Navigation

prof. dr Nada Banjac
redovni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za urgentnu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Urgentna medicina redovni profesor May 25, 2023

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Effects of Different Doses of Sildenafil on Coronary Blood Flow and Oxidative Stress in Isolated Rat Hearts

  DOI https://doi.org/10.3390/ph16010118
  Časopis Pharmaceuticals
  Godina 2023
  Autori Nada Banjac, Velibor Vasović, Nebojša Stilinović, Ana Tomas, Lucija Vasović, Nikola Martić, Dušan Prodanović, and Vladimir Jakovljević
  Volumen 16
  Broj 1
  Veb adresa sildenafil; phosphodiesterase; isolated rat heart; oxidative stress; coronary flow

  COVID-19 in the Emergency Department of the Primary Healthcare Centre Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2022
  Autori Nada Banjac, I Ramić, S Đokić, T Pejić, I Korać, Đorđe Stojisavljević, and Nevena Todorović
  Volumen 53
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 28

  Aetiology and frequency of coma in Emergency department of the primary healthcare centre

  DOI 10.5937/scriptamed53-40898
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2022
  Autori Nada Banjac, Nevena Aleksić, Žana M Maksimović, Renata Hadžić-Hadžibegović, and Dalibor Mihajlović
  Volumen 53
  Broj 4
  Strana od 347
  Strana do 351
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2490-3329/2022/2490-33292204347B.pdf

  Tadalafil in Increasing Doses: The Influence on Coronary Blood Flow and Oxidative Stress in Isolated Rat Hearts

  DOI 10.1159/000520498
  Časopis Pharmacology
  Godina 2022
  Autori Nada Banjac, Velibor Vasović, Nebojša P Stilinović, Dušan V Prodanović, Ana D Tomas Petrović, Lucija V Vasović, and Vladimir Lj Jakovljević
  Volumen 107
  Broj 3-4
  Strana od 150
  Strana do 159
  Veb adresa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34903698/

  Aetiology and Frequency of Coma in Emergency Department of the Primary Healthcare Centre

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2022
  Autori Nada Banjac, Nevena Aleksić, Žana M Maksimović, Renata Hadžić, and Dalibor Mihajlović
  Volumen 53
  Broj 4
  Strana od 347
  Strana do 351
  Veb adresa http://scriptamedica.com/wp-content/uploads/2022/12/11-SM53-Q4-BANJAC-et-al.pdf

  Acute coronary syndrome (STEMI, NSTEMI and unstable angina pectoris) and risk factors, similarities and differences

  DOI 10.5937/scriptamed51-27722
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2020
  Autori Dalibor Mihajlović, Žana M. Maksimović, Boris Dojčinović, and Nada Banjac
  Volumen 51
  Broj 4
  Strana od 252
  Strana do 260
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2490-3329/2020/2490-33292004252M.pdf

  Acute coronary syndrome (STEMI, NSTEMI and unstable angina pectoris) and risk factors, similarities and differences

  DOI 10.5937/scriptamed51-27722
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2020
  Autori Dalibor Mihajlović, Žana M Maksimović, Boris Dojčinović, and Nada Banjac
  Volumen 51
  Broj 4
  Strana od 252
  Strana do 260

  Significance of Dyspnoea as a Symptom in the Emergency Department of the Primary Healthcare Centre

  DOI 10.5937/scriptamed51-26726
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2020
  Autori Žana M Maksimović, Nada Banjac, and Miloš Čović
  Volumen 51
  Broj 3
  Strana od 158
  Strana do 165
  Veb adresa http://scriptamedica.com/wp-content/uploads/2020/10/06-MAKSIMOVI%C4%86-et-al.pdf

  ANALYSIS OF EFFECT OF THE ANTIDEPRESSANT SERTALINE ON THE LEGHT OF QT INTERVAL IN PATIENTS WITH DEPRESSION AND ALCOHOL DEPENDENCE

  DOI http://dx.doi.org/10
  Časopis Sanamed
  Godina 2019
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Zlatan Stojanović, Gordana Macanović, Nada Banjac, and Želimir Erić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 42
  Strana do 52
  Veb adresa http://www.sanamed.rs/OJS/index.php/Sanamed

  DEHIDRATACIJA KOD DJECE KAO POSLJEDICA GASTROENTERITISA

  Časopis Halo 194
  Godina 2019
  Autori Nada Banjac, Daniela Kesić-Mijić, and Gordana Maravić-Oplakan
  Volumen 25
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 18
  Veb adresa https://www.beograd94.rs/sr/edukacija/%C4%8Daspis-halo-194

  Analysis of the effect of the antidepressant sertraline on the length of QT interval in patients with depression and alcohol dependence

  DOI 10.24125/sanamed.v14i1.301
  Časopis Sanamed
  Godina 2019
  Autori Sanja Stojanović-Vukadinović S, Zlatan Stojanović, Gordana Macanović, Nada Banjac, and Želimir Erić
  Volumen 14
  Broj 2
  Strana od 45
  Strana do 52
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-662X/2019/1452-662X1901045S.pdf

  Funkcionalna povezanost talamusa i psihotičnih manifestacija kod shizofrenije

  DOI 0.7251/PSY1901036V
  Časopis Psymedica
  Godina 2019
  Autori Sanja Vukadinović Stojanović, Gordana Macanović, Nada Banjac, and Zlatan Stojanović
  Volumen 8
  Broj 1/2
  Strana od 36
  Strana do 43

  Dehidratacija kod djece kao posljedica gastroenteritisa

  DOI 10.5937/Halo1901009B
  Časopis Halo 194
  Godina 2019
  Autori Nada Banjac, Daniela Kesić-Mijić, and Gordana Maravić-Oplakan
  Volumen 25
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 19

  Disulfiramska reakcija

  Časopis Halo 194
  Godina 2019
  Autori Nada Banjac
  Volumen 25
  Broj 3
  Strana od 151
  Strana do 154
  Veb adresa https://www.halo194.rs/sr/radovi/disulfiramska-reakcija

  BILIJARNE KOLIKE U HITNOJ POMOĆI

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2018
  Autori Nada Banjac and Davor Đurić
  Volumen Vol.24
  Broj 1 2018.
  Strana od 8
  Strana do 21
  Veb adresa https://halo194.rs/index.php/radovi/bilijarne-kolike-u-hitnoj-pomoci

  Bilijarne kolike u hitnoj pomoći

  DOI 10.5937/Halo1801008B
  Časopis Halo 194
  Godina 2018
  Autori Nada Banjac and Davor Đurić
  Volumen 24
  Broj 1
  Strana od 8
  Strana do 21

  POREMEĆAJI SRČANOG RITMA I PRIMJENA ANTIARTITMIKA U SHMP DOMA ZDRAVLJA BANJA LUKA

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2017
  Autori Nada Banjac and Bjanka Lazić
  Strana od -
  Strana do -
  Veb adresa https://halo194.rs/index.php/radovi/poremecaji-srcanog-ritma-i-primjena-antiartitmika-u-shmp-doma-zdravlja-banja-luka

  PISANJE NAUČNOG ČLANKA: UMRID FORMULA

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2017
  Autori Slađana Anđelić, Nada Banjac, Goran Čolaković, and Nada Emiš-Vandlik
  Volumen Vol.23
  Broj 1 2017.
  Strana od 31
  Strana do 37
  Veb adresa https://halo194.rs/

  Poremećaji srčanog ritma i primjena antiartitmika u SHMP Doma zdravlja Banja Luka

  Časopis Halo 194
  Godina 2017
  Autori Nada Banjac and B. Lazić
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 59

  PISANJE NAUČNOG ČLANKA: UMRID FORMULA

  Časopis Halo 194
  Godina 2017
  Autori Slađana Anđelić, Nada Banjac, Goran Čolaković, and Nada Emiš-Vadlik
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 37

  Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

  DOI 10.7251/BII1602104K B
  Časopis Biomedicinska istraživanja
  Godina 2016
  Autori Darko Golić, Božo Krivokuća, Zoran Mavija, and Nada Banjac
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 104
  Strana do 111

  TRETMAN HIPOGLIKEMIJE U SLUŽBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI BANJALUKA

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2016
  Autori Milica Gaćeša, Miljenko Gaćeša, Renata Hadžić-Hadžibegović, Nada Banjac, and Dalibor Mihajlović
  Volumen 16
  Broj 3
  Strana od 15
  Strana do 21
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1451-1053/2016/1451-10531603015G.pdf

  Učestalost polne zastupljenosti, sociodemografskih i drugih faktora kod pacijenata sa depresivnim poremećajem nakon moždanog udara

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2016
  Autori Nada Banjac, S. Stojanović-Vukadinović, Z. Stojanović, Milan Stojaković, and G. Macanović
  Volumen 7
  Broj 1-2
  Strana od 1
  Strana do 30

  Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Božo Krivokuća, Zoran Mavija, Duška Golić, Nada Banjac, P. Kovačević, and S. Krivokuća
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 8

  Tretman hipoglikemije u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2016
  Autori Milica Gaćeša, Miljenko Gaćeša, Renata Hadžić, Nada Banjac, and Dalibor Mihajlović
  Volumen 16
  Broj 3
  Strana od 15
  Strana do 21
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=RELAKW%26and%26hipoglikemija&page=1&sort=1&stype=0&backurl=%2fRelated.aspx%3fartak%3dhipoglikemija

  Akutni respiratorni distres sindrom kod predoziranja heroinom

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Danijela Kesić-Mijić, Mirjana Gnjatić, and Nada Banjac
  Volumen 5
  Broj 1-2
  Strana od 186
  Strana do 189
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2015.pdf

  Kongitivno funkcionisanje pacijenata sa depresijom nakon moždanog udara

  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2015
  Autori S. Vukadinović, Z. Stojanović, and Nada Banjac
  Volumen 15
  Broj 6
  Strana od 1
  Strana do 2

  Učestalost febrilnih konvulzije kod djece u SHMP Banjaluka

  Časopis Halo 194
  Godina 2014
  Autori Nada Banjac, Daniela Kesić-Mijić, Tanja Ždero, and Gordana Maravić-Oplakan
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 16

  Skrining očnih oboljenja kod djece u Banjaluci

  Časopis Halo 194
  Godina 2013
  Autori Vinko Regoda and Nada Banjac
  Volumen 19
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 11
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2611312&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d11312

  Prehospitalni tretman akutne psihotične reakcije

  Časopis Halo 194
  Godina 2013
  Autori Nada Banjac and Veselka Maksimović
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 47
  Strana do 54
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2611429&page=0&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d11429

  Akutne respiratorne opstruktivne infekcije kod djece u SHMP Banjaluka

  Časopis Halo 194
  Godina 2013
  Autori Nada Banjac, Aleksandar Perić, Milica Gavela, and Dragana Ćetković
  Volumen 19
  Broj 3
  Strana od 101
  Strana do 107
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2611547&page=0&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d11547

  Određivanje troponina T i D-dimera u dijagnozi akutnog koronarnog sindroma i embolije pluća u Službi hitne medicinske pomoći u Banjoj Luci

  Časopis Halo 194
  Godina 2012
  Autori Nada Banjac, Z. Lukić, and D. Mijić-Kesić
  Volumen 18
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 7

  Učestalost alergijskih reakcija u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, Miljenko Gaćeša, Dalibor Mihajlović, Snježana Kozomara, Gordana Maravić Oplakan, and Brankica Galić
  Volumen 11
  Broj 2-3
  Strana od 15
  Strana do 21

  Analiza kardiopulmonalnih reanimacija u Službi hitne pomoći Banjaluka sprovedenih prema reanimacionom protokolu

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, Miljenko Gaćeša, Dalibor Mihajlović, Aleksandar Lazarević, Dario Grbić, and Danijela Grbić
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 34

  Učestalost alergijskih reakcija u Službi hitne medicinske pomoći Doma Zdravlja Banja Luka

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, Miljenko Gaćeša, S. Kozomara, Gordana Maravić-Oplakan, B. Galić, and Dijana Mihajlović
  Broj 2-3
  Strana od 15
  Strana do 21
  Veb adresa http://urgentnamedicina.sld.org.rs/dotAsset/57031.pdf

  MIRTAZAPIN U LIJEČENJU DEPRESIVNIH PACIJENATA

  DOI 10.7215/PSY1002009V
  Časopis PSYMEDICA
  Godina 2010
  Autori Sanja Vukadinović, Milan Stojaković, and Nada Banjac
  Broj 1-2
  Strana od 9
  Strana do 15
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/psymedica/article/view/009V/113

  Incidenca i prehospitalno zbrinjavanje akutnog koronarnog sindroma u službi hitne medicinske pomoći Banja Luka

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2009
  Autori Nada Banjac and Božana Kovačević
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 103
  Strana do 110

  Učestalost cerebrovaskularnih bolesti i faktori rizika u službi hitne medicinske pomoći Banja Luka

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2009
  Autori Nada Banjac and Sanja Kezić
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 98
  Strana do 102

  Učestalost nasilja među adolescentima

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2008
  Autori Gordana Maravić-Oplakan, Marija Burgić-Radmanović, and Nada Banjac
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 33
  Strana do 40
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%266325&page=5&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d6325

  Akutne intoksikacije hemijskim agensima u SHMP Banja Luka

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2008
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, and Sanja Vukadinović
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 50
  Strana do 53
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%266325&page=8&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d6325

  Arterijska hipertenzija i pušenje kao faktor rizika

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2008
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, Duško Vulić, and Sanja Vukadinović
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 54
  Strana do 58
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%266325&page=9&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d6325

  Uloga i značaj defibrilacije u reanimaciji

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2004
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, and G. Dragišić
  Volumen 1
  Broj 54
  Strana od -
  Strana do -

  Sindrom krupa

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2004
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, N. Dragišić, and Jelica Predojević-Samardžić
  Volumen 1
  Broj 65
  Strana od -
  Strana do -

  Hronična opstruktivna bolest i astma u službi hitne pomoći u prijeratnom i poratnom periodu

  Časopis ABC - časopis urgentne medicine
  Godina 2003
  Autori Renata Hadžić-Hadžibegović, Peđa Kovačević, and Nada Banjac
  Volumen 83
  Strana od -
  Strana do -

  The importance of early defibrillation in CPR in the emergency care unit of Banja Luka

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2002
  Autori Nada Banjac, Dragan Milošević, and Z. Ahmić
  Volumen 5(21)
  Strana od 37
  Strana do 43
  Veb adresa https://www.halo194.rs/sr/

  Uticaj faktora klime na respiratorna oboljenja

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2002
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić, Dragana Stojisavljević, D. Danojević, and S. Petković
  Volumen 22
  Strana od 21
  Strana do 25

  Učestalost i način zbrinjavanja srčanih aritmija u Službi hitne pomoći Banjaluka

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2002
  Autori G. Dragišić, Nada Banjac, Rade Tanjga, and N. Vrhovac
  Volumen 22
  Broj 27
  Strana od -
  Strana do -

  Uloga rane defibrilacije u postupku reanimacije u Službi hitne pomoći

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2002
  Autori Nada Banjac, D. Milošević, M. Zrnić, and Z. Ahmić
  Volumen 21
  Broj 37
  Strana od -
  Strana do -

  Uticaj klime na respiratorna oboljenja

  DOI 0354-2777
  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2002
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, and Snežana Petković
  Volumen 5
  Broj 22
  Strana od 21
  Strana do 26

  Učestalost i način zbrinjavanja srčanih aritmija u Službi hitne pomoći u Banjoj Luci

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2002
  Autori Gordana Dragišić, Nada Banjac, Suzana Savić-Vrhovac, and Rade Tanjga
  Volumen 5
  Broj 22
  Strana od 27
  Strana do 33

  Principi liječenja arterijske hipertenzije u službi hitne medicinske pomoći u Banjaluci i uloga stresa

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2001
  Autori Nada Banjac, M. Krneta, M. Zrnić, and Z. Ahmić
  Volumen 19
  Broj 15
  Strana od -
  Strana do -

Radovi sa skupova

  Prehospitalni tretman akutne psihotične reakcije

  Naučni skup Treći kongres doktora medicine RS sa međunarodnim učešćem
  Godina 2023
  Autori Nada Banjac and V Maksimović
  Strana od 42
  Strana do 43

  Signifiance of early detection of health disorders in primary school pupils

  Naučni skup 19th Wonca Conference of Family Doctors
  Godina 2023
  Autori G Maravić Oplakan, M Burgić Radmanović, Z Škorić, Nada Banjac, S Trifunović, and V Rebić

  Cardipulmonary Resuscitation in Emergency Medical Department of Banjaluka in 2018

  Naučni skup Southeast European Medical Forum (SEEMF), Tenth Anniversary International Medical Congress Clinical & Translational Medicine Challenges in the Healthcare Systems 21st Century. Values & Principles
  Godina 2023
  Autori Nada Banjac and S Radić

  Lijekovi u urgentnoj medicini

  Naučni skup The Future of Pharmacology Challenges and Opportunities, 14th Serbian Congress of Pharmacology, 4th Serbian Congress of Clinical Pharmacology, with international participation
  Godina 2019
  Autori Nada Banjac

  Povrede nastale u saobraćajnim nezgodama

  Naučni skup Šesti kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Nada Banjac and Božo Krivokuća

  Dehidratacija i rehidratacija kod djece sa febrilnim stanjem u SHMP JZU DZ Banja Luka u prvom trimestru 2015

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres Društva lekara urgentne medicine Srbije
  Godina 2016
  Autori M Stojanović, Nada Banjac, S Kozomara, S Vujičić, A Stupar, R Hadžić, S Miljković, J Kesić-Tešanović, and D Malešević
  Strana od 74
  Strana do 75

  Saobraćajni traumatizam u službi hitne medicinske pomoći

  Naučni skup Razvojni put saobraćajnog inženjerstva: petnaest godina novog TES-a
  Godina 2016
  Autori Nada Banjac, G Radanović, M Šupica, and M Karadža
  Strana od 57
  Strana do 62

  Pojava Q-groznice u gradu Banja Luka u prvom trimestru 2016. godine

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres Društva lekara urgentne medicine Srbije
  Godina 2016
  Autori D. Simić, Nada Banjac, S. Kozomara, M. Šupica, S. Trninić, G. Matić, M. Gaćeša, and M. Miljković

  Učestalost akutnih komplikacija dijabetesa u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja BanjaLuka

  Naučni skup Deveti kongres urgentne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Đ. Bajić, Nada Banjac, and D. Haseljić

  Značaj obuke i uloga pripadnika saobraćane policije upružanju prve pomoći

  Naučni skup Drugi stručni seminar sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Nada Banjac
  Strana od 152
  Strana do 155

  Psihomotorna zrelost djece za upis u prvi razred osnovne škole

  Naučni skup 20th World conference Wonca, Family Medicine Care for Generation
  Godina 2013
  Autori G Maravić Oplakan, Nada Banjac, Lj Jelovac, S Trifunović, V Vulić, and N Janjić

  Psihomo- torna zrelost djece za upis u prvi razred osnovne škole. Kongres doktora medicine

  Naučni skup Kongres doktora medicine
  Godina 2013
  Autori G. Maravić-Oplakan, Nada Banjac, Lj. Jelovac, and S. Trifunović

  Akutni koronarni sindrom i značaj određivanja kardiospecifičnih enzima u SHMP Banjaluka

  Naučni skup Treći kongres doktora medicine RS sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Nada Banjac and G. Gvozdenac

  Uloga Službe hitne medicinske pomoći u zbrinjavanju onkoloških pacijenata u Banjoj Luci

  Naučni skup Osmi kongres urgentne medicine Srbijesa
  Godina 2013
  Autori Nada Banjac, D. Mijić-Kesić, and Sanja Ljubojević-Osmančević

  Incidence and Pre-Hospital Care of Acute Coronary Syndrome in Emergency Department Banja Luka

  Naučni skup Prehospital and Disaster Medicine. Cambridge University Press
  Publikacija Cambridge University Press
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, G Maravic-Oplakan, B Kovacevic, L Jelovac, D Mihajlovic, M Burgic-Radmanovic, and D Kovacevic

  Zbrinjavanje povređenih u SHMP Bijeljina

  Naučni skup Deseti simpozijum urgentne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori S. Mijatović, Nada Banjac, D. Milanović, D. Savić, and A. Mijatović

  Frekvency of cerebrovascular diseases and risk factor in emergency department in Banjaluka

  Naučni skup 17 th World Congress for Disaster and Emergency Medicine
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, S. Kežić, Gordana Maravić-Oplakan, S. Vukadinović, N. Janjić, V. Vulić, and D. Kovačević

  Incidence and prehospital care of acute coronarry in emergency department, Banjaluka

  Naučni skup 17 th World Congress for Disaster and Emergency Medicine
  Godina 2011
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, B. Kovačević, Lj. Jelovac, D. Mihajlović, and D. Kovačević

  Significance of early detection of health disorders in primary school pupils

  Naučni skup 19 th Wonca World Conference of Famili Doctors
  Godina 2010
  Autori G. Maravić-Oplakan, Marija Burgić-Radmanović, Z. Škorić, Nada Banjac, and S. Trifunović

  Prevention and raising awareness of the young people of influence of anrcotics on their health

  Naučni skup 19th Wonce World Conference of Famili Doctors
  Godina 2010
  Autori Gordana Maravić-Oplakan, Nada Banjac, Lj. Jelovac, Marija Burgić-Radmanović, Duško Vulić, and V. Vulić

  By prevention to an early breas cancer diagnose and successful tretment

  Naučni skup 13th Wonce Europe Conference de la Medicine, Generale 2007.
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2007
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, and M. Popović

  Smoking frequency among HVE teacher in the primary schools of Republika Srpska

  Naučni skup The first international conference on smoking cessation
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2007
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, Duško Vulić, and J. Bujadinović

  Mirtazapine and suxual dysfunktion

  Naučni skup Medicinski arhiv
  Publikacija Časopis ljekara Bosne i Hercegovine
  Godina 2007
  Autori Milan Stojaković, Nada Banjac, and S. Vukadinović

  Rezultati iefikasnosti edukativno-promotivnih programa kod školske omladine

  Naučni skup Četvrti kongeres pedijatara Srbije i Crne Gore
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2006
  Autori Gordana Maravić-Oplakan, Nada Banjac, Marija Burgić-Radmanović, M. Đaković, and S. Marić

  Pre-hospital treatment of acute poisoning by chemical agents

  Naučni skup 12th Regional Conference of Wonca Europe ESGP/FM Towards medical renaissance bridging the gap between biology and humanities
  Publikacija In: Book of abstracts of the 12th Regional Conference of Wonca Europe ESGP/FM Towards medical renaissance bridging the gap between biology and humanitie
  Godina 2006
  Autori Nada Banjac, Snježana Popović-Pejičić, G Oplakan, and J Vučković
  Strana od 53
  Strana do 54

  Justification of Benzodiazepine application

  Naučni skup Proceedings 46th Internacional Neuropsyhiatric
  Publikacija Neurologia Croatica 1953
  Godina 2006
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, and Marija Burgić-Radmanović

  Prehospitalni tretman akutnih trovanja hemijskim agensima kod odraslih u Službi hitne medicinske pomoći uBanjojLuci

  Naučni skup Wonca Europe
  Publikacija Abstract book
  Godina 2006
  Autori Nada Banjac, Gordana Maravić-Oplakan, Snježna Pejičić, and J. Vučković

  Pilot Study on efficiency and importance of educational programs in promotion and preventio od health among schoolage children

  Naučni skup 1 st Congress of the Association doctors GP/FM Svuth-East Europe
  Publikacija Abstract book
  Godina 2006
  Autori Gordana Maravić-Oplakan, Nada Banjac, V. Vulić, M. Popović, Marija Burgić-Radmanović, and J. Vučković

Ostali radovi

  Član Savjeta za bezbjednost saobraćaja grada Banja Luka

  Izdavač Savjet za bezbjednost saobraćaja grada Banja Luka
  Godina 2023
  Autori Nada Banjac

  Časopis Urgentna medicina ABC

  Izdavač Srpsko lekarsko društvo
  Godina 2022
  Autori Nada Banjac

  Časopis Urgentna medicina ABC

  Izdavač Srpsko ljekarsko društvo
  Godina 2021
  Autori Nada Banjac

  Dobitnik Povelje Komore doktora medicine Republike Srpske za organizaciju zdravstvene službe

  Izdavač Komora doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2020
  Autori Nada Banjac

  Časopis Urgentna medicina ABC

  Izdavač Srpsko ljekarsko društvo
  Godina 2020
  Autori Nada Banjac

  Predav na pozivu Cardiopulmonary reanimation in Emergency Service Banja Luka

  Godina 2019
  Autori Nada Banjac

  Predavač po pozivu na 14. Kongresu farmakologa Srbije. Lijekovi u Urgentnoj medicini

  Godina 2019
  Autori Nada Banjac

  Učešće na edukaciji Škola kliničkih ispitivanja Banja Luka za CRA Akademiju

  Izdavač Medicinski fakultet
  Godina 2019
  Autori Nada Banjac

  Predavač po pozivu na stručnom sastanku Društva doktora medicine Republike Srpske "Urgentna stanja"

  Izdavač Društvo doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Nada Banjac

  Časopis Psymedica-AMDA RS BiH

  Godina 2018
  Autori Nada Banjac

  Predavač po pozivu Udruženja ljekara porodične medicine regije Zvornik, po Programu kontinuirane edukacije

  Izdavač Udruženja ljekara porodične medicine regije
  Godina 2017
  Autori Nada Banjac

  Savremeni izazovi u medicini

  Godina 2017
  Autori Nada Banjac

  Medicinski glasnik, recezent za časopis

  Godina 2017
  Autori Nada Banjac

  Prevencija akutnih i hroničnih komplikacija dijabetesa kod djece na inzulinu na teritoriji opštine Banjaluka

  Godina 2017
  Autori Nada Banjac

  Doktorska disertacija: Uporedna analiza različitih efekata inhibitora fosfodiesteraze (PDE5) na koronarnu cirkulaciju

  Godina 2011
  Autori Nada Banjac

  Unapređenje kvaliteta pružanja hitne medicinske pomoći u 15 opština Republike Srpske

  Godina 2011
  Autori Nada Banjac

  „Uporedna analiza efekata različitih inhibitora fosfodiesteraze 5 (PDE5) na koronarnu cirkulaciju“

  Godina 2011
  Autori Nada Banjac

  :"Unapređenje kvaliteta pružanja hitne medicinske pomoći u 15 opština Republike Srpske"

  Godina 2011
  Autori Nada Banjac

  Poboljšanje dijagnostike i tretmana akutnog infarkta miokarda (AIM), u svim domovima zdravlja Republike Srpske

  Godina 2008
  Autori Nada Banjac

  Poboljšanje dijagnostike i tretmana akutnog infarkta miokarda (AIM), u svim domovima zdravlja Republike Srpske

  Godina 2008
  Autori Nada Banjac

  Prehospitalno zbrinjavanje akutnih trovanja hemijskim agensima kod odraslih osoba

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2006
  Autori Nada Banjac

  „Prehospitalno zbrinjavanje akutnih trovanja hemijskim agensima kod odraslih osoba“

  Izdavač Medicinski fakultet, Banja Luka
  Godina 2006
  Autori Nada Banjac

  Prevencija ranog otkrivanja raka dojke" na teritoriji opštine Novi Grad

  Godina 2005
  Autori Nada Banjac

  Prevencija ranog otkrivanja raka dojke" na teritoriji opštine Novi Grad

  Godina 2005
  Autori Nada Banjac

  Prevencija akutnih i hroničnih komplikacija dijabetesa kod djece na inzulinu na teritoriji opštine Banjaluka

  Godina 2004
  Autori Nada Banjac

  Pružanje medicinske pomoći starim i nepokretnim licima socijalno ugroženih kategorija u gradu Banjaluci

  Godina 2004
  Autori Nada Banjac

  Pružanje medicinske pomoći starim i nepokretnim licima socijalno ugroženih kategorija u gradu Banjaluci", realizovan 2003/2004.

  Godina 2004
  Autori Nada Banjac

Knjige

  Prva pomoć: teorija i praksa

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-70-7
  Godina 2021
  Autori Nada Banjac
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Osnovi kliničke prakse

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-41-7
  Godina 2020
  Autori Nada Banjac
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Urgentna medicina

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99976-26-12-7
  Godina 2018
  Autori Nada Banjac, Darko Golić, Božo Krivokuća, and Snježana Kozomara
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 573

  Urgentna medicina

  Izdavač Grafid d.o.o Banjaluka
  ISBN 978-99976-26-12-7
  Godina 2018
  Autori Nada Banjac, Darko Golić, Božo Krivokuća, and Snježana Kozomara
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 573

  Urgentna medicina – Vodič iz BLS-a za nemedicinsko osoblje

  Izdavač Banja Luka: Primaprom, 2012 (Banja Luka : Primaprom)
  ISBN 978-99955-728-2-2
  Godina 2012
  Autori Nada Banjac and Dražen Kovačević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 29

  Urgentna medicina – Vodič za medicinske tehničare

  Izdavač Banja Luka: Primaprom, 2012 (Banja Luka : Primaprom)
  ISBN 978-99955-728-1-5
  Godina 2012
  Autori Nada Banjac and Dražen Kovačević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 176

  Urgentna medicina – Vodič za ljekare

  Izdavač Banja Luka: Primaprom, 2012 (Banja Luka : Primaprom)
  ISBN 978-99955-728-0-8
  Godina 2012
  Autori Nada Banjac and Dražen Kovačević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 246