Navigation

mr Nina Umićević
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za farmakognoziju
 • Medicinski fakultet - Katedra za toksikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Toksikološka hemija viši asistent September 23, 2021

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Phytosynthesis of zinc oxide nanoparticles with acetonic extract of flowers of Geranium robertianum L. (Geraniaceae)

  Časopis Journal of Hygienic Engineering and Design
  Godina 2021
  Autori Relja Suručić, Aleksandra Šmitran, Dragana Gajić, LJiljana Božić, Marina Antić, Valentina Topić- Vučenović, Nina Umićević, Vesna Antunović, and Dijana Jelić
  Volumen 34
  Strana od 66
  Strana do 70
  Veb adresa https://keypublishing.org/jhed/wp-content/uploads/2021/04/05.-JHED-Volume-34-FFP-Full-paper-Relja-Surucic.pdf

  Liver function alterations among workers in the shoe industry due to combined low-level exposure to organic solvents

  DOI 10.1080/01480545.202
  Časopis DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY
  Godina 2021
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur- Stevuljević, Vesna Paleksić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Marijana Ćurčić, Zorica Bulat, and Biljana Antonijević
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/eprint/Z9T2NPES6QNIHJDDWYZ7/full?target=10.1080/01480545.2021.1894703

Radovi sa skupova

  Toxicity of a mixture of toluene, xylene, ethanol and acetaldehyde: in silico toxicogenomic data-mining

  Naučni skup 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Publikacija 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Godina 2023
  Autori Nina Umićević, Katarina Baralić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Marijana Ćurčić, Zorica Bulat, and Biljana Antonijević

  Correlation of oxidative stress parameters and liver function in workers employed in the shoe industry

  Naučni skup 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Publikacija 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Godina 2023
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur Stevuljević, Katarina Baralić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Zorica Bulat, and Biljana Antonijević

  Oxidative stress parameters in workers exposed to a mixture of low-level organic solvents

  Naučni skup 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Publikacija 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Godina 2023
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur Stevuljević, Katarina Baralić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Marijana Ćurčić, Zorica Bulat, and Biljana Antonijević

  Effects of low-level exposure to a mixture of organic solvents on oxidative stress in workers in the shoe industry

  Naučni skup 6th Croatian congress of Toxicology
  Publikacija 6th Croatian congress of Toxicology
  Godina 2021
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur Stevuljević, Evica Antonijević, Danijela Đukić Ćosić, and Biljana Antonijević

  Phytosynthesis of TiO2 nanoparticles for biomedical use: Antimicrobial and pharmacodynamics aspect

  Naučni skup 4. Kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 4. kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem. Knjiga sažetaka, Sarajevo 10-13. oktobar 2019
  Godina 2019
  Autori Vesna Antunović, Aleksandra Šmitran, Relja Suručić, Valentina Topić Vučenović, Nina Umićević, LJiljana Suručić, and Dijana Jelić

  Effect of organic solvents on hepatic parameters among workers in the shoe industry

  Naučni skup 6. Hrvatski kongres farmacije
  Publikacija 6. Hrvatski kongres farmacije, 04.-07. aprila 2019. Dubrovnik, Hrvatska
  Godina 2019
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur- Stevuljević, Danijela Đukić Ćosić, Nataša Bogavac Stanojević, Evica Antonijević, and Biljana Antonijević

  Oxidative stress and antioxidative defense parameters in female workers exposed to volatile organic compounds

  Naučni skup 10th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC 10)
  Publikacija 10th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC 10) and the 12th Serbian Congress of Toxicology, April 18-21 2018, Belgrade, Serbia,
  Godina 2018
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur- Stevuljević, Evica Antonijević, Danijela Đukić Ćosić, and Biljana Antonijević

  Uticaj vegetarijanskog načina ishrane i terapije niskim dozama acetilsalicilne kiseline na izlučivanje salicilata urinom

  Naučni skup 50. Dani preventivne medicine- međunarodni Kongres
  Publikacija 50. Dani preventivne medicine- međunarodni Kongres, 27-30. septembra 2016. Niš, Srbija, Zbornik rezimea
  Godina 2016
  Autori Nina Vukičević, Anja Gligić, Milenko Vučenović, Nina Umićević, Mirjana Đermanović, Biljana Antonijević, and Danijela Đukić Ćosić
  Strana od 71

  Exposure to organophosphates: cholinergic and non-cholinergic targets

  Naučni skup The 6th Congress of Pharmacy in Macedonia
  Publikacija Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl)
  Godina 2016
  Autori Biljana Antonijević, Evica Antonijević, Danijela Đukić-Ćosić, Marijana Ćurčić, and Nina Umićević
  Strana od 311
  Strana do 312
  Veb adresa http://bulletin.mfd.org.mk/volumes/Volume%2062_supp/Volume_62_supp.pdf#page=311

  Uticaj trodnevne primjene preparata na bazi ranitidina, pseudoefedrina i oksimetazolina na pouzdanost analize amfetamina komercijalnim test trakama

  Naučni skup 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem
  Publikacija 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, 22-26. april 2016. Srebrno jezero, Srbija, Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Vesna Lukić, Marina Janjetović, Milica Jokić, Dragana Bundalo, Danijela Đukić Ćosić, Biljana Antonijević, and Nina Umićević
  Strana od 834

  Ekskrecija salicilata putem urina kod vegetarijanaca i pacijenata koji koriste niske doze acetilsalicilne kiseline

  Naučni skup 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem
  Publikacija 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, 22-26. april 2016. Srebrno jezero, Srbija, Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Anja Gligić, Nina Vukičević, Milenko Vučenović, Danijela Đukić Ćosić, Biljana Antonijević, Mirjana Đermanović, and Nina Umićević
  Strana od 823

  Dijeteski suplementi i herbalni lekoviti proizvodi-razlike i sličnosti

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Publikacija 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015. Teslić, Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, and Mirjana Đermanović
  Strana od 28

  Bezbjednost upotrebe kreatin monohidrata kao suplementa

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Publikacija 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015. Teslić, Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, and Mirjana Đermanović
  Strana od 27

  Analiza hemijskih parametara u flaširanim gaziranim vodama

  Naučni skup Osmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Mirjana Đermanović, Vesna Antunović, and Dijana Jelić

  Ispitivanje kvaliteta flaširanih negaziranih voda i vode gradskog vodovoda

  Naučni skup Osmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Mirjana Đermanović, Vesna Antunović, and Dijana Jelić

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon- selektivne elektrode

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Valentina Topić Vučenović, and Dijana Jelić

  Potenciometrijsko određivanje fluorida u zelenim čajevima

  Naučni skup III Kondgres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Godina 2015
  Autori Marija Krivokuća, Nina Umićević, and Dijana Jelić

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon-selektivne elektrode

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova. III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sarajevo, 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Valentina Topić Vučenović, and Dijana Jelić
  Strana od 181
  Strana do 182

  Određivanje sadržaja arsena u različitim začinima metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije

  Naučni skup 7. Centralno- evropski kongres o hrani sa međunarodnim učešćem
  Godina 2014
  Autori Mirjana Đermanović, Dijana Jelić, Biljana Lazić, and Nina Smoljanović

Ostali radovi

  Projekat “Fitosinteza, karakterizacija i biomedicinska primjena metalnih (Ag, Si, Cu) i oksidnih (ZnO, TiO2, CuO, Fe2O3) nanočestica: mikrobiološki, biokinetički i toksikološki aspekt ” (br. projekta 19/6-020/961 – 74/18)

  Godina 2019
  Autori Nina Umićević