Navigation

prof. dr Aleksandra Dominović-Kovačević
vanredni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za neurologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Neurologija vanredni profesor May 28, 2020

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07DTNN Dijagnostičke i terapijske novine u neurologiji
ISM07N Neurologija
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ16ZNJNBN Zdravstvena njega neuroloških bolesnika i neurologija
OMLD18BCNS Laboratorijska dijagnostika bolesti centralnog nervnog sistema
OS18ZNJNBH Zdravstvena njega neuroloških bolesnika i neurologija
OFT18NN Neurologija i neurofiziologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Six-month prospective study of quality of life in Guillain- Barre syndrome

  Časopis ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA
  Godina 2020
  Autori Gordana Djordjevic, Aleksandar Stojanov, Ivo Božović, Ivana Berisavac, Mirjana Arsenijevic, Sonja Lukić Rajić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Dejana Jovanović, Ivana Basta, and Stojan Perić
  Volumen 141
  Broj 3
  Strana od 236
  Strana do 241

  Recurrent Guillian-Barre Syndrome- Case Series

  Časopis NEUROLOGY INDIA
  Godina 2019
  Autori Ivana Basta, Ivo Božović, Ivana Berisavac, Olivera Stojiljković Tamas, Sonja Lukić Rajić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Aleksandar Stojanov, Gordana Djordjevic, Dejana Jovanović, and Stojan Perić
  Strana od 1536
  Strana do 1538

  Three - Year Follow -Up Study in Patients with Guillain - Barre Syndrome

  Časopis CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES
  Godina 2018
  Autori Vesna Martić, Ivo Božović, Ivana Berisavac, Ivana Basta, Stojan Perić, Milica Babić, Sonja Lukić Rajić, Bogdan Bjelica, Olivera Stojiljković Tamas, Aleksandar Stojanov, Marija Grunauer, Mina Cobeljić, Nenad Komatina, Vanja Đurić, Milutin Petrović, Balsa Vujović, Aleksandra Dominović-Kovačević, Gordana Đorđević, Dejana Jovanović, and Zorica Stević
  Volumen 45
  Broj 3
  Strana od 269
  Strana do 274

  Comparison of diagnostic criteria in patients with amyotrophic lateral sclerosis - the contribution of electromyographic findings

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Dominović-Kovačević, Duško Račić, Sanja Grgić, Zoran Vukojević, Slađan Milanović, and Tihomir Ilić
  Volumen 75
  Broj 5
  Strana od 439
  Strana do 446

  Epileptički status kod naših pacijenata, petnaest godina iskustva

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2018
  Autori Duško Račić, Siniša Miljković, Vlado Đajić, Zoran Vukojević, Aleksandra Dominović-Kovačević, Sanja Grgić, and V Dragović
  Volumen 1
  Broj 49
  Strana od 25
  Strana do 29

  Učestalost i karakteristike centralnog bola poslije moždanog udara

  Časopis JOURNAL OF NEUROLOGY
  Godina 2018
  Autori Zoran Vukojević, Aleksandra Dominović-Kovačević, S Perić, Sanja Grgić, B Bjelica, I Basta, and D Lavrinić
  Volumen 15
  Broj 391
  Strana od 100
  Strana do 103

  Neuromuscular disease- specific questionnaire to assess quality of life in patients with chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy

  DOI 10.1111/jns.12251
  Časopis JOURNAL OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Kačar, Bogdan Bjelica, Ivo Božović, Stojan Perić, Ana Nikolić, Mina Čobeljić, Milutin Petrović, Aleksandar Stojanov, Gordana Đorđević, Zoran Vukojević, Aleksandra Dominović-Kovačević, Miroslav Stojanović, Zorica Stević, Vidosava Rakočević-Stojanović, Dragana Lavrnić, and Ivana Basta
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 16

  Employment status of patients with chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy

  Časopis JOURNAL OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
  Godina 2018
  Autori Bogdan Bjelica, Ivana Basta, Ivo Božović, Aleksandra Kačar, Ana Nikolić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, Vesna Martić, Aleksandar Stojanov, Gordana Djordjević, Milutin Petrović, Miroslav Stojanović, and Stojan Perić
  Strana od 1
  Strana do 5

  Quality of life predictors in patients with chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy

  DOI 10.1007/s00415-017-8658-x
  Časopis JOURNAL OF NEUROLOGY
  Godina 2017
  Autori Ivo Božović, Aleksandra Kačar, Stojan Perić, Ana Nikolić, Bogdan Bjelica, Mina Cobeljić, Milutin Petrović, Aleksandar Stojanov, Vanja Djurić, Miroslav Stojanović, Gordana Djordjević, Vesna Martić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, and Ivana Basta
  Strana od xxx
  Strana do xxx

  Neurosarcoidosis and multiple intracerebral hematomas: An unusual clinical presentation.

  Časopis JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES
  Godina 2017
  Autori Zoran Vukojević, T Ilić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Sanja Grgić, and S Mavija
  Volumen 379
  Strana od 22
  Strana do 24

  Guillain-Barre syndome in the elderly

  Časopis JOURNAL OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
  Godina 2016
  Autori Stojan Perić, Ivana Berisavac, Olivera Stojiljković Tamas, Sonja Rajić, Milica Babić, Milan Cvijanović, Aleksandra Dominović-Kovačević, Ivana Basta, Ljiljana Beslac-Bumbaširević, and Dragana Lavrnić
  Volumen 21
  Broj 2
  Strana od 105
  Strana do 110

  Učestalost asimpomatske karotidne bolesti. Funkcionalna anatomija, patologija, dijagnostika i terapija krvnih sudova glave i vrata

  Časopis Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Zbornik radova, knjiga XIII. Odjeljenje medicinskih nauka
  Godina 2016
  Autori Vlado Đajić, Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Daliborka Tadić, G Mikač, and Siniša Miljković
  Strana od 1
  Strana do 46

  A cluster-tic syndrome: a case report

  Časopis International Journal of Clinical Neurosciences and Mental Health
  Godina 2016
  Autori Zoran Vukojević, Aleksandra Dominović-Kovačević, Sanja Grgić, and Srđan Mavija
  Volumen 3
  Strana od 16
  Strana do 16

  Značaj oligoklonalnog intratekalnog imunoglobulina G u dijagnozi multiple skleroze

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2014
  Autori Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, and Zoran Vukojević
  Volumen 22
  Strana od 3
  Strana do 4

  Clinical and epidemiological features of Guillain- Barre syndrome in the Western Balkans

  Časopis JOURNAL OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
  Godina 2014
  Autori Stojan Perić, Vuk Milošević, Ivana Berisavac, Olivera Stojiljković, Ljiljana Beslac-Bumbaširević, Ivan Marjanović, Vanja Djurić, Gordana Djordjević, Sonja Rajić, Milan Cvijanović, Milica Babić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Balsa Vujović, Mirjana Ćukić, Milutin Petrović, Gordana Tončev, Nenad Komatina, Vesna Martić, and Dragana Lavrnić
  Volumen 19
  Strana od 317
  Strana do 321

  Spontaneus Resolution of Spinal Epidural Hematoma

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Dominović-Kovačević, Tihomir Ilić, Sanja Grgić, Zoran Vukojević, and Violeta Kovačević-Dragičević
  Volumen 42
  Strana od 26
  Strana do 27

  Pain in multiple sclerosis patients

  Časopis Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip
  Godina 2011
  Autori Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, and Duško Račić
  Volumen 19
  Broj 3-4
  Strana od 17
  Strana do 25

  Efficiency of intravenous immunoglobulin, corticosteroids and immunosuppressives within the treatment of diabetic amyotrophy

  Časopis Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip
  Godina 2011
  Autori Zoran Vukojević, Aleksandra Dominović-Kovačević, and Sanja Grgić
  Volumen 19
  Broj 3-4
  Strana od 1
  Strana do 8

  Vaskularna demencija-klinička i neuroradiološka korelacija

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Duško Račić, Petar Slankamenac, Zoran Vujković, Siniša Miljković, Vlado Đajić, and Aleksandra Dominović-Kovačević
  Volumen LXIV
  Broj 3-4
  Strana od 152
  Strana do 156

  Uticaj metaboličkog sindroma na pojavu ishemijskog moždanog udara

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2011
  Autori Milorad Vujnić, Nela Rašeta, Milenko Kulauzov, Duško Račić, Bosa Mirjanić-Azarić, and Aleksandra Dominović-Kovačević
  Volumen 42
  Broj 2
  Strana od 80
  Strana do 83

  Anterior interosseus nerve syndrome

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2011
  Autori Zoran Vukojević, Aleksandra Dominović-Kovačević, Sanja Grgić, Duško Račić, and Stojan Ćato
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 29
  Strana do 31

  Correlation of Renal Impairment and Duration of Hemodialysis with Electromyoneurographic Findings in Chronic Kidney Disease

  Časopis Current topics in neurology, psychiatry and related discyplines
  Godina 2010
  Autori Branislav Gašić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Irena Balaban, Vlastimir Vlatković, Siniša Miljković, Vlado Đajić, and Aleksandra Grbić
  Volumen 18
  Broj 2
  Strana od 24
  Strana do 29

  Miastenija gravis i trudnoća-prikaz slučaja

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Dominović-Kovačević, T Ilić, Zoran Vukojević, Sanja Grgić, Duško Račić, and N Ilić
  Volumen 4
  Broj 18
  Strana od 40
  Strana do 43

  Myasthenia gravis and pregnancy-case report

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Dominović-Kovačević, Tihomir Ilić, Zoran Vukojević, Sanja Grgić, Duško Račić, and Nela Ilić
  Volumen 18
  Broj 4
  Strana od 40
  Strana do 43

  Neurofiziološka evaluacija bolesnika sa degenerativnim oboljenjima cervikalne kičme

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2010
  Autori Tihomir Ilić, Snežana Stanković, Nela Ilić, Sanja Kostić, Vlado Đajić, and Aleksandra Dominović-Kovačević
  Volumen 68
  Broj 3
  Strana od 241
  Strana do 247

  Anterior interosseous nerve lesion

  Časopis CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY
  Godina 2009
  Autori Zoran Vukojević, Aleksandra Dominović-Kovačević, Sanja Grgić, Duško Račić, and S Ćato
  Strana od 131
  Strana do 131

  Korelacija EMNG nalaza kod pacijenata na peroralnim antidijabeticima i na inzulinu

  Časopis CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY
  Godina 2009
  Autori Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, Sanja Grgić, and Duško Račić
  Volumen 3
  Broj 120
  Strana od 131
  Strana do 132

  Prevalencija depresije kod oboljelih od multiple skleroze

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2009
  Autori Sanja Grgić, Jelena Drulović, Milan Arbutina, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, and Duško Račić
  Volumen 17
  Broj 3-4
  Strana od 20
  Strana do 24

  Brown-Sequardov sindrom kao jedina manifestacija multiple skleroze

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2005
  Autori Aleksandra Dominović-Kovačević, Sanja Grgić, Zoran Vukojević, Dragana Lavrnić, Ljilja Popović, and Milan Arbutina
  Volumen 36
  Broj 2
  Strana od 103
  Strana do 105

  Epidemiološke karakteristike multiple skleroze u RS u periodu od 1995.-2004. god.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2005
  Autori Sanja Grgić, Jelena Drulović, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, and Milan Arbutina
  Volumen 36
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 85

  Morbus Gaucher tip III-raritet u neurologiji

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, Vlado Đajić, and Milan Arbutina
  Volumen 35
  Broj 1
  Strana od 51
  Strana do 53

  Homonimna hemianopsija kao jedina manifestacija okcipitalnog moždanog udara: prikaz tri slučaja

  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2004
  Autori Duško Račić, Miroslav Kovačević, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vujković, Vlado Đajić, Milan Arbutina, and Sanja Grgić
  Volumen I
  Broj 1
  Strana od 72
  Strana do 78

  Parinaudov sindrom nakon jednostrane infarktne lezije rostralnog mezencefalona

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2001
  Autori Duško Račić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Miroslav Kovačević, Milorad Žikić, Milan Arbutina, Vlado Đajić, Zoran Vujković, and Sanja Grgić
  Volumen 9
  Broj 3-4
  Strana od 33
  Strana do 36

  Atetoza kao jedini simptom intracerebralnog krvavljenja

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2000
  Autori Vlado Đajić, Zoran Vujković, Milan Arbutina, M. Žikić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Siniša Miljković, Miroslav Kovačević, Duško Račić, and Natašs Petrović
  Volumen VIII
  Broj 4
  Strana od 40
  Strana do 43

Radovi sa skupova

  Multipla skleroza i trudnoća

  Naučni skup IXI međunarodni simpozijum Udruženja ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, Vlado Đajić, Duško Račić, and Daliborka Tadić

  Kliničke karakteristike kod pacijenata sa amiotrofično lateralnom sklerozom u ALS centru Republike Srpske: serija prikaza slučajeva i pregled iz literature

  Naučni skup ENCALS Meeting
  Godina 2018
  Autori S Mavija, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, Duško Račić, and Sanja Grgić
  Strana od 82

  Sindrom nespretne ruke-dijagnostički izazov: prikaz slučaja

  Naučni skup ENCALS Meeting
  Godina 2018
  Autori Zoran Vukojević, Aleksandra Dominović-Kovačević, Sanja Grgić, Duško Račić, and S Mavija
  Strana od 76

  Kvalitet života oboljelih sa fokalnim distonijama u Republici Srpskoj

  Naučni skup XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, Sanja Grgić, and Duško Račić

  Melkersson-Rosenthal syndrome: A neurological rarity.

  Naučni skup 5. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova 2017
  Godina 2017
  Autori Duško Račić, Radoslav Gajanin, Dejan Đurđević, T. Savić, Sanja Grgić, and Aleksandra Dominović-Kovačević
  Strana od 7
  Strana do 11

  Značaj IEF u dijagnozi i prognozi multiple skleroze

  Naučni skup XI/XVII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Daliborka Tadić, Zoran Vukojević, Duško Račić, and Vlado Đajić

  Korelacija bola i depresije kod oboljelih od multiple skleroze

  Naučni skup 5. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, Duško Račić, Vlado Đajić, Daliborka Tadić, and Tihomir Ilić
  Strana od 64
  Strana do 69

  Osmotski demijelinizacioni sindromi :centralna pontina i ekstrapontina mijelinoliza

  Naučni skup Peti međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Srđan Mavija, Zoran Vujković, Vlado Đajić, Siniša Miljković, Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, and Maja Perišić
  Strana od 21
  Strana do 24

  The significance of isoelectric focusingof cerebrospinal fluid in diagnosis of multiple sclerosis

  Naučni skup The 8th International Symposium on Neurocardiology
  Godina 2016
  Autori Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Vlado Đajić, Duško Račić, and Zoran Vukojević

  Udruženost sindroma karpalnog kanala i dijabetične neuropatije

  Naučni skup 9.radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Dominović-Kovačević

  Case of comorbid primary progressive multiple sclerosis and Parkinson′s disease

  Naučni skup 46th International Danube Neurology Symposium in cooperation with Adriatic Neurology Forum
  Godina 2014
  Autori M Nazalević, S Mavija, D Đuranović, S Dragić, Zoran Vukojević, Sanja Grgić, and Aleksandra Dominović-Kovačević

  Dijagnoza i liječenje mikotične infekcije mozga itroconazolom-prikaz slučaja

  Naučni skup IX/XV Kongres neurologa Srbije
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Dominović-Kovačević, S Apostolski, D Grujičić, Z Milenković, Zoran Vukojević, Sanja Grgić, and Duško Račić
  Strana od 155

  Parkinsonova bolest i tortikolis-prikaz slučaja

  Naučni skup 15th Congress of EFNS
  Godina 2011
  Autori Zoran Vukojević, Aleksandra Dominović-Kovačević, and Sanja Grgić
  Strana od 521

  Dijabetične polineuropatije na Neurološkoj klinici Banja Luka 2001-2005

  Naučni skup Simpozijum kliničke neurofiziologije
  Godina 2007
  Autori Zoran Vukojević, Aleksandra Dominović-Kovačević, and Sanja Grgić
  Strana od 64

  Morbus Gaucher-tip 3: prikaz slučaja

  Naučni skup V kongres neurologa Jugoslavije
  Godina 2000
  Autori Sanja Grgić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vukojević, Milan Arbutina, Duško Račić, and Zdenka Krivokuća
  Strana od 127

  Funkcionalna onesposobljenost bolesnika oboljelih od intracerebralnog krvavljenja

  Naučni skup Peti kongres neurologa Jugoslavije
  Godina 2000
  Autori Vlado Đajić, M Kovačević, Milan Arbutina, V Karadža, Aleksandra Dominović-Kovačević, Sanja Grgić, Zoran Vujković, Duško Račić, D Ećim, Zdenka Krivokuća, N Petrović, and Zoran Vukojević
  Strana od 54

  Učestalost glavobolje kao simptoma kod spontanih intracerebralnih krvavljenja sa osvrtom na lokalizaciju i veličinu hematoma

  Naučni skup Drugi jugoslovenski simpozijum o glavoboljama
  Godina 1998
  Autori Vlado Đajić, Miroslav Kovačević, Milan Arbutina, Višeslav Karadža, Aleksandra Dominović-Kovačević, Zoran Vujković, and Nataša Petrović
  Strana od 46

Knjige

  Amiotrofična lateralna skleroza

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-35-6
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Dominović-Kovačević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 158