Navigation

prof. dr Slobodan Majstorović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Rudarski fakultet
052/241-660
Katedre
 • Rudarski fakultet-Katedra za podzemnu eksplataciju mineralnih sirovina
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina vanredni profesor August 27, 2020

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
R2OKPPS Optimizacija konstrukcije podzemnih proizvodnih sistema
R2OPIPP Odabrana poglavlja iz izrade podzemnih prostorija
R2OPOSNL Optimizacija parametara metoda otkopavanja slojevitih i neslojevitih ležišta
R2SPPIO Stabilnost podzemnih prostorija i objekata
Akademske studije prvog ciklusa
R1IPP10 Izrada podzemnih prostorija
R1MPODE Metode podzemne eksploatacije
R1MPODE14 Metode podzemne eksploatacije
R1PUPE Projektovanje u podzemnoj eksploataciji
R1PUPE10 Projektovanje u podzemnoj eksploataciji
R1TIIPE Transport i izvoz u podzemnoj eksploataciji
R1TMAT Tehnologija materijala

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analysis of ore losses and dilution factors in bauxite underground exploitation

  DOI DOI: 10.725/afst.2016.0815.015M
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2016
  Autori Slobodan Majstorović and Dražana Tošić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 22
  Veb adresa www.arhivzatehnickenauke.com

  Perspectives for development of technical building stone - limestone in the Republic of Srpska

  DOI 10.7251/afts.2015.0712.027M COBISS. RS-ID 4987672
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2015
  Autori Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, and Miodrag Čelebić
  Volumen 7
  Broj 12
  Strana od 27
  Strana do 36

  DEFINING THE BASIC CONDITIONS FOR THE APPLICATION LONGWALL PRINCIPE HORIZONTAL MERGER

  DOI 10.7251/afts.2014.0610.055M
  Časopis Technical Institute of Bijeljina, Archives for Technical Sciences
  Godina 2014
  Autori Jovo Miljanović, Neđo Đurić, Lazar Stojanović, Slobodan Majstorović, and Žarko Kovačević
  Broj 10
  Strana od 55
  Strana do 64
  Veb adresa http://www.arhivzatehnickenauke.com:2095/

  Izbor načina otvaranja i razrade grupisanih boksitnih rudnih tijela primjenom višekriterijumske optimizacije

  Časopis Rudarski radovi
  Godina 2014
  Autori Slobodan Majstorović, Dražana Tošić, and Edin Fazlić
  Broj 1
  Strana od 42
  Strana do 51
  Veb adresa www.jppeu.rs

  Research of the rock mass influence on the mechanized hydraulic support construction (MHS) for the conditions in the underground mine »Strmosten« RMU »Rembas«

  DOI Impact Factor 0.414
  Časopis TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Godina 2013
  Autori Jovo Miljanović, Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, and Dražana Tošić
  Volumen 8
  Broj 4
  Strana od 1579
  Strana do 1586
  Veb adresa ttem_bih@yahoo.com,

  Aspekti bezbjednosti i zaštite životne i radne sredine prilikom upotrebe anfo ekspoloziva u rudniku "Sase" Srebrenica

  Časopis RUDARSKI RADOVI
  Godina 2013
  Autori Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, Jelena Trivan, Ljubica Figun, and Miodrag Čelebić
  Broj 2-3/2013
  Strana od 81
  Strana do 93
  Veb adresa www.irmbor.co.rs/mining-metallurgy-engineering-bor-br-2-2013

  The analysis of use of ANFO explosives in the mine Sase

  Časopis TECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Godina 2013
  Autori Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, Jovo Miljanović, and Dražana Tošić
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 1144
  Strana do 1154

Radovi sa skupova

  Procjena stabilnosti podzenih prostorija otvaranja u urudniku sa podzemnom eksploatacijom primjenom FEM

  Naučni skup Rudarsko-geološki kongres o boksitima
  Publikacija Rudarsko-geološki kongres o bokistima, Boksiti Dinarida. stanje istraženosti, iskorištenosti i perspektive sa međunarodnim sudjelovanjem
  Godina 2018
  Autori Dražana Tošić, Slobodan Majstorović, Jovo Miljanović, and Duško Torbica
  Strana od 131
  Strana do 141

  THE POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF BAUXITE UNDERGROUND EXPLOITATION IN HARDER ROCKSTHE POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF BAUXITE UNDERGROUND EXPLOITATION IN HARDER ROCKS

  Naučni skup VII Balkanski rudarski kongres
  DOI DOI: 10.7251/BMC170701033M
  Publikacija Book of proceedings
  Godina 2017
  Autori Slobodan Majstorović and Dražana Tošić
  Strana od 33
  Strana do 43
  Veb adresa www.balkanmine2017.com

  Izbor podgrade za prostorije otvaranja za rudnik sa podzemnom eksploatacijom

  Naučni skup XV Simpozijum iz inženjerske geologije i geotehnike
  Godina 2016
  Autori Dražana Tošić, Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, and Jovo Miljanović
  Strana od 387
  Strana do 399

  Uticaj primjene prednapregnutih sidara na razvoj deformacija stijenske mase prostorija otvaranja u rudniku sa podzemnom eksploatacijom

  Naučni skup II Rudarsko-geološki forum,Stanje i pravci razvoja rudarstva i geologije u Republici Srpskoj
  Publikacija II Rudarsko-geološki forum, Stanje i pravci razvoja rudarstva i geologije u Republici Srpskoj
  Godina 2016
  Autori Dražana Tošić, Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, and Jelena Trivan
  Strana od 153
  Strana do 160

  Prijedlog poboljšanja uslova stabilnosti otkopa kod metode otkopavanja na primjeru ležišta boksita "Braćan" Milići

  Naučni skup II Rudarsko-geološki forum, Stanje i pravci razvoja rudarstva i geologije u Republici Srpskoj
  Godina 2016
  Autori Slobodan Majstorović and Dražana Tošić
  Strana od 144
  Strana do 153

  Dalji pravci razvoja obrazovanja u rudarstvu i geologiji i usaglašavanje sa potrebama tržišta rada, uvodni referat

  Naučni skup I Rudarsko-geološki forum
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Vladimir Malbašić, Jovo Miljanović, and Slobodan Majstorović
  Strana od 41
  Strana do 55

  Presplitting metoda obijanja arhitektonsko-građevinskog kamena krečnjaka na Površinsko kopu Hreša, Istočno Sarajevo

  Naučni skup Rudarstvo u budućnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Slobodan Majstorović and Dražana Tošić
  Strana od 66
  Strana do 73

  Podzemna eksploatacija arhitektonskog građevinskog kamena krečnjaka

  Naučni skup Rudarstvo u budućnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Slobodan Majstorović and Dražana Tošić
  Strana od 51
  Strana do 59

  Procjena uticaja eksploatacije krečnjaka na životnu sredinu

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje iz oblasti rudarstva
  Godina 2007
  Autori Slobodan Majstorović, Ljubica Figun, and Ljiljana Tankosić
  Strana od 47
  Strana do 52

Knjige

  Metode podzemne ekspoatacije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Rudarski fakultet Prijedor
  ISBN 978-99976-781-0-2
  Godina 2019
  Autori Slobodan Majstorović, Jovo Miljanović, and Dražana Tošić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 365
  Veb adresa www.rf.unibl.org

  Izrada podzemnih prostorija

  Izdavač Rudarski fakultet Prijedor
  ISBN 978-99955-681-4-6
  Godina 2013
  Autori Slobodan Majstorović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 295

  Uvod u rudarstvo

  Izdavač Rudarski fakultet Prijedor
  ISBN 978-99955-681-3-9
  Godina 2013
  Autori Vladimir Malbašić and Slobodan Majstorović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 305