Navigation

Maja Katić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/386-958
051/465-032
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Tekstilne tehnologije i inženjerstvo viši asistent September 24, 2020

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B33523 Konstrukcija odjeće I
B33524 Tehnologija izrade odjeće I
B33621 Konstrukcija odjeće II
B33622 Tehnologija izrade odjeće II
B34722 Primjena CAD/CAM sistema I
B34821 Primjena CAD/CAM sistema II
B34823 Projektovanje odjeće
B34827 Fiziologija odijevanja
B44823 Projektovanje obuće

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima lekovitih biljaka

  DOI 10.5937/ZasMat1703283G
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić, and Mitja Kolar
  Volumen 58
  Broj 3
  Strana od 283
  Strana do 292

Radovi sa skupova

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima ljekovitih biljaka

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“
  DOI 10.7251/EEMSR1501571G
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić, and Mitja Kolar
  Strana od 571
  Strana do 587

  Uticaj antimikrobne štampe na sorpcijska svojstva pletenina

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Mladen Stančić, and Branko Neral
  Strana od 531
  Strana do 542

  Uticaj različitih vrsta predobrade na mehanička i antimikrobna svojstva pletenina

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSK
  Publikacija Proceednings
  Godina 2016
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Ljubica Vasiljević, and Mitja Kolar
  Strana od 498
  Strana do 507

  ISTRAŽIVANJE UTICAJA NAČINA OBRADE PLETENINA NA STEPEN OBOJENJA I ANTIMIKROBNA SVOJSTVA

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2014
  Publikacija Zbornik radova, VII međunarodni naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2015
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš, and Maja Čiča
  Strana od 525
  Strana do 541

Projekti

Mikrokapsulacija i ultrazvucno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Project Number 1251106
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Dragana Grujic
Participants Mitja Kolar
mr Ana Velemir
Vesna Ivanovic, ma
Dusan Popovic
Branka Ruzicic
Jovana Milanovic
Nermin Bahtic
Branko Neral
Snjezana Stankovic
Maja Katic, ma
prof. dr Mladen Stancic
prof. dr Svjetlana Janjic
Djordje Vujcic, ma
prof. dr Simona Jevsnik
prof. dr Nemanja Kasikovic
prof. dr Aleksandar Savic
Goran Popric
Ivana Dojcinovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-04-30
Project value 33400.0 BAM