Navigation

Biljana Vatreš

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Projekti

Ispitivanje uticaja zucnih kiselina i statina na kardiotoksicnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Project Number 1257024
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Lana Nezic
Participants Biljana Vatres
prof. dr Ljiljana Amidzic
Zana Radic
dr Vesna Jacevic
doc. dr Natasa Bubic Pajic
dr Svetlana Golocorbin-Kon
prof. dr Momir Mikov
Djordje Djukanovic, ma
Vesna Vujic-Aleksic
Beginning of realization 2020-07-01
End of the project 2022-07-31
Project value 25000.0 BAM