Navigation

prof. dr Sandra Hotić-Lazarević
redovni profesor

051/301-190
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku
 • Medicinski fakultet - Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina redovni profesor December 22, 2011

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Sideropenijska anemija u generativnom periodu žena: rezultati istraživanja u Domu zdravlja Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1402025DJ
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Biljana Đukić, Sandra Hotić-Lazarević, Daliborka Tadić, and Dalibor Mihajlović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 25
  Strana do 29

  Sideropenijska anemija u generativnom periodu žena: rezultati istraživanja u Domu zdravlja Banja Luka

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Biljana đukić, Sandra Hotić-Lazarević, Daliborka Tadić, and Dalibor Mihajlović
  Strana od 25
  Strana do 29

  Učestalost i karakteristike anemija kod bolesnika liječenih na ođeljenju za hematologiju Interne klinike KC Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Sandra Hotić-Lazarević, D. Grujić, and Peđa Kovačević
  Strana od 87
  Strana do 89

  Učestalost anemije kod bolesnika hospitalizovanih u koronarnoj jedinici Kliničkog centra Banja Luka

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2003
  Autori Sandra Hotić-Lazarević, Peđa Kovačević, and Nikola Mrkobrada
  Volumen 5
  Broj 24-25
  Strana od 15
  Strana do 18

Radovi sa skupova

  Terapija tromboembolijskih masa u lijevim srčanim šupljinama visokog embolijskog potencijala

  Naučni skup III Kongres kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učeščem
  Publikacija III Kongres kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učeščem. Zbornik radova i sažetaka 2012; 74
  Godina 2012
  Autori Zoran Janjić, Dijana Trninić, Dobrila Rodić, Sandra Hotić-Lazarević, Tamara Kovačević-Preradović, Svetozar Srdić, and Mario Kozić
  Strana od 74

Knjige

  Patološka fiziologija za studente stomatologije

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 99938-654-0-0
  Godina 2002
  Autori Milijan Kalušević, Živojin Radić, Sandra Hotić-Lazarević, Mirko Stanetić, Miroslav Petković, Nela Rašeta, Zoran Mavija, Veselin Zeljković, Olja Kalušević, and Aleksandar Jakovljević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 339