Navigation

dr Biljana Antonijević

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Liver function alterations among workers in the shoe industry due to combined low-level exposure to organic solvents

  DOI 10.1080/01480545.202
  Časopis DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY
  Godina 2021
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur- Stevuljević, Vesna Paleksić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Marijana Ćurčić, Zorica Bulat, and Biljana Antonijević
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/eprint/Z9T2NPES6QNIHJDDWYZ7/full?target=10.1080/01480545.2021.1894703

Radovi sa skupova

  Toxicity of a mixture of toluene, xylene, ethanol and acetaldehyde: in silico toxicogenomic data-mining

  Naučni skup 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Publikacija 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Godina 2023
  Autori Nina Umićević, Katarina Baralić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Marijana Ćurčić, Zorica Bulat, and Biljana Antonijević

  Correlation of oxidative stress parameters and liver function in workers employed in the shoe industry

  Naučni skup 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Publikacija 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Godina 2023
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur Stevuljević, Katarina Baralić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Zorica Bulat, and Biljana Antonijević

  Oxidative stress parameters in workers exposed to a mixture of low-level organic solvents

  Naučni skup 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Publikacija 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Godina 2023
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur Stevuljević, Katarina Baralić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Marijana Ćurčić, Zorica Bulat, and Biljana Antonijević

  Effects of low-level exposure to a mixture of organic solvents on oxidative stress in workers in the shoe industry

  Naučni skup 6th Croatian congress of Toxicology
  Publikacija 6th Croatian congress of Toxicology
  Godina 2021
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur Stevuljević, Evica Antonijević, Danijela Đukić Ćosić, and Biljana Antonijević

  Effect of organic solvents on hepatic parameters among workers in the shoe industry

  Naučni skup 6. Hrvatski kongres farmacije
  Publikacija 6. Hrvatski kongres farmacije, 04.-07. aprila 2019. Dubrovnik, Hrvatska
  Godina 2019
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur- Stevuljević, Danijela Đukić Ćosić, Nataša Bogavac Stanojević, Evica Antonijević, and Biljana Antonijević

  Oxidative stress and antioxidative defense parameters in female workers exposed to volatile organic compounds

  Naučni skup 10th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC 10)
  Publikacija 10th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC 10) and the 12th Serbian Congress of Toxicology, April 18-21 2018, Belgrade, Serbia,
  Godina 2018
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur- Stevuljević, Evica Antonijević, Danijela Đukić Ćosić, and Biljana Antonijević

  Uticaj vegetarijanskog načina ishrane i terapije niskim dozama acetilsalicilne kiseline na izlučivanje salicilata urinom

  Naučni skup 50. Dani preventivne medicine- međunarodni Kongres
  Publikacija 50. Dani preventivne medicine- međunarodni Kongres, 27-30. septembra 2016. Niš, Srbija, Zbornik rezimea
  Godina 2016
  Autori Nina Vukičević, Anja Gligić, Milenko Vučenović, Nina Umićević, Mirjana Đermanović, Biljana Antonijević, and Danijela Đukić Ćosić
  Strana od 71

  Uticaj trodnevne primjene preparata na bazi ranitidina, pseudoefedrina i oksimetazolina na pouzdanost analize amfetamina komercijalnim test trakama

  Naučni skup 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem
  Publikacija 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, 22-26. april 2016. Srebrno jezero, Srbija, Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Vesna Lukić, Marina Janjetović, Milica Jokić, Dragana Bundalo, Danijela Đukić Ćosić, Biljana Antonijević, and Nina Umićević
  Strana od 834

  Ekskrecija salicilata putem urina kod vegetarijanaca i pacijenata koji koriste niske doze acetilsalicilne kiseline

  Naučni skup 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem
  Publikacija 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, 22-26. april 2016. Srebrno jezero, Srbija, Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Anja Gligić, Nina Vukičević, Milenko Vučenović, Danijela Đukić Ćosić, Biljana Antonijević, Mirjana Đermanović, and Nina Umićević
  Strana od 823

Projekti

Jacanje naucnog kapaciteta za energetsko siromastvo

Project Number 1256017
Status Aktivan
Type of project Horizont Evropa
Organizational unit Masinski fakultet
Head prof. dr Petar Gvero
Participants dr Srdjan Vaskovic
prof. dr Milovan Kotur
prof. dr Dalibor Savic
dr Biljana Antonijevic
Milan Pupcevic, ma
prof. dr Darija Gajic
doc. dr Djordje Vojinovic
prof. dr Ljubisa Preradovic
Danijela Kardas Ancic, ma
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2024-09-01
End of the project 2027-08-01
Project value 2930700.0 BAM