Navigation

Nina Umićević
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju, farmakokinetiku i toksikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Toksikološka hemija viši asistent October 27, 2016

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07TOKS Toksikologija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Phytosynthesis of TiO2 nanoparticles for biomedical use: Antimicrobial and pharmacodynamics aspect

  Naučni skup 4. Kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 4. kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem. Knjiga sažetaka, Sarajevo 10-13. oktobar 2019
  Godina 2019
  Autori Vesna Antunović, Aleksandra Šmitran, Relja Suručić, Valentina Topić Vučenović, Nina Umićević, LJiljana Suručić, and Dijana Jelić

  Exposure to organophosphates: cholinergic and non-cholinergic targets

  Naučni skup The 6th Congress of Pharmacy in Macedonia
  Publikacija Macedonian pharmaceutical bulletin, 62 (suppl)
  Godina 2016
  Autori Biljana Antonijević, Evica Antonijević, Danijela Đukić-Ćosić, Marijana Ćurčić, and Nina Umićević
  Strana od 311
  Strana do 312
  Veb adresa http://bulletin.mfd.org.mk/volumes/Volume%2062_supp/Volume_62_supp.pdf#page=311

  Bezbjednost upotrebe kreatin monohidrata kao suplementa

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, and Mirjana Đermanović

  Dijeteski suplementi i herbalni lekoviti proizvodi-razlike i sličnosti

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, and Mirjana Đermanović

  Analiza hemijskih parametara u flaširanim gaziranim vodama

  Naučni skup Osmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Mirjana Đermanović, Vesna Antunović, and Dijana Jelić

  Ispitivanje kvaliteta flaširanih negaziranih voda i vode gradskog vodovoda

  Naučni skup Osmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Mirjana Đermanović, Vesna Antunović, and Dijana Jelić

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon- selektivne elektrode

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Valentina Topić Vučenović, and Dijana Jelić

  Potenciometrijsko određivanje fluorida u zelenim čajevima

  Naučni skup III Kondgres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Godina 2015
  Autori Marija Krivokuća, Nina Umićević, and Dijana Jelić

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon-selektivne elektrode

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova. III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sarajevo, 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Valentina Topić Vučenović, and Dijana Jelić
  Strana od 181
  Strana do 182

  Određivanje sadržaja arsena u različitim začinima metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije

  Naučni skup 7. Centralno- evropski kongres o hrani sa međunarodnim učešćem
  Godina 2014
  Autori Mirjana Đermanović, Dijana Jelić, Biljana Lazić, and Nina Smoljanović