Navigacija

prof. dr Mirko Raković
redovni profesor

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija redovni profesor 24. april 2014.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OHI Opšta hirurgija
ISM07HIR Hirurgija
ISM13HIR Hirurgija
ISS07OH Opšta hirurgija
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ07ZNJVP Zdravstvena njega u vanrednim prilikama
OZNJ07HNJHB Hirurgija i njega hirurških bolesnika
OZNJ16ZNJKSK Zdravstvena njega u kriznim situacijama i katastrofama
OZNJ16ZNJHB Zdravstvena njega hirurških bolesnika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Tipovi operacija koje su najčešće rađene kod karcinoma pluća na našim pacijentima

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Slavko Grbić, Zoran Mavija, Marinko Vučić i Mirko Raković
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 160
  Strana do 166

  Rakonjac Z, Brdar R, Raković M. Značaj radiografskih parametara za postavljanje indikacija za hiruršku korekciju pes equinovarusa

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2013
  Autori Zoran Rakonjac, Mirko Raković i Radivoj Brdar
  Strana od 237
  Strana do 240

Radovi sa skupova

  Ljekarska greška i odgovornost

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava
  Publikacija Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2009
  Autori Đorđe Raković i Mirko Raković
  Strana od 941
  Strana do 952

  Savremeni značaj ljekarske komore sa osvrtom na ljekarsku komoru Srbije

  Naučni skup Kopaonička škola prirodnog prava
  Publikacija Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu
  Godina 2008
  Autori Mirko Raković i Đorđe Raković
  Strana od 387
  Strana do 394

Knjige

  Dječija hirurgija

  Izdavač GrafoMark
  ISBN 978-99955-57-70-6
  Godina 2012
  Autori Mirko Raković, Mirko Šatar i Zoran Rakonjac
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 281