Navigation

doc. dr Vesna Paleksić
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za medicinu rada i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Medicina rada i sporta docent July 13, 2017

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M1PR Psihofiziologija rada
M2T Toksikologija
Akademske studije prvog ciklusa
07O3MR Medicina rada
16-B60MDR Medicina rada
16-B80PFR Psihofiziologija rada

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM13MR Medicina rada
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ16ZROSB Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika
OMLD18ZROSB Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika
OS18ZROSB Zaštita u radnom okruženju i sigurnost bolesnika
OSI18MR Medicina rada

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa
1NSMED Sportska medicina
1SSMED Sportska medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Povezanost osobina ličnosti i zadovoljstva poslom kod nastavnika

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Vesna Paleksić, Sanja Narić, Milidrag Vukotić, and Siniša Stanković
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 16

  Osobine ličnosti i sindrom sagorijevanja kod nastavnika osnovnih i srednjih škola

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Vesna Paleksić, Radmila Ubović, and Miroslav Popović
  Volumen 46
  Broj 2
  Strana od 118
  Strana do 124

  Karakteristike nefatalnih povreda na radu u Republici Srpskoj

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Veljko Šormaz, Vesna Paleksić, and Miroslav Popović
  Volumen 46
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 136

  Informisanost i stavovi adolescenata u pogledu reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2013
  Autori Danijela Telebak, Ognjen Perazić, Vesna Paleksić, and Mladen Marković
  Volumen 52
  Strana od 9
  Strana do 16

  Rizici po zdravlje i mogućnost zaštite od jonizujućeg zračenja radnika u zdravstvenoj djelatnosti

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Vesna Paleksić and Jelica Kojović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 103
  Strana do 103

Radovi sa skupova

  Epidemiološke karakteristike nefatalnih povreda na radu u gradu Banja Luka

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Vesna Paleksić, Veljko Šormaz, Miroslav Popović, and Milidrag Vukotić

  Prisustvo metaboličkog sindroma kod pacijenata na sistematskom pregledu u ambulanti medicine rada

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, ybornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Milorad Vujnić, Vesna Paleksić, Nela Rašeta, Tatjana Milivojac, Alma Prtina, and Ognjen Perazić
  Strana od 37
  Strana do 38

  Naknada štete kod sportske povrede kolena

  Naučni skup XIII simpozijuma Sudskomedicinsko veštačenje u medicini rada i II Sudskomedicinsko veštačenje štete nastale pri sportskim aktivnostima, zbornik radova
  Godina 2013
  Autori G Ilić, Nada Mačvanin, and Vesna Paleksić
  Strana od 236
  Strana do 266

  Profesionalne opasnosti i štetnosti i radna mjesta sa povećanim rizikom u termoelektrani na ugalj

  Naučni skup Naučno stručna konferencija “Zaštita životne sredine između nauke i prakse, stanje i perspektive
  Godina 2013
  Autori Vesna Paleksić, Miroslav Popović, and Ognjen Perazić
  Strana od 481
  Strana do 489

  Razvoj i organizacija službe medicine rada u Republici Srpskoj

  Naučni skup Zbornik XII Kongresa medicine rada Srbije
  Godina 2013
  Autori Jelica Kojović, Vesna Paleksić, Ognjen Perazić, and Miroslav Popović
  Strana od 507
  Strana do 519

  Incidenca povreda na radu u rudniku uglja „Gacko“

  Naučni skup V međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Vesna Paleksić, Ognjen Perazić, and Danijela Telebak
  Strana od 215
  Strana do 220

  Vrednosti leukocita kod osoba izloženih jonizujućem zračenju 20 i više godina

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske,knjiga apstrakta 81-81
  Godina 2011
  Autori Milan Pavlović and Vesna Paleksić
  Strana od 81
  Strana do 81

  Stres i vrijednosti indeksa tjelesne mase, arterijskog pritiska i glikemije u deminera

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske, knjiga apstrakta
  Godina 2011
  Autori Snežana Đaković, Jelica Kojović, Mirjana Bojić, and Vesna Paleksić
  Strana od 7
  Strana do 8

  Identifikovane opasnosti i štetnosti u rudniku uglja „Gacko“

  Naučni skup IV Međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Vesna Paleksić and Snežana Đaković
  Strana od 259
  Strana do 265