Navigation

mr Renata Hadžić-Hadžibegović
viši asistent

051/230-630
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za urgentnu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
viši asistent January 01, 2009

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Aetiology and frequency of coma in Emergency department of the primary healthcare centre

  DOI 10.5937/scriptamed53-40898
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2022
  Autori Nada Banjac, Nevena Aleksić, Žana M Maksimović, Renata Hadžić-Hadžibegović, and Dalibor Mihajlović
  Volumen 53
  Broj 4
  Strana od 347
  Strana do 351
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2490-3329/2022/2490-33292204347B.pdf

  TRETMAN HIPOGLIKEMIJE U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI BANJALUKA

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2016
  Autori Milica Gaćeša, Miljenko Gaćeša, Renata Hadžić-Hadžibegović, Nada Banjac, and Dalibor Mihajlović
  Volumen 16
  Broj 3
  Strana od 15
  Strana do 21
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-1053/2016/1451-10531603015G.pdf

  Uloga i značaj defibrilacije u reanimaciji

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2004
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, and G. Dragišić
  Volumen 1
  Broj 54
  Strana od -
  Strana do -

  Sindrom krupa

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2004
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, N. Dragišić, and Jelica Predojević-Samardžić
  Volumen 1
  Broj 65
  Strana od -
  Strana do -

  Hronična opstruktivna bolest i astma u službi hitne pomoći u prijeratnom i poratnom periodu

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2003
  Autori Renata Hadžić-Hadžibegović, Peđa Kovačević, and Nada Banjac
  Volumen 83
  Strana od -
  Strana do -

  Prikaz pacijenta u anafilaktičkom šoku

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "HALO 94"
  Godina 2001
  Autori Renata Hadžić-Hadžibegović, Dalibor Vranješ, and Peđa Kovačević
  Volumen 16
  Strana od 65
  Strana do 68

  Učestalost angioedema i urtikarije u dvogodišnjem periodu u Službi hitne pomoći Doma zdravlja Banja Luka

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "HALO 94"
  Godina 2000
  Autori Renata Hadžić-Hadžibegović, Dalibor Vranješ, and Peđa Kovačević
  Volumen 15
  Strana od 55
  Strana do 62