Navigation

Vesna Ivanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 149
Katedre
 • Tehnološki fakultet - Katedra za tekstilno inženjerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Tekstilne tehnologije i inženjerstvo viši asistent April 29, 2021

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  EFFECT OF HYDROGEN-PEROXIDE TREATMENT ON THE PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES OF FLAX FIBERS

  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2023
  Autori Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, Vesna Ivanović, Mirjana Kostić, and Boštjan Novak
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 19
  Veb adresa https://doi.org/10.59919/JCTE04202301E219

  Adsorpcija jona bakra iz vodenih rastvora vlaknima domaće vune

  DOI 10.7251/GHTE1915033J
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2019
  Autori Svjetlana Janjić, Vesna Ivanović, and Biljana Lazić
  Broj 15
  Strana od 33
  Strana do 38
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/12/5_Janjic-i-sar_GHTERS_15_web.pdf

Radovi sa skupova

  EFFECT OF HYDROGEN-PEROXIDE TREATMENT ON THE PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF FLAX FIBERS

  Naučni skup XIV CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2022
  Autori Biljana Lazić, Svjetlana Janjić, Mirjana Kostić, and Vesna Ivanović
  Strana od 141
  Strana do 141

  ADSORPTION OF COPPER CATIONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY DOMESTIC WOOL FIBERS

  Naučni skup XII CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  DOI CIP 66(048.3), 661:663/664(048.3), 502(048.3)
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Svjetlana Janjić, Vesna Ivanović, and Biljana Lazić
  Strana od 130
  Strana do 131
  Veb adresa COBISS.RS-ID 7759640

  UPOTREBA DOMAĆE VUNE ZA UKLANJANJE OTPADNIH MOTORNIH ULJA IZ VODE

  Naučni skup HI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Janjić, Tatjana Botić, Tatjana Rijavec, Ivana Dojčinović, and Vesna Ivanović
  Strana od 508
  Strana do 517

Projekti

UNAPREDJENJE SARADNJE U SEKTORU OBUCE - Inovativni agilni program obuke i mogucnosti obuke za digitalnu i zelenu tranziciju u Bosni

Project Number 1251165
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Svjetlana Janjic
Participants Maja Katic, ma
Vesna Ivanovic, ma
Sanja Novakovic
Sara Lakic, ma
Ivana Dojcinovic
Biljana Vasic
prof. dr Dragana Grujic
Aleksandra Vlajic Ljujic
mr Dragana Radulovic
Sonja Bubic
Tina Tesendic
Danijela Iric
doc. dr Biljana Lazic
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2026-11-30
Project value 106866.0 BAM

UV zastita antimikrobno obradjenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Project Number 1251139
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants mr Ana Velemir
Dusan Popovic
dr Nemanja Kasikovic
Snjezana Stankovic
Maja Milijas, ma
Mitja Kolar
Goran Popric
prof. dr Aleksandar Savic
doc. dr Blanka Skipina
Vesna Ivanovic, ma
Jovana Milanovic
Nermin Bahtic
prof. dr Mladen Stancic
Branko Neral
Branka Ruzicic
Djordje Vujcic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2022-10-01
Project value 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvucno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Project Number 1251106
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants Goran Popric
Snjezana Stankovic
Branka Ruzicic
prof. dr Aleksandar Savic
Mitja Kolar
Dusan Popovic
Jovana Milanovic
Ivana Dojcinovic
prof. dr Svjetlana Janjic
Branko Neral
Djordje Vujcic, ma
Vesna Ivanovic, ma
Maja Katic, ma
prof. dr Mladen Stancic
dr Nemanja Kasikovic
prof. dr Simona Jevsnik
Nermin Bahtic
mr Ana Velemir
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2021-09-07
Project value 33400.0 BAM