Navigation

Vesna Ivanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 149
Katedre
 • Tehnološki fakultet - Katedra za tekstilno inženjerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Tekstilne tehnologije i inženjerstvo viši asistent April 29, 2021

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M31001 Projektovanje tekstilnih proizvoda
M31007 Projektovanje tekstilnih proizvoda (M31007)
M31008 Bioaktivna i medicinska vlakna (M31008)
M31009 Savremeni tehnološki procesi dorade odjeće (M31009)
M31017 Integralna kontrola kvaliteta proizvoda
M32002 Medicinski tekstil
Akademske studije prvog ciklusa
B31221 Tekstilni materijali
B32301 Mehaničke tekstilne tehnologije
B32302 Nauka o vlaknima II
B32324 Nauka o vlaknima I
B32402 Hemijske tekstilne tehnologije
B32404 Ispitivanje tekstila I
B32421 Nauka o vlaknima II
B32422 Mehaničke tekstilne tehnologije
B32427 Efektne i teksturirane pređe
B33503 Ispitivanje tekstila II
B33521 Hemijske tekstilne tehnologije
B33623 Održavanje tekstila i kože
B33626 Tehnologija netkanog tekstila
B34724 Ispitivanje tekstila
B43621 Ispitivanje materijala za obuću

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Adsorpcija jona bakra iz vodenih rastvora vlaknima domaće vune

  DOI 10.7251/GHTE1915033J
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2019
  Autori Svjetlana Janjić, Vesna Ivanović, and Biljana Lazić
  Broj 15
  Strana od 33
  Strana do 38
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/12/5_Janjic-i-sar_GHTERS_15_web.pdf

Radovi sa skupova

  ADSORPTION OF COPPER CATIONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY DOMESTIC WOOL FIBERS

  Naučni skup XII CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  DOI CIP 66(048.3), 661:663/664(048.3), 502(048.3)
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Svjetlana Janjić, Vesna Ivanović, and Biljana Lazić
  Strana od 130
  Strana do 131
  Veb adresa COBISS.RS-ID 7759640

  UPOTREBA DOMAĆE VUNE ZA UKLANJANJE OTPADNIH MOTORNIH ULJA IZ VODE

  Naučni skup HI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Janjić, Tatjana Botić, Tatjana Rijavec, Ivana Dojčinović, and Vesna Ivanović
  Strana od 508
  Strana do 517

Projekti

UV zastita antimikrobno obradjenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Project Number 1251139
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants Nermin Bahtic
Vesna Ivanovic, ma
Djordje Vujcic, ma
prof. dr Nemanja Kasikovic
Jovana Milanovic
Maja Milijas, ma
doc. dr Blanka Skipina
Goran Popric
Branka Ruzicic
Snjezana Stankovic
prof. dr Mladen Stancic
mr Ana Velemir
Branko Neral
Mitja Kolar
Dusan Popovic
prof. dr Aleksandar Savic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2020-12-31
Project value 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvucno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Project Number 1251106
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants Maja Katic, ma
Branka Ruzicic
Goran Popric
prof. dr Simona Jevsnik
Vesna Ivanovic, ma
Mitja Kolar
Dusan Popovic
Branko Neral
Snjezana Stankovic
prof. dr Aleksandar Savic
mr Ana Velemir
prof. dr Nemanja Kasikovic
Nermin Bahtic
Ivana Dojcinovic
prof. dr Mladen Stancic
Djordje Vujcic, ma
prof. dr Svjetlana Janjic
Jovana Milanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-04-30
Project value 33400.0 BAM