Navigation

Duško Torbica
viši asistent

Saradnik - II-5
Rudarski fakultet
052/241-660
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina viši asistent April 28, 2022

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
R2OKPPS Optimizacija konstrukcije podzemnih proizvodnih sistema
R2OPIPP Odabrana poglavlja iz izrade podzemnih prostorija
R2OPOSNL Optimizacija parametara metoda otkopavanja slojevitih i neslojevitih ležišta
Akademske studije prvog ciklusa
G1IB Istražno bušenje
R1ILMS Istraživanje ležišta mineralnih sirovina
R1ILMS18 Istraživanje ležišta mineralnih sirovina
R1IPP10 Izrada podzemnih prostorija
R1IPP18 Izrada podzemnih prostorija
R1MPODE Metode podzemne eksploatacije
R1MPODE14 Metode podzemne eksploatacije
R1PUPE Projektovanje u podzemnoj eksploataciji
R1PUPE10 Projektovanje u podzemnoj eksploataciji
R1TIIPE Transport i izvoz u podzemnoj eksploataciji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  HAULAGE ANALYSIS IN THE AIM OF THE COMBINED SYSTEM APPLICATION ON THE LEAD AND ZINC MINE "SASE" SREBRENICA

  DOI 10.7251/afts.2021.1324.031T
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2021
  Autori Duško Torbica, Vladimir Malbašić, Dražana Tošić, and Jovan Popović
  Volumen 1
  Broj 24
  Strana od 31
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.arhivzatehnickenauke.com

Radovi sa skupova

  ANALYSIS OF THE UNDERGROUND ROOMS STABILITY (LATERAL DRIFTS) AND CALCULATION OF THE LOADING OF SAFETY PILLARS IN UNDERGROUND MINE "BATURINKA"

  Naučni skup GEO-EXPO 2022
  DOI 10.35123/GEO-EXPO_2022
  Publikacija ZBORNIK RADOVA GEO-EXPO 2022
  Godina 2022
  Autori Duško Torbica, Dražana Tošić, Miodrag Čelebić, and Jovana Munjiza
  Strana od 83
  Strana do 90
  Veb adresa https://www.geotehnika.ba/Zbornici_radova/zb_2022.html

  TESTING THE POSSIBILITY OF WATER TREATMENT OF SETTLING TANK FROM THE OPEN PIT "POTRLICA"

  Naučni skup IMPC-EUROASIA 2019
  Publikacija IMPC-EUROASIA 2019 First Regional Mineral Processing Conference
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Tankosić, Alen Štulić, Duško Torbica, Radmila Kotaran, and Ljiljana Rudić-Mikić
  Strana od 812
  Strana do 821

  XVIII Balkan Mineral Processing Congres

  Naučni skup XVIII Balkan Mineral Processing Congress
  Publikacija Setling Tank-Mining Facility For Purification of Water From Open Pit "Potrlica"
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Tankosić, Alen Štulić, Duško Torbica, Radmila Kotaran, and Goran Kovačević

  Procjena stabilnosti podzenih prostorija otvaranja u urudniku sa podzemnom eksploatacijom primjenom FEM

  Naučni skup Rudarsko-geološki kongres o boksitima
  Publikacija Rudarsko-geološki kongres o bokistima, Boksiti Dinarida. stanje istraženosti, iskorištenosti i perspektive sa međunarodnim sudjelovanjem
  Godina 2018
  Autori Dražana Tošić, Slobodan Majstorović, Jovo Miljanović, and Duško Torbica
  Strana od 131
  Strana do 141

  Particle size distribution of iron ore sludge determined by using different methods and iron content by size class

  Naučni skup VII Balkanski rudarski kongres
  DOI 10.7251/BMC170701129T
  Publikacija Book of Proceedings I
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Tankosić, Pavle Tančić, Svjetlana Sredić, Zoran Nedić, and Duško Torbica
  Strana od 129
  Strana do 141
  Veb adresa www.balkanmine2017.com

  Review and characterization of hidraulic transport of the Omarska mine till 2016.

  Naučni skup VII Balkanski rudarski kongres
  DOI 10.7251/BMC170701141B
  Publikacija Book of Proceedings I
  Godina 2017
  Autori Diana Bogdan, Ljiljana Tankosić, and Duško Torbica
  Strana od 141
  Strana do 151
  Veb adresa www.balkanmine2017.com

Knjige

  Monografija 10/22 - 10 godina Rudarskog fakulteta i 22 godine visokog obrazovanja u rudarstvu (1997-2019)

  Izdavač Rudarski fakultet Prijedor
  ISBN 978-99955-681-9-1
  Godina 2019
  Autori Dražana Tošić and Duško Torbica
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 134