Navigation

mr Dalibor Mihajlović
viši asistent

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za urgentnu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Urgentna medicina viši asistent June 28, 2024

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Aetiology and frequency of coma in Emergency department of the primary healthcare centre

  DOI 10.5937/scriptamed53-40898
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2022
  Autori Nada Banjac, Nevena Aleksić, Žana M Maksimović, Renata Hadžić-Hadžibegović, and Dalibor Mihajlović
  Volumen 53
  Broj 4
  Strana od 347
  Strana do 351
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2490-3329/2022/2490-33292204347B.pdf

  Risk factors for coronary heart disease and family medicine: What can be done?

  DOI 10.5937/scriptamed52-34468
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2021
  Autori Dalibor Mihajlović, Biljana Mihajlović, Nevena Todorović, and Žana M. Maksimović
  Volumen 52
  Broj 4
  Strana od 258
  Strana do 265
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2490-3329/2021/2490-33292104258M.pdf

  Acute coronary syndrome (STEMI, NSTEMI and unstable angina pectoris) and risk factors, similarities and differences

  DOI 10.5937/scriptamed51-27722
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2020
  Autori Dalibor Mihajlović, Žana M. Maksimović, Boris Dojčinović, and Nada Banjac
  Volumen 51
  Broj 4
  Strana od 252
  Strana do 260
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2490-3329/2020/2490-33292004252M.pdf

  TRETMAN HIPOGLIKEMIJE U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI BANJALUKA

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2016
  Autori Milica Gaćeša, Miljenko Gaćeša, Renata Hadžić-Hadžibegović, Nada Banjac, and Dalibor Mihajlović
  Volumen 16
  Broj 3
  Strana od 15
  Strana do 21
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-1053/2016/1451-10531603015G.pdf

  Sideropenijska anemija u generativnom periodu žena: rezultati istraživanja u Domu zdravlja Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1402025DJ
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Biljana Đukić, Sandra Hotić-Lazarević, Daliborka Tadić, and Dalibor Mihajlović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 25
  Strana do 29

  Učestalost alergijskih reakcija u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, Miljenko Gaćeša, Dalibor Mihajlović, Snježana Kozomara, Gordana Maravić Oplakan, and Brankica Galić
  Volumen 11
  Broj 2-3
  Strana od 15
  Strana do 21

  Analiza kardiopulmonalnih reanimacija u Službi hitne pomoći Banjaluka sprovedenih prema reanimacionom protokolu

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, Miljenko Gaćeša, Dalibor Mihajlović, Aleksandar Lazarević, Dario Grbić, and Danijela Grbić
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 34

Projekti

Uloga zucnih kiselina na inflamatorne procese u izoprenalinskom modelu akutnog srcanog ostecenja kod pacova

Project Number 1257052
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Ranko Skrbic
Participants doc. dr Zorislava Bajic
doc. dr Tanja Sobot
mr Dalibor Mihajlovic
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2024-03-31
Project value 3975.0 BAM