Navigation

mr Dobrila Rodić

051/301-041

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Učestalost plućne tromboembolije u obdukcionom nalazu

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2006
  Autori Dobrila Rodić, Radoslav Gajanin, Snježana Popović-Pejičić, Nebojša Milanović, and Nikola Mrkobrada
  Volumen 37
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 21

  Plućna tromboembolija i mjesečeve mjene

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2005
  Autori Dobrila Rodić, Snježana Popović-Pejičić, Nikola Mrkobrada, Mirjana Čađo-Đekić, Mirko Stanetić, and Rade Tanga
  Volumen 13
  Broj 1-2
  Strana od 28
  Strana do 35

  Značaj kognitivno-bihejviorane terapije u tretmanu gojaznosti

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2005
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Marija Burgić-Radmanović, and Dobrila Rodić
  Volumen 13
  Broj 1-2
  Strana od 21
  Strana do 27

  Gojaznost – bolest našeg doba

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2005
  Autori Nikola Mrkobrada, Dobrila Rodić, and Šormaz Ljubomir
  Volumen 13
  Broj 3-4
  Strana od 95
  Strana do 101

  Kongnitivno-bihejvioralne terapije u tretmanu gojaznosti

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2005
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Marija Burgić-Radmanović, and Dobrila Rodić
  Volumen 36
  Broj 2
  Strana od 63
  Strana do 69

  Hospitalna incidencija i mortalitet infarkta miokarda u gradu Banja Luka tokom šesnaest godina ( 1988- 2003)

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2004
  Autori Nikola Mrkobrada, Dobrila Rodić, Slavica Kasapović, Marko Šobot, and Smilja Obradović
  Volumen 12
  Broj 3-4
  Strana od 5
  Strana do 15

  Bijeli luk i holesterol

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2000
  Autori Nikola Mrkobrada, Dobrila Rodić, Milovan Milanović, Ljiljana Lakić, Dragan Unčanin, and Miroslav Petković
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 32

Radovi sa skupova

  Prvi Kounisov sindrom kod nas

  Naučni skup XX KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Suplement sažetaka saopštenih na XX Kogresu udruženja kardiologa Srbije, Zlatibor. Srce i krvni sudovi 2015; 34(3):90
  Godina 2015
  Autori Dobrila Rodić, Tamara Kovačević-Preradović, Dijana Trninić, Vesna Katić, Mario Kozić, and Saša Lončar
  Strana od 90

  STEMI infarkt sa uredim EKG zapisom

  Naučni skup XX KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Suplement sažetaka saopštenih na XX Kogresu udruženja kardiologa Srbije, Zlatibor. Srce i krvni sudovi 2015; 34(3):93
  Godina 2015
  Autori Vesna Katić, Tamara Kovačević-Preradović, Mario Kozić, Dijana Trninić, Saša Lončar, Neno Dobrijević, Željko Živanović, Svetozar Srdić, Dobrila Rodić, and Bojan Stanetić
  Strana od 93

  Koarktacija aorte kod ordaslih kliničko-ehokardiiografska studija

  Naučni skup III Kongres kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učeščem
  Publikacija III Kongres kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učeščem. Zbornik radova i sažetaka 2012; 42
  Godina 2012
  Autori Dijana Trninić, Bosa Vujisić-Tešić, Aleksandar Lazarević, Dobrila Rodić, Tamara Kovačević-Preradović, Smilja Obradović, Neno Dobrijević, Svetozar Srdić, and Mario Kozić
  Strana od 42

  Terapija tromboembolijskih masa u lijevim srčanim šupljinama visokog embolijskog potencijala

  Naučni skup III Kongres kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učeščem
  Publikacija III Kongres kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učeščem. Zbornik radova i sažetaka 2012; 74
  Godina 2012
  Autori Zoran Janjić, Dijana Trninić, Dobrila Rodić, Sandra Hotić-Lazarević, Tamara Kovačević-Preradović, Svetozar Srdić, and Mario Kozić
  Strana od 74

  End-organ domage due to uncontrolled blood pressure

  Naučni skup XVIII KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem
  Publikacija XVIII Kongres udruženja kardiologa Srbije – sa međunarornim učešćem. Knjiga sažetaka. Srce i krvni sudovi 2011;30(2)
  Godina 2011
  Autori Vesna Katić, Tamara Kovačević-Preradović, Dobrila Rodić, Smilja Obradović, Drago Smiljanić, and Svetozar Srdić
  Strana od 93

  Koarktacija aorte kod odraslih-kliničko ehokardiografske studija

  Naučni skup XVIII KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem
  Publikacija XVIII Kongres udruženja kardiologa Srbije – sa međunarornim učešćem. Knjiga sažetaka. Srce i krvni sudovi 2011;30(2)
  Godina 2011
  Autori Dijana Trninić, Bosa Vujisić-Tešić, Aleksandar Lazarević, Dobrila Rodić, Tamara Kovačević-Preradović, Smilja Obradović, Neno Dobrijević, Svetozar Srdić, and Mario Kozić
  Strana od 135

  Left ventricle outflow tract obstruction in the setting of acute coronary syndrome

  Naučni skup 2nd Dubrovnik Cardiology Highlights; ESC Update Programme in Cardiology
  Publikacija Croatia; CroEcho2011-sažeci postera. Kardio List 2011;6(11):354
  Godina 2011
  Autori Tamara Kovačević-Preradović, Mario Kozić, Dijana Trninić, Neno Dobrijević, Smilja Obbradović-Naprta, Dobrila Rodić, and Svetozar Srdić
  Strana od 354

  Rupture of an aneurysm of the noncoronary sinus of Valsalva - cause of acute heart failure

  Naučni skup 2nd Dubrovnik Cardiology Highlights; ESC Update Programme in Cardiology
  Publikacija CroEcho2011-sažeci postera. Kardio List 2011;6(11):353
  Godina 2011
  Autori Tamara Kovačević-Preradović, Mario Kozić, Dobrila Rodić, Neno Dobrijević, Željko Živanović, Slađana Miletić, and Svetozar Srdić
  Strana od 353

  Trombi u lijevim srčanim šupljinama visokog embolijskog potencijala – Prikaz tri slučaja

  Naučni skup 8. kongres hrvatskog kardiološkog društva sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 8. kongres hrvatskog kardiološkog društva sa međunarodnim učešćem 21-24 listopad, 2010. Knjiga sažetaka. Liječnički vijesnik 2010;132 (Supl 4)
  Godina 2010
  Autori Dijana Trninić, Dobrila Rodić, Tamara Kovačević-Preradović, Svetozar Srdić, Zoran Janjić, and Mario Kozić
  Strana od 73

  Hemorhagica complication of fibrinolytic therapa and inflamatory syndrome–case report

  Naučni skup 21st International Thrombosis Congress
  Publikacija Abstracts from the 21st International Congress on Thrombosis. Pathophysiol HaemosThromb 2009/2010;37(Suppl.1)
  Godina 2010
  Autori Dobrila Rodić, Svetozar Srdić, Željko Živanović, Dijana Trninić, Aleksandar Dobrovoljski, and Tamara Kovačević-Preradović
  Strana od A172

  Akutni infarkt miokarda u febrilnom stanju sa pretećom tamponadom miokarda otvorene etiologije – prikaz slučaja

  Naučni skup XVII Kongresa Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka XVII Kongresa Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem. Srce i krvni sudovi. 2009
  Godina 2009
  Autori Željko Živanović, Dobrila Rodić, Dijana Trninić, Drago Smiljanić, Tamara Kovačević-Preradović, and Svetozar Srdić
  Strana od 50
  Strana do 51

  Značaj primjene kardiovaskularnih testova u dijagnostici dijabetesne kardiovaskularne autonomne neuropatije.

  Naučni skup Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" Baja Luka
  Publikacija Treći međunarodni kongres " Ekologija, zdravlje,rad,sport" Banja Luka 10.09.-13.09.2009, Zbornik radova 2
  Godina 2009
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Bojana Radošević, Dragomir Berić, Marija Burgić-Radmanović, Gabrijela Malešević, and Severin Dunović
  Strana od 94
  Strana do 104

  Diabetic autonomic neuropathy – predispose microvascular complications in diabetic type 2

  Naučni skup The 2end World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyperthension (CODHy)
  Publikacija The 2end World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyperthension (CODHy). Barselona, Spain 2008;Congress Program
  Godina 2008
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Dragomir Berić, Bojana Radošević, Valentina Stanković-Soldat, and Gabrijela Malešević
  Strana od 80A
  Strana do 80A

  Cardiovascular tests importanece in diagnostic od diabetic cardiovascular autonomic neuropathy.

  Naučni skup The 2end World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyperthension (CODHy)
  Publikacija The 2end World Congresson Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hyperthension (CODHy). Congress Program
  Godina 2008
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Gabrijela Malešević, and Severin Dunović
  Strana od 79A
  Strana do 80A

  Lokalizacija koronarnog bola i EKG lokalizacija infarkta miokarda

  Naučni skup Drugi kongres kardiologa Republike Srpske
  Publikacija . Radovi i sažeci Drugog Konfresa kardiologa Republke Srpske. Scr Med 2008; 1 ( 2 Suppl)
  Godina 2008
  Autori Nikola Mrkobrada, Dragan Unčanin, Smilja Obradović, Marko Šobot, Ljubomir Šormaz, Dobrila Rodić, Gordana Straživuk, and Boris Goronja
  Strana od 65

  Zapostavljenost sedimentacije u dijagnostici venskog tromboembolizma

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Drugi Međunarodni kongres ” Ekologija, zdravlje, rad, sport“ Banja Luka 25 -28 jun, 2008. Zbornik apstrakata
  Godina 2008
  Autori Dobrila Rodić, Snježana Popović-Pejičić, Nikola Mrkobrada, Valentina Stanković-Soldat, and Severin Dunović
  Strana od 280
  Strana do 281

  Značaj udruženosti faktora rizika kod PTE

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Drugi Međunarodni kongres ” Ekologija, zdravlje, rad, sport“ Banja Luka 25 -28 jun, 2008. Zbornik apstrakata
  Godina 2008
  Autori Dobrila Rodić, Nikola Mrkobrada, Snježana Popović-Pejičić, Valentina Stanković-Soldat, and Severin Dunović
  Strana od 279
  Strana do 280

  Uloga dijabetesne autonomne neuropatije u razvoju dijabetesne kardiomiopatije kod oboljenih od šećerne bolesti

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik abstrakata. Drugi Međunarodni kongres“ Ekologija, zdravlje, rad, sport“ Banja Luka 2008
  Godina 2008
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Dragomir Berić, Marija Burgić-Radmanović, Bojana Radošević, Valentina Stanković-Soldat, and Severin Dunović
  Strana od 255
  Strana do 256

  Značaj primjene kardiovaskularnih testova u dijagnostici dijabetesne kardiovaskularne autonomne neuropatije

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik abstrakata. Drugi Međunarodni kongres“ Ekologija, zdravlje, rad, sport“ Banja Luka 2008
  Godina 2008
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Bojana Radošević, Dragomir Berić, Marija Burgić-Radmanović, Gabrijela Malešević, and Severin Dunović
  Strana od 253
  Strana do 254

  Sigificance of early diagnosis of cardiovascular autonomous neuropathy in diabetics

  Naučni skup The 1st World Congres on Controversies in Obesity, Diabetes and Hypertension
  Publikacija The 1st World Congres on Controversies in Obesity, Diabetes and Hypertension, Program and Abstracts
  Godina 2006
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Todorović-Đilas, and Dobrila Rodić
  Strana od 45-A

  Značaj rane dijagnostike kardiovaskularne - autonomne neuropatije kod oboljelih od šećerne bolesti

  Naučni skup VIII KONGRES INTERNE MEDICINE SRBIJE I CRNE GORE
  Publikacija VIII Kongres interne medicine Srbije i Crne Gore, Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Todorović-Đilas, Đorđo Stojičić, and Dobrila Rodić
  Strana od 34
  Strana do 35

  Radno okruženje i plućna tromboembolija

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova "Ekologija, zdravlje, rad,sport" 1,2
  Godina 2006
  Autori Dobrila Rodić and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 136
  Strana do 142

  Plućni tromboembolizam i godišnja doba

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova "Ekologija,zdravlje, rad,sport" 1,2
  Godina 2006
  Autori Dobrila Rodić, Snježana Popović-Pejičić, and Nikola Mrkobrada
  Strana od 214
  Strana do 219

  Pušenje prevalencija pušenja na teritoriji opštine Laktaši

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik Radova. Majski pulmološki dani 2006
  Godina 2006
  Autori Nikola Mrkobrada, Branislav Mihajlović, Ljubomir Šormaz, Aleksandar Lazarević, Dobrila Rodić, Rada Arnautović, Mirjana Čađo-Đekić, and Mirko Turić
  Strana od 69
  Strana do 76

  Gojaznost - bolest našeg doba

  Naučni skup XV KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE I CRNE GORE sa međunarodnim učešćem
  Publikacija XV KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE I CRNE GORE sa međunarodnim učešćem, Sažeci radova - Suplement
  Godina 2005
  Autori Nikola Mrkobrada, Ljubomir Šormaz, Branislav Mihajlović, Dobrila Rodić, and Dragan Unčanin
  Strana od 7
  Strana do 7

  Pulmonary thromboembolism and the phases of the moon

  Naučni skup 15th ERS Annual Congress
  Publikacija EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL
  Godina 2005
  Autori Dobrila Rodić, Snježana Popović-Pejičić, Nikola Mrkobrada, Mirjana Čađo-Đekić, and Mirko Stanetić
  Strana od 270
  Strana do 270

  Hospitalna incidencija i mortalitet bolesnika sa infarktom miokarda u gradu Banja Luci tokom 16 godina 1988-2003

  Naučni skup VII KONGRES INTERNE MEDICINE SRBIJE I CRNE GORE
  Publikacija VII KONGRES INTERNE MEDICINE SRBIJE I CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, ZBORNIK SAŽETAKA
  Godina 2004
  Autori Nikola Mrkobrada, Dobrila Rodić, Slavko Kasapović, Marko Šobot, and Smilja Obradović
  Strana od 12
  Strana do 13

  Tromboembolija na operativnom stolu

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik radova. Majski pulmološki dani 2004
  Godina 2004
  Autori Dobrila Rodić, Nebojša Terzija, Slavko Manojlović, Aleksandar Lazarević, Darko Golić, Mirjana Čađo-Đekić, and Mirko Stanetić
  Strana od 213
  Strana do 218

  Adultni respiratorni distres sindrom - ARDS

  Naučni skup MAJSKI PULMOLOŠKI DANI
  Publikacija Majski pulmološki dani - zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Mirjana Čađo-Đekić, Mirko Stanetić, Zdravko Josipović, Dobrila Rodić, and Peđa Kovačević
  Strana od 109
  Strana do 111

Ostali radovi

  Stresna hiperglikemija u akutnom infarktu miokarda kao prediktor smrtnosti

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  Godina 2013
  Autori Dobrila Rodić
  Strana od 1
  Strana do 63

  Faktori rizika kod plućne tromboembolije

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci
  Godina 2007
  Autori Dobrila Rodić
  Strana od 1
  Strana do 107