Navigation

Biljana Kiprovski

Projekti

Primjena zeolita obogacenog mikro i makro nutrijentima u sprecavanju abiotickog stresa izazvanog susom

Project Number 1250104
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head doc. dr Ivana Koleska
Participants Biljana Kiprovski
prof. dr Vida Todorovic
mr Dino Hasanagic
prof. dr Rodoljub Oljaca
Ivana Maksimovic
Senad Murtic
prof. dr Biljana Kukavica
Jovana Micic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-02-01
End of the project 2020-02-01
Project value 24700.0 BAM

Evaluacija kvaliteta srijemusa, kao genetickogresursa, sa razlicitih lokaliteta u Republici Srpskoj

Project Number 1251503
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants Nikolina Djekic
Biljana Kiprovski
doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
doc. dr Ivana Koleska
Ivana Maksimovic
doc. dr Marina Antic
Senad Murtic
prof. dr Rodoljub Oljaca
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-03-01
End of the project 2020-03-31
Project value 20305.0 BAM

Primjena citokinina u svrhu smanjenja posljedica stresa izazvanih zaslanjivanjem zemljisnog supstrata

Project Number 0830103
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants Senad Murtic
prof. dr Rodoljub Oljaca
doc. dr Borut Bosancic
Nikolina Djekic
Milan Borisev
mr Sanda Stanivukovic
Ivana Maksimovic
Biljana Kiprovski
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
doc. dr Ivana Koleska
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-31
End of the project 2018-03-20
Project value 23700.0 BAM