Navigation

Velimir Škrbić
viši asistent

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija viši asistent May 25, 2023

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  "Surgical Treatment of Colorectal Cancer Metastase"

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2020
  Autori Velimir Škrbić and Milan Simatović
  Volumen 51
  Broj 2
  Strana od 97
  Strana do 100

  Importance of selection a method of reconstruction of digestive continuity after gastrectomy

  DOI 10.7251/SCMED1802099C
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2018
  Autori Jovan Ćulum, Nebojša Trkulja, Dmitar Travar, Zoran Aničić, Jugoslav Đeri, Goran Janjić, Velimir Škrbić, Aleksandar Guzijan, and Davor Grahovac
  Volumen 49
  Broj 2
  Strana od 99
  Strana do 104
  Veb adresa www.scriptamedica.com

  "Colmplication of Loop Ileostomy upon the creation of Low Colorectal Anastomosis"

  DOI 10.18575
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Jugoslav Đeri, Velimir Škrbić, and Slaviša Mihajlović
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 15

  "Hirurški tretman traumatskog poketnog kapka"

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2014
  Autori Dušan Janičić, Zoran Roljić, and Velimir Škrbić
  Volumen 20
  Broj 2
  Strana od 134
  Strana do 135

Radovi sa skupova

  "Analiza rezultata hirurškog liječenja karcinoma pankreasa Whipple metodom u petogodišnjem periodu"

  Naučni skup 5 Kongres doktora medicine Republike Srpske 2017
  Publikacija Zbornik radova 2017
  Godina 2017
  Autori Milan Simatović, Zoran Aleksić, and Velimir Škrbić
  Strana od 152
  Strana do 155