Navigation

Igor Dujlović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet - Katedra za računarstvo i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računarske nauke viši asistent March 24, 2022

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Statistička analiza generatora pseudo-slučajnih brojeva

  Časopis INFO M
  Godina 2021
  Autori Aleksandar Keleč, Nikola Obradović, Igor Dujlović, and Zoran Mitrović
  Volumen 74
  Strana od 32
  Strana do 38
  Veb adresa https://infom.fon.bg.ac.rs/index.php/infom/issue/view/371

  Prijedlog sistema za pomoć pri online kupovini

  Časopis INFO M
  Godina 2016
  Autori Igor Dujlović
  Volumen 15
  Broj 58
  Strana od 31
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.infom.org.rs

  Razvoj hibridnih mobilnih aplikacija

  Časopis INFO M
  Godina 2013
  Autori Igor Dujlović and Zoran Đurić
  Volumen 12
  Broj 46
  Strana od 11
  Strana do 18
  Veb adresa http://www.infom.org.rs

Radovi sa skupova

  Towards an online multilingual tool for automated conceptual database design

  Naučni skup International Symposium on Intelligent and Distributed Computing
  DOI 0.1007/978-3-031-29104-3_16
  Publikacija Intelligent Distributed Computing XV (SCI, volume 1089)
  Godina 2022
  Autori Dražen Brđanin, Mladen Grumic, Goran Banjac, Milan Miscevic, Igor Dujlović, Aleksandar Keleč, Nikola Obradović, Danijela Banjac, Dragana Volas, and Slavko Marić
  Strana od 144
  Strana do 153
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-29104-3_16

  REDBUL: An Online System for Reverse Engineering of Relational Databases

  Naučni skup Int. Conf. on INnovations in Intelligent SysTems and Applications INISTA–2020
  DOI 10.1109/INISTA49547.2020.9194652
  Publikacija Proc. of the Int. Conf. on INnovations in Intelligent SysTems and Applications INISTA–2020
  Godina 2020
  Autori Dražen Brđanin, Dragana Vukovic, Goran Banjac, Aleksandar Keleč, Igor Dujlović, Nikola Obradović, and Danijela Banjac
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9194652

  An Approach to Web-based Visualization of Automatically Generated Data Models

  Naučni skup EUROCON 2019
  DOI 10.1109/EUROCON.2019.8861729
  Publikacija IEEE EUROCON 2019 -18th International Conference on Smart Technologies
  Godina 2019
  Autori Igor Dujlović, Nikola Obradović, Aleksandar Keleč, Dražen Brđanin, Goran Banjac, and Danijela Banjac
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/8861729

  Performance analysis on Android SQLite database

  Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717652
  Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2019
  Autori Nikola Obradović, Aleksandar Keleč, and Igor Dujlović
  Strana od 1
  Strana do 4

  One approach for full-text search of files in MongoDB based systems

  Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717777
  Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2019
  Autori Aleksandar Keleč, Igor Dujlović, and Nikola Obradović
  Strana od 1
  Strana do 6

  Facebook Messenger Bots and Their Application for Business

  Naučni skup 24th Telecommunications forum TELFOR 2016
  DOI 10.1109/TELFOR.2016.7818926
  Publikacija Telecommunications Forum (TELFOR), 2016 24th
  Godina 2016
  Autori Dijana Vuković and Igor Dujlović

  Cross-platform web based real-time communication in web TV and video on demand systems

  Naučni skup ELMAR (ELMAR), 2015 57th International Symposium
  DOI 10.1109/ELMAR.2015.7334497
  Publikacija ELMAR (ELMAR), 2015 57th International Symposium
  Godina 2015
  Autori Igor Dujlović and Zoran Đurić
  Strana od 65
  Strana do 68

  Upotreba novih funkcionalnosti HTML5 pri razvoju web i mobilnih aplikacija

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12
  Godina 2013
  Autori Igor Dujlović and Zoran Đurić
  Strana od 864
  Strana do 869
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2013/radovi/RSS-6/RSS-6-1.pdf

  Razvoj hibridnih mobilnih aplikacija pomoću PhoneGap platforme

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12
  Godina 2013
  Autori Igor Dujlović and Zoran Đurić
  Strana od 870
  Strana do 874
  Veb adresa http://www.infoteh.rs.ba/zbornik/2013/radovi/RSS-6/RSS-6-2.pdf

Ostali radovi

  „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić, Dragoljub Borojević, Igor Dujlović, Nebojša Đurić, and Marina Todorović

Projekti

Podrska uspostavljanju i razvoju preduzeca kroz uspostavljanje novog mehanizma podrske i osnivanje i razvoj firmi za lica mladja od 30 godina

Project Number 1255029
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni strucni (profesionalni)
Organizational unit Elektrotehnicki fakultet
Head prof. dr Branko Blanusa
Participants Goran Banjac, ma
prof. dr Zeljko Ivanovic
prof. dr Drazen Brdjanin
prof. dr Vladimir Risojevic
Igor Dujlovic, ma
prof. dr Milan Tica
Business Partner EVROPSKA UNIJA BIH
Beginning of realization 2021-02-01
End of the project 2022-06-01
Project value 19558.0 BAM