Navigation

Miloš Novaković

Laborant/viši laborant - II-31
Prirodno-matematički fakultet

Projekti

Inventarizacija i ekofizioloska istrazivanja endemicnih i autohtonih vrsta riba u slivu Trebisnjice

Project Number 1259102
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants prof. dr Smiljana Paras
Milos Novakovic
Tijana Lukic
Sanja Karajlic
Biljana Radusin-Sopic, ma
prof. dr Svjetlana Lolic
Dragana Dekic
Anja Bosnjak, ma
Jovana Grahovac, ma
prof. dr Dragojla Golub
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-04-01
End of the project 2025-04-30
Project value 4000.0 BAM