa pluća

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2007
  Godina 2007
  Autori Slavko Grbić, D Mandarić, Dušan Janičić, and Jovan Ćulum
  Strana od 117
  Strana do 119

  Gastrointestinal autonomic nerve tumor - a case report.

  Naučni skup XII Congress of the Associacion of Serbia and Montenegro Ppathologists with international participation.
  Godina 2006
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Živka Eri, Vesna Gajanin, Božana Babić, Ljiljana Tadić-Latinović, Slavko Grbić, and Goran Čampara
  Strana od 87
  Strana do 87

  LIMFNI PUT KROZ HILUS PREMA MEDIJASTINUMU IZ BILO KOJE LOKACIJE PLUĆNOG TUMORA

  Naučni skup Majski Pulmološki Dani 2003 RS
  Godina 2003
  Autori Slavko Grbić, Dragan Mandarić, and Goran Spasojević
  Strana od 83
  Strana do 85

  ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I FNA U RANOM OTKRIVANJU I LEČENJU NEPALPABILNOG KARCINOMA DOJKE

  Naučni skup Internacionalni kongres” Zdravlje za sve”
  Godina 2003
  Autori Slavko Grbić, Dušan Janičić, Brano Topić, and Goran Spasojević
  Strana od 485
  Strana do 493

  Ratna psihotrauma i karcinom dojke.

  Naučni skup Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001.
  Publikacija Zbornik sažetaka.Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001.
  Godina 2001
  Autori Brano Topić, N Stanković, Žarko Ećim, Slavica Jandrić, Dragutin Savjak, and Slavko Grbić
  Strana od 387.

  Ratna psihotrauma i karcinom dojke. (In extenso)

  Naučni skup Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001
  Publikacija Abstract Book Congress of war medicine with international participation (war and post-war consequences), Banja Luka, May 23rd-27 th 2001
  Godina 2001
  Autori Brano Topić, N Stanković, Žarko Ećim, Slavica Jandrić, Dragutin Savjak, and Slavko Grbić
  Strana od 380
  Strana do 388

  Variations in the size and contents of the galls triangle.

  Naučni skup 25. kongresa DAJ sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1998
  Autori Radoslav Gajanin, Slavko Grbić, and Goran Spasojević
  Strana od 46
  Strana do 46