Navigation

Ивана Максимовић

Пројекти

Primjena zeolita obogacenog mikro i makro nutrijentima u sprecavanju abiotickog stresa izazvanog susom

Project Number1250104
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitPoljoprivredni fakultet
Headdoc. dr Ivana Koleska
Participantsprof. dr Biljana Kukavica
Jovana Micic
Biljana Kiprovski
Ivana Maksimovic
prof. dr Rodoljub Oljaca
prof. dr Vida Todorovic
Senad Murtic
mr Dino Hasanagic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization2019-02-01
End of the project2020-02-01
Project value24700.0 БАМ

Evaluacija kvaliteta srijemusa, kao genetickogresursa, sa razlicitih lokaliteta u Republici Srpskoj

Project Number1251503
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni - ostali
Organizational unitInstitut za geneticke resurse
Headprof. dr Vida Todorovic
ParticipantsSenad Murtic
Biljana Kiprovski
doc. dr Ivana Koleska
prof. dr Rodoljub Oljaca
doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
doc. dr Marina Antic
Nikolina Djekic
Ivana Maksimovic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization2019-03-01
End of the project2020-03-31
Project value20305.0 БАМ

Primjena citokinina u svrhu smanjenja posljedica stresa izazvanih zaslanjivanjem zemljisnog supstrata

Project Number0830103
СтатусНеактиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPoljoprivredni fakultet
Headprof. dr Vida Todorovic
ParticipantsNikolina Djekic
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
prof. dr Rodoljub Oljaca
Ivana Maksimovic
doc. dr Ivana Koleska
mr Sanda Stanivukovic
Milan Borisev
doc. dr Borut Bosancic
Senad Murtic
Biljana Kiprovski
Business PartnerMinistarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization2016-01-31
End of the project2018-03-20
Project value23700.0 БАМ