Navigation

Đorđe Đukanović, ma
asistent

Master farmacije -III-2-3-3-7
Medicinski fakultet
Katedre
  • Medicinski fakultet - Katedra za farmaceutsku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Farmaceutska hemija asistent July 07, 2022

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Projekti

Antioksidativni potencijal biljaka iz porodice Lamiaceae

Project Number 1257049
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Zarko Gagic
Participants prof. dr Biljana Tubic
Nebojsa Mandic-Kovacevic
Djordje Djukanovic, ma
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2024-03-31
Project value 4918.0 BAM

"Efekti sulftno-sulfitne mineralne vode na bioloske parametre kostanog metabolizma u eksperimentalnoj osteoporozi kod pacova"

Project Number 1257031
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Ranko Skrbic
Participants Boris Prodanovic
prof. dr Milos Stojiljkovic
prof. dr Natasa Stojakovic
Suzana Petkovic
Djordje Djukanovic, ma
prof. dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
doc. dr Tamara Popovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2021-12-31
Project value 23000.0 BAM

Ispitivanje uticaja zucnih kiselina i statina na kardiotoksicnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Project Number 1257024
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Lana Nezic
Participants Vesna Vujic-Aleksic
prof. dr Momir Mikov
dr Svetlana Golocorbin-Kon
prof. dr Ljiljana Amidzic
doc. dr Natasa Bubic Pajic
dr Vesna Jacevic
Zana Radic
Biljana Vatres
Djordje Djukanovic, ma
Beginning of realization 2020-07-01
End of the project 2022-07-31
Project value 25000.0 BAM